Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: atest

Ludzie i wydarzenia

Czytaj za darmo! »

Ryszard Paluch.Plusy i minusiki ATEST: Proszę o ocenę "Atestu" - plusy i minusy naszego czasopisma. Ryszard Paluch: Uważam, że konkuruje ono z najlepszymi wydawnictwami europejskimi takiego typu, a nawet je prześciga. Wśród wielu plusów: na bieżąco zajmuje się problemami organizacyjnymi, prawnymi, technologicznymi itd. Jeżeli są minusy, to raczej minusiki. Jeden poważny: tak wartościowe [...]

BHP W SIECI

Czytaj za darmo! »

ATEST papierowy i elektroniczny www.atest.com.pl, www.sigma‑not.pl.Comiesięczne, papierowe wydanie miesięcznika Atest - Ochrona Pracy jest flagowym przedsięwzięciem naszej redakcji. W czasach komunikacji elektronicznej wzmocniliśmy je i uzupełniliśmy przedsięwzięciami internetowymi. Redakcja prowadzi serwis www.atest.com.pl, a nasze wydawnictwo - Portal Informacji Technicznej (www.sigma‑not.pl). Serwis ATESTU zawiera tylko część informacji z miesięcznika, reszta to bazy danych i informacje przygotowywane[...]

Ocena ryzyka przy pracach budowlanych Część 18- Czynniki chemiczne - karty oceny dla prac murarsko-betoniarskich, dekarskich, stolarskich DOI:


  W poprzednich numerach autorka przedstawiła instrukcję postępowania z substancjami i mieszaninami oznaczonymi jako niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia, procedurę dotyczącą ich używania, a także sposób oceny zagrożeń z tym związanych, oraz kartę oceny ryzyka dla prac malarsko-szpachlarskich w zakresie czynników chemicznych. Poniżej zamieszcza karty oceny ryzyka dla prac murarsko-betoniarskich, dekarskich, stolarskich - w zakresie czynników chemicznych.| Redakcja.Karta oceny ryzyka - czynniki chemiczne Nazwa stanowiska/rodzaj prac PRACE MURARSKO-BETONIARSKIE Nr karty oceny Lokalizacja budowa ...................... Kod stanowiska .................................... Lp. Rodzaj czynności Nazwa substancji chemicznej Zwroty R, kategoria zagrożenia Stosowana ilość Lotność Liczba wypadków/ zachorowań Poziom ryzyka Środki ochrony indywidualnej Wnioski profilaktyczne 1. Przyklejanie płytek o małym formacie Zaprawa klejowa uelastyczniona ATLAS R37/38 (kategoria zagrożenia C) R41 (C) R43 (C) Średnia Średniolotna 0 3 Rękawice ochronne, gogle, standardowe ubranie lub fartuch roboczy, półmaska P2 Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz wdychania oparów. Nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z[...]

Szkolenia bhp Podsumowanie część 1


  W styczniu ub.r. zamieściliśmy artykuł omawiający propozycje zmian w dziedzinie szkoleń bhp, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp. Autorem propozycji zmian (które nadal można pobrać ze strony www.atest.com.pl) jest Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Przez cały rok na naszych łamach (patrz ramka) i na stronie internetowej ATESTU toczyła się dyskusja w sprawie szkoleń. Podsumowaliśmy ją w skrócie w artykule wstępnym w numerze 11/2012 ATESTU. Na życzenie czytelników, w tym licznych firm szkoleniowych, rozpoczynamy szczegółowe podsumowanie proponowanych zmian i dyskusji na ich temat.Propozycje zmian będziemy omawiać w następującym układzie:  obecnie obowiązujący przepis rozporządzenia,  propozycja zmiany,  uzasadnienie zmiany,  głosy za (jeśli były),  głosy przeciw (jeśli były),  inne komentarze. Wymagania dla wykładowców i jednostek szkoleniowych  Obecnie obowiązujący przepis rozporządzenia: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej "szkoleniem"; 2) zakres szkolenia; 3) wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; 4) sposób dokumentowania szkolenia; 5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.  Propozycja zmiany: "§ 1. Rozporządzenie określa (…) 6) wymagania kwalifikacyjne dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy."  Uzasadnienie zmiany: W paragrafie 1 dodaje się punkt 6 o brzmieniu: "wymagania kwalifikacyjne dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy" - nie da się zapewnić odpowiedniego poziomu szkoleń bhp bez wykładowc[...]

