Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: gospodarka mięsna

65 lat czasopisma "Gospodarka Mięsna"


  "Gospodarka Mięsna" jest fachowym czasopismem branży mięsnej. Porusza tematykę interesującą pracowników branży oraz instytucji współpracujących na rynku mięsnym. Zmienia się wraz z przemysłem mięsnym. Stara się odpowiadać na aktualne problemy i angażować w sprawy branżowe. Przez 65 lat swojego istnienia "Gospodarka Mięsna" wyjaśnia cele i zadania branży mięsnej oraz popularyzuje nowoczesne i nowatorskie metody działania i środki techniczne służące osiągnięciu wyznaczonych celów."Gospodarka Mięsna" powstała w lipcu 1949 roku, na wniosek pracowników branży mięsnej i członków Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż). Przedłożyli oni wiceprzewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wniosek w sprawie stworzenia czasopisma branżowego przemysłu mięsnego. Głównym argumentem był brak odpowiedniej literatury fachowej, przy pomocy której będzie możliwe wykształcenie wyspecjalizowanych pracowników. Było to niezwykle ważne ze względu na braki kadrowe - wojna i okupacja wyniszczyła i tak nieliczną grupę specjalistów branży mięsnej. Czaso[...]

"Gospodarka Mięsna" w liczbach

Czytaj za darmo! »

60 lat 700 numerów 1488 autorów 6136 artykułów 5 redaktorów naczelnych (P. Bojarski, P. Szarski, J. Hattowski, K. Łękawski, M. Witek) 4 sekretarzy redakcji (M. Lisowska, H. Lissowska, M. Witek, J. Wilczak) 7 przewodniczących Rady Programowej (Z. Żyliński, M. Kamienny, S. Koeppe, B. Jarema, S. Wasilewski, M. Janicki, R. Urban) 205 x 290 mm wymiary miesięcznika 52 średnia liczba stron sponsorzy Jubileuszu 60-lecia "Gospodarki Mięsnej"[...]

 Strona 1  Następna strona »