Wyniki 1-10 spośród 1961 dla zapytania: cukier

teksty-preteksty DOI:

Czytaj za darmo! »

ILE CUKRU W CUKRZE W ATEŚCIE 7/2017 ukazał się artykuł o historii produkcji cukru. Tu go uzupełnimy o kilka informacji bardziej współczesnych. Na początek cytat: "Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem! Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie. Bo na przykład w jednym sklepie na półkach po rocznym leżeniu cukier ma 80% cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze, a sacharyna to ma w ogóle 500% cukru w cukrze. A dzięki mojemu wynalazkowi dojdzie do tego, że w ogóle nie trzeba będzie sadzić buraków na cukier, tyle będzie cukru w cukrze". To oczywiście mówi "pan profesor" w filmie S. Barei "Poszukiwany, poszukiwana". Przypomnijmy, że opowiastkę o cukrze w cukrze wymyślił "profesor" na użytek służącej Marysi, aby się nie połapała, że jej pracodawca po prostu pędzi bimber i dlatego Marysia musi kupować duże ilości cukru w różnych punktach miasta. Wtedy jeszcze mogła kupować bez ograniczeń, bo film powstał w 1972 r., a kartki na cukier wprowadzono w roku 1976. A teraz popatrzmy na współczesne teksty o cukrze - pisane z całą powagą, ale będące raczej z gatunku "Bareja by tego nie wymyślił". A wszystko pod hasłem "cukier to biała śmierć". A skoro biała, to jeśli zmienimy barwę, zagrożenie zniknie. (Podobnie, to fakt, rozumował przed laty pracownik, który ukradł swemu pracodawcy spirytus i zabarwił go kopiow[...]

Historyczny przegląd prasy

Czytaj za darmo! »

Kiedy pierwszy raz zaczęto we Francji robić cukier z buraków, powątpiewało wielu, ażeby z rośliny tey można otrzymać znaczną ilość Onego lub w podobnym gatunku iak jest cukier trzcinowy. Teraz, gdy liczne doświadczenia przekonały, iż cukier robiony buraków, nieustępuie w niczym cukrowi trzcinowemu, i że wystarczyć może na potrzebę większej klassy ludu, też same osoby zdaią się obawiać aby nie był zbyt drogim. Robienie cukru z buraków, które tak pomyślnie idzie w Francji, nie iest ieszcze do tego stopnia posunięte, ażeby z ogółu onego można naznaczyć naymnieyszą iego cenę; lecz w niedostatku dość dawney w tey sztuce dla nas nowey, n[...]

Ile cukru w cukrze?

Czytaj za darmo! »

Cukier trzcinowy lub buraczany, to najpopularniejsza na świecie substancja słodząca. Obydwa mają identyczny skład i właściwości, a różnić się mogą jedynie stopniem oczyszczenia. Chemiczna nazwa cukru, to sacharoza, czyli połączenie glukozy i fruktozy.Sacharozę można otrzymywać z wielu roślin, ale głównym źródłem pozyskiwania cukru na dużą skalę są obecnie trzcina cukrowa i buraki cukrowe. Trzcina cukrowa pochodzi z Polinezji, skąd trafiła do Indii i Chin. Tam, metodą rafinacji, już kilka wieków p.n.e. otrzymywano z niej cukier. W średniowiecznej Europie cukier był kosztownym rarytasem, pochodzącym wyłącznie z importu i dodawanym głównie do lekarstw. W późniejszych wiekach nieco staniał, gdy zaczęto go sprowadzać z Karaibów. Nowy Świat intensywnie eksploatował swe plantacje trzciny, wyzyskując przy tym tysiące niewolników. Trzcina kontra burak Cukier pozyskuje się z łodyg trzciny cukrowej, które osiągają do 3 m wysoko[...]

Cukier buraczany i cukier trzcinowy wobec standardów mikrobiologicznych w kraju i na świecie


  W artykule przedstawiono wyniki analiz mikrobiologicznych cukru z buraków cukrowych wyprodukowanego w Polsce w 2011 i 2012 roku. Ze względu na równoważenie spadku produkcji cukru w UE importem cukru trzcinowego, uwzględniono również wyniki badań mikrobiologicznych cukru sprowadzanego do Polski z Afryki i Ameryki Południowej w 2011 roku. W publikacji zamieszczono także deklaracje producentów z różnych rejonów świata dotyczące dopuszczalnych mikrobiologicznych zanieczyszczeń cukru trzcinowego i cukru buraczanego. Słowa kluczowe: mikrobiologiczne zanieczyszczenie, cukier buraczany, cukier trzcinowy The article presents the results of microbiological analysis of beet sugar produced in Poland in 2011 and 2012. Due to decline in sugar production is balancing through import of cane sugar, this paper also includes the results of microbiological analyses of sugar imported from Africa and South America in 2011. There is also said about the producers declarations from different regions of the world for cane and beet sugar connected with acceptable microbiological contamination. Key words: microbiological contamination, beet sugar, cane sugar.Standardy mikrobiologiczne dla cukru Microbiological standards for sugar W ustawodawstwie krajowym i unijnym (WE 1881/2006 i WE 2073/2005) nie określono poziomu zanieczyszczeń i kryteriów mikrobiologicznych dla cukru zarówno z buraków cukrowych, jak i trzciny cukrowej. W literaturze światowej także nie odnaleziono norm prawnych, które jasno określałyby dopuszczalne limity drobnoustrojów w cukrze. Wobec braku jednoznacznych ustaleń, producenci cukru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej produktu zazwyczaj bazują na wymaganiach ustalonych przez National Canners Association (NCA) i National Food Processors Association (NFPA). Limity te odnoszą się do cukru używanego przy produkcji żywności puszkowanej. Wymagania mikrobiologiczne można także odnaleźć w stosunku do cukru przeznaczonego do na[...]

