Wyniki 1-10 spośród 112 dla zapytania: Ekstruzja

Roczny spis treści miesięcznika "Przegląd Zbożowo-Młynarski" Rocznik LVII - 2013 r.


  Ekonomika Przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie i paszowe w rankingach firm przemysłowych - Jadwiga Drożdż 4 2 Skuteczny marketing w małej firmie 4 14 Stan i prognoza rozwoju przemysłu zbożowo-młynarskiego i wtórnego przetwórstwa zbóż w Polsce 9 2 Konsumpcja pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych - Marlena Pieku t 11 2 Sytuacja w krajowym przetwórstwie zbóż 12 2 Technika-Technologia Samoczyszczące kompletne przenośniki łańcuchowe (redlery) 4 13 Znaczenie mieszanek przemiałowych pszenicy dla optymalnej pracy młyna i minimalizacji kosztów surowcowych 5 18 Większy popyt na urządzenia odpylające 6 16 Wilgotność i twardość ziarna ważnym wyróżnikiem mieszanki przemiałowej - Roman Jurga 7 5 Igła w stogu siana 7 6 Możliwości chemicznej ochrony kukurydzy w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 7 30 Sposób pasteryzacji zbóż i produkcji pasteryzowanych Produktów zbożowych - Olgierd Lossman 9 22 Inteligentna optymalizacja procesów w przemiale za pomocą Pomiaru online wielkości cząstek 9 23 Możliwości chemicznej ochrony rzepaku w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 9 33 Suszenie płatków zbożowych - Olgierd Lossman 10 8 Suszenie biomasy - Olgierd Lossman 11 12 Zagadnienie czystości mikrobiologicznej w młynie 11 14 Technika ekstruzji Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 1) Produkcja chrupek i wielosmakowych przekąsek zbożowych - Leszek Mościcki 1 2 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 2) Surowce stosowane w produkcji wyrobów ekstradowanych - Leszek Mościcki 2 6 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 3) Ekstrudery - Leszek Mościcki 3 12 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 4) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze jednoślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 4 5 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 5) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze dwuślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 5 28 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 6) Produkcja zbożow[...]

Instant

Czytaj za darmo! »

Procesy fizyczne prowadzące do powstania produktu typu "instant", są zaskakująco wyrafinowane. Podstawowe technologie to ekstruzja, liofilizacja czy ekspandowanie. Ale, ze względu na złożoność produktów spożywczych, procesy te muszą przebiegać w bardzo drobiazgowo określonych warunkach fizycznych. Jeden z najpopularniejszych produktów instant, kawa rozpuszczalna powstaje w ten sposób, że rozkruszone (nie mielone!) ziarno poddawane jest ekstrakcji strumieniem gorącej wody, a powstały płyn oczyszcza się, filtruje i wysu[...]

Roczny spis treści miesięcznika "Przegląd Zbożowo-Młynarski" Rocznik LVII - 2013 r.

Czytaj za darmo! »

Ekonomika Przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie i paszowe w rankingach firm przemysłowych - Jadwiga Drożdż 4 2 Skuteczny marketing w małej firmie 4 14 Stan i prognoza rozwoju przemysłu zbożowo-młynarskiego i wtórnego przetwórstwa zbóż w Polsce 9 2 Konsumpcja pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych - Marlena Piekut 11 2 Technika-Technologia Samoczyszczące kompletne przenośniki łańcuchowe (redlery) 4 13 Znaczenie mieszanek przemiałowych pszenicy dla optymalnej pracy młyna i minimalizacji kosztów surowcowych 5 18 Większy popyt na urządzenia odpylające 6 16 Wilgotność i twardość ziarna ważnym wyróżnikiem mieszanki przemiałowej - Roman Jurga 7 5 Igła w stogu siana 7 6 Możliwości chemicznej ochrony kukurydzy w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 7 30 Sposób pasteryzacji zbóż i produkcji pasteryzowanych produktów zbożowych - Olgierd Lossman 9 22 Inteligentna optymalizacja procesów w przemiale za pomocą pomiaru online wielkości cząstek 9 23 Możliwości chemicznej ochrony rzepaku w Polsce - Ewa Matyjaszczyk 9 33 Suszenie płatków zbożowych - Olgierd Lossman 10 8 Suszenie biomasy - Olgierd Lossman 11 12 Zagadnienie czystości mikrobiologicznej w młynie 11 14 Technika ekstruzji Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 1) Produkcja chrupek i wielosmakowych przekąsek zbożowych - Leszek Mościcki 1 2 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 2) Surowce stosowane w produkcji wyrobów ekstradowanych - Leszek Mościcki 2 6 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 3) Ekstrudery - Leszek Mościcki 3 12 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 4) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze jednoślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 4 5 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 5) Przepływ masy i rozkład temperatury w ekstruderze dwuślimakowym - Leszek Mościcki, Marcin Mikrus 5 28 Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym (cz. 6) Produkcja zbożowej galanterii śniadaniowej - Leszek Mościcki [...]

Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Cz. I. Produkcja chrupek i wielosmakowych przekąsek zbożowych


  Ekstruzja surowców pochodzenia roślinnego to, w ogólnym zarysie, wytłaczanie materiału sypkiego pod dużym ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze. Wywołuje to w nim istotne zmiany fizykochemiczne, a więc i jakościowe. Proces ten realizowany jest w urządzeniach zwanych ekstruderami, których głównym organem roboczym jest ślimak lub para ślimaków umieszczone w obudowie - cylindrze, przeciskające materiał przez specjalną matrycę instalowaną na jego końcu. Obecnie metodą ekstruzji otrzymuje się różnego rodzaju galanterię spożywczą, jak np.: chrupki, przekąski (chipsy), analogi mięsa, karmę dla zwierząt domowych i ryb. Wzrastająca popularność techniki ekstruzji w światowym przemyśle rolno-spożywczym, a zwłaszcza jej utylitarne znaczenie, skłoniła wielu polskich producentów do jej wdrożenia na skalę przemysłową w oparciu o rodzime surowce oraz szczegółową kalkulację ekonomiczną odpowiadającą naszym warunkom. Ekstruzja daje szansę wykorzystania surowców nie mających dotychczas większego znaczenia gospodarczego lub wręcz odpadowych. W ten sposób krajowy rynek jest wzbogacany o produkty nowego typu, bardzo atrakcyjne dla konsumenta, zwłaszcza dzieci, no i co najważniejsze - gotowe do spożycia. Istotnym z punktu widzenia praktyki jest fakt, że proces ten może być bardzo łatwo wdrożony, nie wymaga zbyt wysokich nakładów  nansowych, aparaty są bardzo łatwe w obsłudze oraz mają wielorakie zastosowanie. Na przykładzie produkcji zbożowych chrupek o zróżnicowanych kształtach i smakach przedstawię Państwu w ogólnym zarysie opis technologii ekstruzji oraz niezbędny zestaw maszyn przetwórczych. Przygotowanie surowca Przygo[...]

Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Cz. 11. Roślinne koncentraty i teksturaty białkowe


  1. Roślinne koncentraty białkowe Badania nad możliwością aplikacji obróbki ciśnieniowo-termicznej w podnoszeniu walorów użytkowych surowców roślinnych wykazały dużą przydatność techniki ekstruzji i ekspandowania do przetwarzania nasion roślin strączkowych oraz nasion roślin oleistych na cele spożywcze i paszowe. I tak np. ekstruzja pełnotłustej soi czy też surowego ziarna rzepaku umożliwia produkcję bogatego w białko, wysokoenergetycznego komponentu paszowego, którego zalety rekompensują z nawiązką poniesione nakłady na uszlachetnianie ww. surowców [3, 5]. Dzięki jej zastosowaniu możemy uzyskać: - inaktywację czynników antyżywieniowych zawartych w ziarnie sojowym, - polepszenie smaku produktu, - denaturację białek i obniżenie ich stopnia rozpuszczalności, - zwiększenie dostępności i wykorzystania tłuszczu oraz inaktywację lipoksydazy. Wielkość komórek wchodzących w skład budowy soi wynosi od 30 do 50 mikronów. Komórki te zawierają białka o średnicy 6-10 mikronów i lipidy o średnicy 0,2-0,5 mikrona. W czasie ekstruzji soi lipidy łączą się w większe krople tłuszczu, łańcuchy proteinowe pękają i następuje denaturacja białek. Dochodzi także do rozerwania ścian komórkowych, czego efektem jest uwalnianie i łączenie się w jednolitą masę zawartości poszczególnych komórek. Wiedza na temat struktury komórkowej soi może być wykorzystana w celu osiągnięcia założonego produktu końcowego przy uważnym jej przetwarzaniu. Ekstrudat sojowy używany jako komponent paszowy w mieszankach dla zwierząt monogastrycznych musi charakteryzować się innymi właściwościami funkcjonalnymi niż ekstrudat przygotowywany do użycia jako produkt mlekozastępczy dla cieląt [21]. Ekstrudowana pełnotłusta soja mająca być dodatkiem do karmy dla ryb wymaga innych warunków obróbki ciśnieniowo- termicznej w stosunku do tej, która ma być zastosowana w produkcji pasz dla brojlerów czy niosek. To właśnie możliwość zmian parametrów procesu umożli[...]

