Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: przegląd mleczarski

Znaczenie pakowania oraz warunków przechowywania i dystrybucji w przedłużaniu trwałości twarogów kwasowych


  W artykule omówiono znaczenie pakowania oraz warunków przechowywania i dystrybucji w przedłużaniu trwałości twarogów kwasowych. Scharakteryzowano postęp, jaki dokonał się w obszarze pakowania twarogów oraz wymagania dotyczące warunków ich przechowywania u producenta i na etapie dystrybucji. Wskazano główne przyczyny ograniczonej trwałości twarogów kwasowych oraz najważniejsze korzyści wynikające z rozwoju systemów pakowania. EFFECT OF PACKAGING, STORAGE AND DISTRIBUTION CONDITIONS ON THE EXTENSION OF SHELF LIFE OF ACID TWAROG CHEESE This article discusses the importance of packaging, storage and distribution conditions in the extension of shelf life of acid twarog cheese. Advances in the field of twarog cheese packaging and the requirements concerning the conditions of their storage imposed on producers and distributors have been characterised. The main reasons for the limited shelf life of acid twarog cheese and the most important benefits resulting from the development of packaging systems are presented.Wstęp Sery twarogowe to tradycyjny polski produkt, dostępny powszechnie w handlu na krajowym rynku w szerokim asortymencie [2, 11, 12]. Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować systematyczny wzrost krajowej produkcji serów twarogowych ogółem, a od dłuższego czasu jej wielkość utrzymuje się na poziomie powyżej 300 tys. ton. Ewidentnym potwierdzeniem wspomnianej tendencji jest wzrost produkcji z 302,4 tys. ton w 2006 roku [33] do 371,0 tys. ton w 2010 roku [32]. Przeciętne roczne spożycie serów twarogowych w Polsce od kilku lat przekracza 6 kg na mieszkańca i znacznie przewyższa spożycie serów dojrzewających oraz topionych. Według danych statystycznych w 2010 roku przeciętny konsument spożył 6,60 kg produktów z asortymentu serów twarogowych, co stanowiło blisko 59% spożytej ilości serów ogółem [38]. Wysoka pozycja tej grupy asortymentu przetworów mlecznych wynika z aspektów ekonomicznych, długiej tradycji konsumpcji o[...]

Twarogowe bogactwo


  Sery twarogowe mają ugruntowaną pozycję na rynku produktów mleczarskich w Polsce i znajdują się w ofercie zdecydowanej większości krajowych zakładów mleczarskich [2, 9]. Odzwierciedleniem dużej atrakcyjności serów twarogowych jest wzrost zapotrzebowania rynku, czego konsekwencją jest obserwowany w ostatnich latach systematyczny wzrost ich produkcji.Potwierdzeniem tej tendencji jest wzrost krajowej produkcji serów twarogowych, ogółem z 286,5 tys. ton w 2003 r. [21] do 384,2 tys. ton w 2011 r. [20]. Spożycie serów twarogowych wyraźnie przewyższa konsumpcję serów dojrzewających oraz topionych. Statystyczny Polak w 2011 r. zjadł 11,40 kg serów ogółem, przy czym sery twarogowe stanowiły 59% [23]. Duża atrakcyjność serów twarogowych wynika z wielopokoleniowej tradycji ich konsumpcji, ukształtowanych przyzwyczajeń żywieniowych oraz powszechnej dostępności w licznym asortymencie i stosunkowo niskiej cenie [9, 10]. Bardzo ważne miejsce wśród serów twarogowych zajmują twarogi kwasowe. Otrzymuje się je w wyniku odpowiedniej obróbki skrzepu mleka odtłuszczonego lub znormalizowanego pod względem zawartości tłuszczu, rzadziej maślanki lub mieszaniny maślanki i mleka. Obróbka skrzepu polega na krojeniu, mieszaniu i ogrzewaniu, celem intensyfikacji wydzielania serwatki i osuszenia powstałego ziarna twarogowego. Po oddzieleniu serwatki masę twarogową poddaje się prasowaniu i formowaniu oraz pakowaniu [19]. W ten sposób otrzymywane są twarogi prasowane o zwartej strukturze, dostępne w handlu w formie produktów o kształcie bloku, okrągłym, klina lub innym. Powszechnie dostępne są również twarogi mielone. Twarogi kwasowe mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub dalszego przetwórstwa w zakładach mleczarskich na: smarowne twarożki w wersji naturalnej lub z dodatkami smakowymi, twarogi wędzone, smażone i dojrzewające. Obecnie jednak dostępne na krajowym rynku sery twarogowe, to w zasadzie niemal wyłącznie produkty[...]