Listy do redakcji - Dyplom ważny czy nie wyjaśnienie władz uczelni

Czytaj za darmo! »

W nawiązaniu do informacji, jakie ukazały się w numerze 3/2009 czasopisma ATEST informujemy, że czytelnicy tego artykułu mogli odnieść mylne wrażenie, że program nauczania realizowany na kierunku ochrona środowiska i specjalności ochrona środowiska pracy w latach 1996- -2004 w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, nie zapewnia należytego przygotowania do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Poddano ocenie wykaz przedmiotów na tej specjalności, jaki obowiązywał w latach 1996- 2004. O przydatności zakresu nauczania realizowanego w latach 1996- -2004 w odniesieniu do specjalności ochrona środowiska pracy świadczy wypowiedź Dyrektora Departamentu Warunków Pracy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy zawartej w numerze 6/2005 w rubryce "Reda[...]

Chemia, ryzyko, wypadki i inne szkolenia dla behapowców

Czytaj za darmo! »

Do końca roku w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbędą się szkolenia i warsztaty, w których mogą wziąć udział pracownicy służby bhp, pracodawcy i inne osoby zainteresowane omawianą tematyką. Szkolenie okresowe dla służby bhp odbędzie się w dniach 15-18 października br. Ceny: 290 zł - członkowie OSPSBHP; 400 zł - absolwenci studiów podyplo[...]

Prenumerata ATESTU na 2018 rok DOI:

Czytaj za darmo! »

Przyjmujemy już zamówienia prenumeraty na 2018 r. Przypominamy Czytelnikom, żeby nie zapomnieli o jej odnowieniu, ponieważ ATEST jest dostępny wyłącznie w prenumeracie. Jej zamówienie gwarantuje, że otrzymają Państwo nasze czasopismo co miesiąc i - jeśli zamówienie obejmie prenumeratę PLUS - będą mieli stały dostęp on-line do naszych treści elektronicznych od 2004 r.Prenumerata ATESTU dostępna jest w kilku wariantach: Prenumerata PLUS to całoroczna prenumerata wersji papierowej oraz roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej (www.sigma‑not. pl), który obejmuje publikacje od roku 2004, z możliwością ich szybkiego przeszukiwania tematycznego. Najnowsze numer[...]

ATEST jest mi potrzebny


  Rozmowa z Jerzy Kocińskim wieloletnim czytelnikiem ATESTU, prezesem oddziału zielonogórskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.W czerwcu minie 66 lat od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy", protoplasty naszego ATESTU - Ochrony Pracy (więcej o jubileuszu na str. 46). Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać o naszym miesięczniku z czytelnikiem, który od wielu lat jest jego prenumeratorem. Kontakt ułatwił nam zakład kolportażu naszego wydawnictwa. Zofia Lejko: Jest pan wieloletnim prenumeratorem ATESTU. Jak to się zaczęło? Rozpoczął pan pracę w branży bhp i zaprenumerował ATEST? Jerzy Kociński: W branży byłem znacznie wcześniej. Jak wszystko, tak i sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ulegały zmianie, rozwijały się. Poszerzanie wiedzy było konieczne, a brakowało książek, literatury. Koledzy podpowiedzieli mi ATEST - Ochronę Pracy. Spróbowałem i pozostałem wiernym czytelnikiem. To miłe, co pan mówi, ale na rynku behapowskim jest duża wydawnicza konkurencja. Korzystał czy korzysta pan też z innych[...]

Prenumerata ATESTU 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Po raz pierwszy prenumerata miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w trzech wersjach.Każdą z wersji prenumeraty ATESTU można zamówić przez formularze na stronie www.atest.com.pl: 1. Prenumerata wersji papierowej obejmuje ukazujące się co miesiąc numery naszego miesięcznika (ATEST ma co roku 12 numerów). Podstawowym okresem prenumeraty papierowej jest rok, ale można ją zamówić w każdym momencie na dowolny okres. Prenumerata na 2015 r. kosztuje [...]

 Strona 1  Następna strona »