Wyniki 1-10 spośród 1337 dla zapytania: pszenica

Zmiany w rejestracji środków do ochrony zbóż


  Areał uprawy zbóż w Polsce obejmuje około 7,7 miliona hektarów, czyli prawie 3/4 powierzchni zasiewów. Ze względu na ogromną skalę uprawy zbóż rejestracja środków chemicznych przeznaczonych do ich ochrony jest w centrum zainteresowania większości producentów agrochemikaliów działających na naszym rynku. Ochrona zbóż potraktowana została w tym artykule jako pewne hasło. Pamiętajmy, że zboża różnią się między sobą, mają różne potrzeby jeśli chodzi o ochronę i że większość środków rejestrowana jest do ochrony poszczególnych gatunków zbóż, przed konkretnymi organizmami szkodliwymi. Podejmując ostateczną decyzje o wyborze środka ochrony roślin należy kierować się informacją w etykiecie -instrukcji stosowania. W naszym klimacie, w większości upraw największy problem stanowi ochrona przed chwastami. Analiza rynku środków ochrony roślin to potwierdza: już od lat najbardziej znaczącą grupą środków chemicznych do ochrony zbóż w Polsce są herbicydy. Ich dominująca rola jest widoczna zarówno przy analizie ilości jak i wartości sprzedaży, ale także przy analizie rejestru preparatów zarejestrowanych. Drugą główną grupą chemicznych środków do ochrony zbóż, niewiele tylko mniejszą niż środki chwastobójcze, są fungicydy. Insektycydy oraz regulatory wzrostu i rozwoju roślin mają w naszym kraju zarówno wyraźnie mniejszą liczbę rejestracji, jak i niższy udział w rynku. W roku 2013 wydano w Polsce łącznie 190 zezwoleń na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i wśród nich ponad połowa, bo 104 preparaty miały w swoim zakresie stosowania zboża. Przedstawiono je w tabeli, z zaznaczeniem konkretnych gatunków zbóż wymienionych w etykiecie oraz numerów rejestracji, które też niosą pewną informację (np. litery hr po numerze rejestracji oznaczają import równoległy, bc "back to back" czyli nową nazwę handlową, wu - przeniesienie rejestracji z innego państwa członkowskiego, a zr[...]

Zmiany w rejestracji środków do ochrony zbóż DOI:


  Powierzchnia uprawy zbóż w P olsce ma tendencję malejącą, co wynika częściowo ze zmian w strukturze upraw i zwiększenie areału upraw kukurydzy oraz rzepaku, a częściowo z wycofywania niektórych gruntów z użytkowania rolniczego i przeznaczania ich na inne cele, w tym między innymi pod zalesienia oraz budowę autostrad. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2000 zboża uprawiano w P olsce na powierzchni 8,8 miliona hektarów, natomiast w 2013 roku ok. 7,5 miliona hektarów. Czyli od początku stulecia odnotowano spadek o kilkanaście procent. Nadal jednak jest to bardzo duży areał obejmujący prawie 3/4 powierzchni zasiewów w P olsce. Dominacja zbóż w strukturze zasiewów to powszechna sytuacja w krajach leżących w podobnych warunkach klimatycznych, w tym np. u wszystkich naszych sąsiadów. Z agronomicznego punktu widzenia nie jest to zjawisko korzystne, ze względu na trudności w stosowaniu prawidłowego płodozmianu, które przekładają się na nasilenie niektórych organizmów szkodliwych, w tym zawłaszcza chwastów. Nie stosując prawidłowego płodozmianu trudno towarowo uprawiać zboża bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Omawiając dostępność środków ochrony roślin warto pamiętać, że "ochrona zbóż" to tylko hasło. Zboża różnią się między sobą, mają różne potrzeby jeśli chodzi o ochronę i większość środków rejestrowana jest do ochrony poszczególnych gatunków zbóż, przed konkretnymi organizmami szkodliwymi. Podejmując decyzję o wyborze środka ochrony roślin należy kierować się informacją w etykiecie-instrukcji stosowania.W grudniu 2014 r. w P olsce zarejestrowane były 544 środki do chemicznej ochrony zbóż. Oznacza to, że prawie połowa wszystkich zarejestrowanych środków ochrony roślin miała w swoim zakresie stosowania zboża. Tradycyjnie najważniejszą grupą są herbicydy, zarówno pod względem liczby rejestracji (245 środków) jak i pod względem zużycia (rys. 1). Odzwierciedla to sytuacje w rolnictwie: w polskich warunk[...]