Możliwości wykorzystania składników funkcjonalnych mleka krowiego


  Składniki bioaktywne wykorzystywane są w produkcji wielu produktów. Możemy je spotkać m.in. w lekach, maściach, kosmetykach. W ostatnich latach coraz większy nacisk stawiany jest na zdrowe żywienie, dlatego produkty zawierające składniki bioaktywne stają się tak atrakcyjne. Mleko krowie jest źródłem licznych funkcjonalnych składników. Wpływają ona na aspekty zdrowotne i odżywcze produktów, a także na ich trwałość i walory sensoryczne. The possibilities of using the functional components of cow ’s milk Bioactive components are used in the manufacture of many products. We can meet such in medicines, ointments, cosmetics. In recent years, increasing emphasis is presented on healthy eating, so products containing bioactive components become so attractive. Cow’s milk is the source of many functional components. It affects the health and nutritional aspects of products, as well as their durability and sensory qualities.Wszystkie składniki mleka charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną [2]. Od dłuższego czasu ludzie zwracają uwagę nie tylko na cechy sensoryczne kupowanych wyrobów, ale także na funkcjonalne aspekty tych produktów. Spowodowało to zainteresowanie wykorzystaniem składników bioaktywnych mleka w produkcji wielu artykułów spożywczych, farmakologicznych i kosmetycznych. Wiele badań wskazuje na to, iż wyroby wzbogacone komponentami mleka krowiego pomagają w leczeniu chorób przewlekłych. Zwiększenie spożycia mleka i produktów mlecznych może być jednym z najistotniejszych elementów w profilaktyce nadciśnienia tętniczego krwi oraz miażdżycy [1]. Zastosowanie składników funkcjonalnych Mleko krowie jest źródłem lekkostrawnych białek. Jeden litr mleka zawiera ok. 30 g białek. Są one drugim, po białkach jaj, składnikiem diety pod względem odżywczym. Wynika to ze zrównoważonej zawartości aminokwasów egzogennych. Niektóre białka mleka, takie jak między innymi: immunoglobuliny, laktoferyna i lizozym, mają szcze[...]

Mleko jako źródło składników funkcjonalnych


  Mleko i jego przetwory są dobrym źródłem składników odżywczych i prozdrowotnych, dlatego też odgrywają dużą rolę w diecie współczesnego człowieka. Właściwości prozdrowotne mleka warunkowane są obecnością m.in. wybranych składników frakcji białkowej i frakcji tłuszczowej mleka, a także witamin, szczególnie lipofilnych oraz niektórych składników mineralnych. Mleko i produkty mleczne należą do żywności o szczególnie dużej gęstości odżywczej (INQ - index of nutritional quality). Wszystkie składniki są dobrze przyswajalne i efektywnie wykorzystywane przez organizm, jedynym wyjątkiem jest laktoza. The milk as a source of functi onal ingredients Milk and dairy products are good sources of nutrients and healthy, and therefore play an important role in the diet of modern man. Health benefits of milk are conditioned by the presence of such selected components of the protein fraction and the fraction of milk fat, and vitamins, particularly lipophilic and some minerals. Milk and milk products are foods for particular nutritional density (INQ - index of nutritional quality). All the ingredients are well absorbed and efficiently utilized by the body, the only exception is lactose.WPROWADZENIE Mleko od początku istnienia stanowiło podstawę diety człowieka. Jest pierwszym źródłem składników odżywczych dla wszystkich ssaków. Wynika to z jego łatwej dostępności i walorów odżywczych. Mleko zawiera liczne składniki funkcjonalne. Odpowiadają one za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Mleko można zaliczyć do żywności funkcjonalnej, w której zawartych jest najwięcej składników bioaktywnie związanych z każdą z jego frakcji. Najbogatszą w komponenty bioaktywne jest frakcja białkowa i tłuszczowa, ale duże znacznie odgrywają także witaminy i składniki mineralne [1]. BIAŁKO W mleku krowim na białko całkowite przypada około 95% substancji azotowych. W składzie frakcji białkowej możemy wyróżnić około 30 różnych białek. Każde białko jest najważniejszym skł[...]