Gryka jako żywność ekstrudowana


  jest surowcem znanym w Polsce od lat, jednak pomimo wielu zalet jej spożycie jest ciągle niewielkie w porównaniu z innymi zbożami. Niewielki jest też asortyment produktów gryczanych, ograniczający się głównie do kaszy zwykłej i palonej oraz mąki. Brak glutenu w zasadzie uniemożliwia wypiekanie pieczywa z ziarna gryki, a nawet stosowanie jej w większych ilościach jako dodatku do innych mąk. Poszukuje się zatem nowych, innowacyjnych metod przetwórstwa gryki w celu zwiększenia asortymentu produktów z jej udziałem. ZNACZENIE GRYKI w żywieniu człowieka W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania uprawą gryki, co jest związane z jej szczególnymi właściwościami. Zawarte w gryce białko charakteryzuje się korzystnym składem aminokwasowym, jego wartość biologiczna jest zaś zbliżona do białka mleka czy nawet mięsa wieprzowego [11]. Ziarno gryki jest bogate w składniki mineralne, takie jak potas, magnez, żelazo, miedź, chrom, cynk i kobalt oraz witaminy z grupy B i witaminę E. Gryka zawiera także rutynę, która jest podstawowym składnikiem lekarstw stosowanych w leczeniu chorób naczyniowych i redukuje nadmiar cholesterolu oraz kwercetynę - substancję antynowotworową. Nie zawiera natomiast glutenu, mogą ją więc spożywać osoby wrażliwe na gluten, np. chore na celiakię [6]. Pomimo wielu zalet wykorzystanie gryki w Polsce ogranicza się głównie do przerobu na dobrze znaną kaszę zwykłą i paloną oraz - w mniejszej ilości - na mąkę. W tej ostatniej postaci gryka jest wykorzystywana do produkcji wyrobów garmażeryjnych, potraw błyskawicznych lub jako dodatek do innych mąk. Znane jest również stosownie mąki gryczanej do pieczenia placków bądź też w produkcji makaronów i galanterii śniadaniowej. Funkcjonalne właściwości gryki sprawiają, że jest to produkt przyszłościowy, a z racji cech żywieniowych może stanowić cenny składnik diety człowieka. Poszukiwane są dlatego nowe metody przetwórstwa gryki umożliwiające wytworzenie produktów [...]

Białka zwierzęce w produktach ekstrudowanych


  Ekstruzja w ogólnym zarysie to wytłaczanie materiału sypkiego pod dużym ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze [1]. Obecnie metodą ekstruzji otrzymuje się różnego rodzaju galanterię śniadaniową, chrupki, snacki, pellety, przekąski typu jerky, pieczywo chrupkie oraz karmę dla zwierząt i ryb [2]. Od wielu lat prowadzone są badania nad wykorzystaniem białek pochodzenia zwierzęcego w produkcji nowych wyrobów z wykorzystaniem techniki ekstruzji. Do tego celu wykorzystuje się mięso odkostnione mechanicznie (MOM) różnych gatunków zwierząt rzeźnych oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Białka zwierzęce w produktach ekstrudowanych Tomasz Krz ywińsk i, Grzegorz Tokarcz yk Technologia Termin ekstruzja pochodzi od angielskiego słowa "extrusion", co oznacza wytłaczanie, wyciskanie, formowanie. Proces ten odbywa się w specjalnym urządzeniu tzw. ekstruderze. Początki ekstruzji sięgają końca XVIII wieku, kiedy to brytyjski inżynier Joseph Bramach zaprojektował i wykonał ręczną prasę tłokową do wytwarzania rurek ołowianych [3]. Technikę ekstruzji po raz pierwszy w przetwórstwie spożywczym wykorzystano w latach 30-tych XX wieku w USA do produkcji makaronów [4]. Znaczny postęp w dziedzinie nauk technicznych, jaki nastąpił w drugiej połowie XX wieku, umożliwił skonstruowanie ekstruderów dwuślimakowych i dalszy intensywny rozwój tej technologii, nieustający do dnia dzisiejszego [5]. Początki stosowania ekstruzji w produkcji przemysłowej w Polsce datuje się na lata 80-te XX wieku [31]. W zależności od specyficznych cech jakościowych końcowego produktu rozróżnia się: ● ekstruzję bezpośrednią, w czasie której następuje ekspandowanie masy. Wytłoczony produkt jest dogrzewany do temperatury 120-180°C i uzyskuje postać gotowego produktu żywnościowego; ● ekstruzję pośrednią, w której końcowym produktem jest tzw. pellet o strukturze zwartego żelu. Wytłoczona zżelowana taśma (pellet) jest suszona i stanowi półprodukt, który prze[...]