Porównanie jakości cukru białego wyprodukowanego w latach 2010-2012 w odniesieniu do roku 2002


  W niniejszym artykule dokonano oceny jakości cukru białego wyprodukowanego przez polski przemył cukrowniczy podczas kampanii 2012/2013. Badany cukier sklasyfikowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 23 grudnia 2003 roku. Na podstawie oceny punktowej stwierdzono, że cztery z badanych prób cukru to cukier ekstra biały, pozostałe to cukier biały. Natomiast oceniając cukier wg wymagań Unii Europejskiej stwierdzono, że wszystkie badane próby cukru można zaliczyć do cukru o jakości standardowej. Dodatkowo porównano jakość cukrów białych wyprodukowanych w latach 2010-2012 z jakością cukrów pochodzących z kampanii 2002/2003. Słowa kluczowe: cukier, jakość, mętność, Unia Europejska, popiół konduktometryczny, metale ciężkie, metale lekkie, zabarwienie This article assesses the quality of white sugar produced by the Polish sugar industry during the campaign 2012/2013. Examined the sugar has been classified in accordance with requirements of the Ministry of Agriculture Regulation of 23 December 2003 year. On the basis of scoring results it was found that, four of the tested samples of sugar is this a sugar extra white, the remaining this to attempts white sugar. While assessing the quality of the sugar in according to the requirements of the European Union found that all of the tested sample can be classified as sugar of the standard quality. Additionally were compared the quality of white sugar produced in the years 2010-2012, with the quality of sugars from the campaign 2002/2003. Key words: sugar, quality, turbidity, European Union, conductivity ash, heavy metals, light metals, colour.Wstęp Introduction Nazwa cukier według najstarszych opracowań miała pochodzić od wyrazu "zukra", używanego przez mieszkańców Trypolisu w okresie wypraw krzyżowych do określenia produktu z trzciny sprawdzonej z Indii przez Aleksandra Wielkiego. Ojczyzną cukru (trzciny cukrowej) była Bengalia, głównie prowincja Bihar nad Gangesem i region miasta Gur[...]

CiuCiu Cukier Artist - Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości

Czytaj za darmo! »

Gdańska firma CiuCiu Cukier Artist, produkująca karmelki i lizaki, w trzeciej edycji konkursu urzędu miejskiego w Gdańsku otrzymała tytuł Lidera Gdańskiej Przedsiębiorczości w kategorii firm mikro. Firma należy do Anety Kurzawy i Floriana Belgarda.W konkursie Lider Gdańskiej Przedsiębiorczości (rozgrywanym także w kategoriach firm małych i średnich) kapituła przyznająca tytuły bierze pod [...]

Nowości

Czytaj za darmo! »

Rok 2009 był pierwszym od wielu lat, w którym Polska stała się importerem cukru. Polscy eksporterzy sprzedali za granicę 184,2 tys. t cukru, a zaimportowali 237,3 tys. t. Saldo w handlu cukrem było ujemne i wyniosło 53 tys. t. Polska stała się więc importerem cukru netto. Przyczyn tego należy upatrywać głównie w mało korzystnej dla Polski reformie unijnego rynku cukru. Przyznana Polsce kwota produkcyjna cukru jest o 200-250 tys. t niższa od zapotrzebowania kraju na cukier. Inną przyczyną była również niska krajowa produkcja cukru w 2008 roku. Polska eksportowała cukier głównie do krajów Unii Europejskiej (90%), tj. do Niemiec, Litwy, Estonii, Czech i na Łotwę, zaś importowała najwięcej z Niemiec, Francji, Danii oraz Czech. Dynamika importu była największa z Niemiec i Czec[...]

Wymagania dotyczące obowiązkowych informacji o wartości odżywczej w oznakowaniu środków spożywczych (cz. II)


  Przykład obliczenia wartości odżywczej wyrobu ciastkarskiego - babki biszkoptowej.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z października 2001 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności... (Dz.U. L304/18 z 22.11.2011) wprowadza od 13 grudnia 2016 r. obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą. W poprzednim numerze podaliśmy wymagania dotyczące takiego znakowania. W tym - pokazujemy jak obliczyć wartość odżywczą wyrobu ciastkarskiego; za miesiąc - chleba. Potrzebne dane: - Wydajność - ilość surowców do wytworzenia 1000 g wyrobu; ustalamy na podstawie kontrolowanej produkcji. Przykład - tab. 1. - Zawartość składników odżywczych w 100 g poszczególnych surowców użytych do wytworzenia babki biszkoptowej (Kunachowicz H. i inni: Tabela wartości odżywczej produktów spożywczych. Instytut Żywności i Żywienia - tab. 2). "Składnik odżywczy" oznacza białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy, sód, witaminy i składniki mineralne, wymienio[...]

 Strona 1  Następna strona »