Rośnie polski rynek pomp ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przeprowadziła badanie polskiego rynku pomp ciepła w 2014 r. Wyniki wskazują na kontynuację stabilnego wzrostu pod względem liczby urządzeń. Według opinii przedstawicieli PORT PC sytuacja jest dobra, jednak może być jeszcze lepsza. Poniżej przedstawiamy częściowe wyniki badań dające ogólny pogląd na polski rynek pomp ciepła.W 2014 roku polski rynek pomp ciepła wzrósł o 7% pod względem liczby urządzeń w stosunku do danych z roku poprzedniego. Potwierdziło to ubiegłoroczne prognozy, co do harmonijnego rozwoju tej branży w Polsce. Wzrost odnotowano w prawie wszystkich typach urządzeń. Jedynym wyjątkiem, który odnotował niewielki spadek w 2014 roku są pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem w gruncie (rys. 1). "W wynikach badania można zauważyć, że trend z poprzednich lat utrzymał się również w 2014 roku - mocno rozwijają się pompy ciepła korzystające z powietrza jako źródła ciepła. Szczególnie wysoka jest sprzedaż urządzeń do podgrzewu ciepłej wody, które z roku na rok zyskują na popularności dzięki stosunkowo niskim kosztom i łatwości instalacji - twierdzi Sebastian Kaletka, kierownik biura PORT PC. - Co ważne, gruntowe pompy ciepła w dalszym ciągu stanowią bardzo istotną część rynku pomp ciepła w Polsce. Ich sprzedaż w 2014 roku utrzymała się na wysokim poziomie ponad czterech i pół tysiąca urządzeń, co dało wynik 1% wzrostu w stosunku do sprzedaży w 2013". Na Polskim rynku pomp ciepła sprzedaje się różne typy tych urządzeń, wśród nich można wymienić te najbardziej znaczące: pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania pomieszczeń, powietrze/woda tylko do c.w.u., oraz urządzenia typu solanka/ woda. Nową kategorią, która pojawiła się w badaniu PORT PC są korzystające z powietrza, jako dolnego źródła ciepła, urządzenia typu VRF (ang. Variable Refrigerant Flow). Jak się okazuje, systemy VRF, posiadające możliwość zarówno ogrzewania, jak i chłodz[...]

Ocena kwasowości oraz jakości mikrobiologicznej podczas przechowywania chłodniczego twarogów kwasowych uzyskanych z surowca o zwiększonej koncentracji suchej masy DOI:10.15199/8.2015.3.4


  Acidity and microbial quality of cold-stored acid tvorog made from milk with. an enhanced content of dry matter Celem badań była ocena kwasowości oraz jakości mikrobiologicznej w czasie przechowywania chłodniczego twarogów kwasowych uzyskanych z surowca o zwiększonej koncentracji suchej masy. Twarogi doświadczalne produkowano z mleka zagęszczanego metodą wyparną i ultrafiltracji do ok. 25% suchej masy. Twaróg kontrolny produkowano z mleka niezagęszczonego. W twarogach oznaczono suchą masę, białko ogółem, laktozę, tłuszcz i popiół. Bezpośrednio po produkcji oraz po 7, 14 i 21 dniach przechowywania w temp. 6±1oC twarogi podlegały pomiarowi kwasowości czynnej oraz oznaczeniu: kwasowości miareczkowej, ogólnej liczby drobnoustrojów, obecności bakterii z grupy coli oraz liczby drożdży i pleśni. Między badanymi twarogami stwierdzono różnice w podstawowym składzie chemicznym. Zmiany kwasowości czynnej i miareczkowej twarogów z surowca o zwiększonej koncentracji suchej masy w czasie 21-dniowego okresu przechowywania chłodniczego nie dyskwalifikowały produktu. Ogólna liczba drobnoustrojów we wszystkich badanych twarogach bezpośrednio po wyprodukowaniu oraz podczas przechowywania chłodniczego utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W żadnym z analizowanych twarogów nie stwierdzono obecności pałeczek z grupy coli. Wzrost populacji drożdży i pleśni w czasie 21-dniowego przechowywania chłodniczego dotyczył tylko twarogu z koncentratu UF. The aim of this study was to determine the acidity and microbial quality of cold-stored acid tvorogs made from milk with an enhanced content of dry matter. The tvorogs were made from concentrated milk (approximately to 25% of dry matter) by evaporation or ultrafiltration. Control tvorog was made from non-concentrated milk. Dry matter, total protein, lactose, fat and ash content in the tvorogs were determined. Titratable acidity and pH of tvorog samples were determined as well as total bacter[...]

Charakterystyka możliwości zafałszowań chłodzonego mleka surowego


  Globalizacja rynków żywnościowych doprowadziła do zwiększenia ilości żywności zafałszowanej i niebezpiecznej dla zdrowia. Rynek stał się odległy i anonimowy, utrudnia to monitorowanie i kontrolowanie, a to sprzyja oszustwom [13]. Przedsiębiorcy dążą do zwiększenia zysku przez obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie konkurencyjności ceny, ukrycie faktycznego pochodzenia produktu, ukrycie niewłaściwej jakości produktu oraz błędów technologicznych. Skutki takiego działania odczuwają konsumenci kupując produkt niepełnowartościowy w cenie pełnowartościowego. Spożywanie żywności zafałszowanej prowadzi do zagrożenia mikrobiologicznego, chemicznego i fizycznego. Według Kowalczyka [16] 25-30% dziennej diety człowieka stanowi żywność o obniżonych właściwościach odżywczych lub wręcz zafałszowana. Poprawa takiego stanu wymaga skutecznych kontroli, wzajemnego informowania jednostek egzekwujących prawo oraz rzetelnych metod badawczych. 1. Pojęcie fałszowania żywności Instytucją powołaną do nadzoru jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podstawę prawną jej działalności stanowi ustawa z 21 grudnia 2000 r. (nowelizacja18 grudnia 2008 r.) o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z art. 3 pkt 10 "artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej, b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jak[...]

 Strona 1  Następna strona »