Wpływ obróbki termicznej na jakość białka produktów zbożowych


  Białka zawarte w produktach zbożowych należą do białek niepełnowartościowych, czyli nie zawierają wszystkich aminokwasów egzogennych lub zawierają je w ilościach nie odpowiadających zapotrzebowaniu lub w niewłaściwych proporcjach. Dodatkowo wartość odżywcza białka zawartego w produktach zbożowych może ulegać zmniejszeniu pod wpływem obróbki technologicznej, przed wszystkim na skutek procesów z wykorzystaniem wysokiej temperatury. Dochodzi wtedy do destrukcji, racemizacji i utleniania aminokwasów, do powstawania opornych na działanie enzymów trawiennych wewnątrzcząsteczkowych lub międzycząsteczkowych wiązań pomiędzy grupami funkcyjnymi aminokwasów, bądź tworzenia nieprzyswajalnych wiązań pomiędzy aminokwasami i cukrowcami. Tak więc może obniżać się zawartość aminokwasów egzogennych, może też zmniejszać się przyswajalność aminokwasów, a w efekcie obniża się wartość odżywcza białka przetworów zbożowych. W wysokiej temperaturze, stosowanej w czasie procesów cieplnych, którym są poddawane produkty zbożowe, dochodzi do cyklu reakcji pomiędzy cukrami redukującymi a aminokwasami, peptydami lub białkami zawierającymi wolną grupę aminową. Przemiany te noszą nazwę reakcji Maillarda lub nieenzymatycznego brązowienia. Jest to złożona reakcja, w wyniku której powstają ciemno zabarwione melanoidy i związki smakowo-zapachowe. Powstrzymanie reakcji Maillarda gdy żywność poddaje się ogrzewaniu, nie jest możliwe. W reakcję Maillarda wchodzą aminokwasy zasadowe - lizyna, histydyna, arginina, a także treonina, fenyloalanina i tryptofan, które są często aminokwasami występującymi [...]

Ekstruzja w przetwórstwie rolno-spożywczym Cz. IX. Produkcja karmy dla zwierząt domowych i ryb


  W przemyśle paszowym ekstruzja może konkurować z granulowaniem jedynie tam, gdzie wymagana jest termiczna obróbka surowców (głębsze ich chemiczne przetworzenie) oraz aglomeracja pasz o podwyższonej wilgotności (>30 %). Energochłonność ekstruzji pasz wynosi ok. 0,1 kWh×kg-1 produktu. Te stosunkowo wysokie nakłady energetyczne w przypadku przemysłu paszowego decydują, że technikę ekstruzji wykorzystuje się do produkcji głównie pasz specjalistycznych, takich jak karma dla zwierząt domowych i ryb oraz pasz dla młodych zwierząt hodowlanych. Istotne znaczenie ma fakt, że ekstruzja pozwala na całkowite lub częściowe unieczynnienie składników antyżywieniowych w obrabianych surowcach, podwyższa ich strawność przez co są mogą być zadawane młodym zwierzętom.W krajach UE metodą ekstruzji wytwarza się poważne ilości pasz specjalistycznych dla zwierząt domowych, hodowlanych oraz ryb. Wyraźny boom obserwowany jest od ponad piętnastu lat także i w P olsce, zwłaszcza dotyczy to rozwoju sprzedaży karm dla psów i kotów [8]. Bezsprzeczne zalety użytkowe ekstrudowanych karm, atrakcyjne formy ich promocji oraz ogromny potencjał, jeśli chodzi o liczbę ewentualnych odbiorców (Polska jest w ścisłej "czołówce" populacyjnej), spowodowały ogromny wzrost produkcji i sprzedaży tego typu wyrobów w naszym kraju. Należy tu również dodać, że produkcja karm ekstrudowanych jest wysoce opłacalna. Na wykresach 1-3 przedstawiono wskaźniki demograficzno-ekonomiczne charakteryzujące branżę ekstrudowanej karmy dla zwieW krajach UE metodą ekstruzji wytwarza się poważne ilości pasz specjalistycznych dla zwierząt domowych, hodowlanych oraz ryb. Wyraźny boom obserwowany jest od ponad piętnastu lat także i w P olsce, zwłaszcza dotyczy to rozwoju sprzedaży karm dla psów i kotów [8]. Bezsprzeczne zalety użytkowe ekstrudowanych karm, atrakcyjne formy ich promocji oraz ogromny potencjał, jeśli chodzi[...]

 Strona 1  Następna strona »