Pszenica 2ab - nowy produkt GoodMills Innovation DOI:

Czytaj za darmo! »

GoodMills Innovation wprowadza na rynek nowy produkt, tzw. mąkę z ziarna pszenicy 2ab ("2ab Wheat" Triticum turgidum forma sanum) wyhodowanej na bazie prastarych gatunków pszenicy. Dodatkowe określenie "sanum" w nazwie pszenicy (łac. sanus - zdrowy, rozsądny) zdaniem firmy, podkreśla wyraźnie nowe podejście do wyboru odmian oraz uprawy zbóż. Pszenica 2ab (określana jako "pradawna pszenica lekkostrawna") jest wynikiem dwudziestu lat pracy naukowców i hodowców związanej z pozyskaniem ziarna pszenicy bardziej tolerowanego przez organizm człowieka, charakteryzującego się lepszą strawnością i smakiem otrzymanych z niej wyrobów piekarskich. Pszenica 2ab została wyhodowana w efekcie sele[...]

Zbiory zbóż i bilans zbożowy w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie

Czytaj za darmo! »

Zbiory zbóż w Rosji w 2008 roku zwiększyły się z 82 (w 2007 roku) do 100,1 mln ton - w tym pszenicy z 49 do 60,5 mln ton (z tego ok. 60-65% stanowiła pszenica konsumpcyjna). Problemem były niedostateczne pojemności magazynowe, które wynoszą nieco ponad 80 mln ton. stanowiła pszenica konsumpcyjna (w tym tylko 10,3% to pszenica 3 klasy jakości, a 23% to pszenica 4 klasy jakości). Ukraina również boryka się z niedostatkiem pojemności magazynowej, gdyż ogólna pojemność magazynów wynosi tylko ok. 30 mln ton. Może to mieć dużo wyższym poziomie niż w 2007 roku (ok. 92% pszenicy to ziarno 1, 2 i 3 klasy). Prognozuje się, że potencjał eksportowy tych trzech krajów w bieżącym sezonie wyniesie18,6 mln ton ziarna, z czego: pszenicy 9,3 mln ton, jęczmienia 5,5 mln ton, kuku- Zbi[...]

Przedwstępna prognoza szacunku zbiorów zbóż i rzepaku w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

Główne przesłanki stanowiące punkt wyjścia do konkretnych wyliczeń rachunkowych przedstawiają się następująco: 1. Powierzchnie uprawy przyjęto na poziomie zbliżonym do danych GUS w odniesieniu do zbóż ozimych oraz wyraźnie zwiększono (o ok. 200 tys. ha) w przypadku zbóż jarych. Przy tym w wariantach rozliczeniowych przyjęto drobne przesunięcia między gatunkami (żyto - pszenżyto i pszenica - [...]

Produkcja, podaż i popyt na ziarno pszenicy oraz jej jakość ze zbiorów 2008 roku w USA

Czytaj za darmo! »

W dniu 19 listopada 2008 r. odbyło się w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie seminarium zorganizowane przez U.S. Wheat Ass. na temat produkcji, zapasów, zużycia, przewidywanego eksportu i importu pszenicy na świecie oraz jej jakości ze zbiorów 2008 r. w USA. Poniżej przedstawiono wybrane informacje na ten temat.Produkcja, zapasy i zużycie pszenicy w USA w 2008 r. Sytuację w popycie i podaży pszenicy (w tym wielkości zbiorów) w sezonie 2007/08 i 2008/09 przedstawiono w tabeli 1. Zbiory pszenicy w 2008 r. w USA wyniosły.ogółem 68,0 mln ton i były o 11,7 mln ton wyższe niż w 2007 r. Zanotowano szczególnie wysoki wzrost zbiorów pszenicy hard Red Winter (hRW o 2 mln ton) i pszenicy miękkiej czerwonej ozimej (SRW o 7 mln ton). Jak widać z danych [...]

Prognoza sytuacji rynkowej do końca sezonu 2006/2007 - wg stanu z początku grudnia 2006 r.

Czytaj za darmo! »

Z rozliczeń bilansowych wynika, że kluczowe znaczenie dla rozwoju sytuacji na naszym rynku zbożowym w okresie do nowych zbiorów będą miały: l po pierwsze - ciągły i otwarty dostęp do zasobów zbóż unijnych, a głównie do zbóż z zasobów interwencyjnych (ilość i cena w przetargach), l po drugie - relacja rynku konsumpcyjnego na przeniesione skutki wysokich cen zbóż (głównie ograniczenie produkc[...]

Ekologia

Czytaj za darmo! »

Niemodyfikowana pszenica zdobywa rynek.Według danych Cechu Piekarzy, Polacy najchętniej konsumują chleb mieszany, pszenno-żytni (tzw. baltonowski). Ostatnio jednak, sporym zainteresowaniem wśród rodaków cieszy się pieczywo z niemodyfikowanych genetycznie gatunków pszenic. Jedną z nich jest prastara pszenica Pur Pur. Chlebek z niej wypieczony ma purpurowy kolor oraz charakterystyczny smak, jednak najważniejsze jest to, [...]

 Strona 1  Następna strona »