Wyniki 1-10 spośród 182 dla zapytania: grafen

Pierwsi w laserach grafenowych

Czytaj za darmo! »

Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej pod kierownictwem prof. Krzysztofa Abramskiego jest częścią Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej. Stanowi zespół młodych, ambitnych pracowników naukowych i doktorantów. Ma szansę na dokonanie przełomu technologicznego, jakim będą pierwsze konkretne aplikacje laserowe grafenu.Grupa pracuje m.in. nad wykorzystaniem grafenu do generacji ultrakrótkich, femtosekundowych impulsów w laserach światłowodowych. Grafen pełni w laserze rolę nasycalnego absorbera (czyli przełącznika optycznego), który odpow[...]

Grafenowe cuda DOI:


  Czy istnieje materiał 100 razy mocniejszy i 300 razy bardziej wytrzymały na rozciąganie niż stal, a ponadto 200 razy szybciej przewodzący prąd niż krzem i 10 razy lepiej przewodzący ciepło niż miedź lub srebro? A przy tym milion razy cieńszy od kartki papieru? To oczywiście grafen. Robi niebywałą karierę w obszarze badań podstawowych. I wciąż zaskakuje naukowców swoimi cudownymi właściwościami.Kiedy pobierałem nauki w szkole, uczono, że są dwie odmiany alotropowe węgla: diament i grafit. Po kilkudziesięciu latach okazało się to nieprawdą. Dziś większość z nas słyszała już o nanorurkach czy fulerenach. Za odkrycie i prace nad kolejną odmianą alotropową węgla uczeni zdążyli już odebrać Nagrodę Nobla, a specjaliści od promocji nauki zapowiedzieli grafenowy przełom w wielu dziedzinach przemysłu. Grafen jest bardzo lekki, transparentny, elastyczny, a przy tym niezwykle mocny, ponadto dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny. Jego wyjątkowe właściwości mają pozwolić na zastąpienie krzemu w elektronice. Zastosowania grafenu może okazać się przełomowe przy produkcji tranzystorów, wyświetlaczy optycznych, paneli fotowoltaicznych. Potencjał grafenu jest doprawdy ogromny. Milowym krokiem w inżynierii elektronicznej byłoby stworzenie superkondensatorów z grafenu. Urządzenia elektroniczne ładowane będą błyskawicznie, zaledwie w ciągu kilku sekund. W przyszłości grafen może zrewolucjonizować nie tylko elektronikę, ale także biomedycynę i transport. OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU W ostatnich latach zgłoszono wiele patentów opisujących metody otrzymywania grafenu oraz intensywnie pracuje się nad praktycznym zastosowaniem grafenu w innowacyjnych rozwiązaniach technicznych. Pomysłów zrodziło się już wiele. Nad próbami aplikacji pracują setki najlepszych laboratoriów na całym świecie. W czołówce są też polscy naukowcy. Sz[...]

Plaster miodu

Czytaj za darmo! »

W 2010 r. Komitet Noblowski w dziedzinie fizyki nagrodził odkrycie, które zachwiało ...fizyką. W rzeczywistym świecie powstało coś, czego istnieniu zaprzeczała teoria. A potem za tworzenie rzeczy niemożliwych z powodzeniem zabrali się polscy naukowcy. Kilkanaście lat temu fizyka teoretyczna, posiłkując się symulacją komputerową, przekonywała, że płaska dwuwymiarowa forma węgla nie ma prawa istnieć w warunkach ziemskich. A gdyby nawet jakimś cudem zaistniała, zaraz zwinie się w fuleren albo węglową nanorurkę. Dzisiaj wiemy, że z teorii zakpiła sobie profesorska zabawa z przylepcem. Andre Geim i Konstantin Novoselov z Uniwer[...]

Grafen - materiał XXI wieku - do stosowania także w farbach antykorozyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Po nanotechnologiach, biosurowcach i powłokach funkcjonalnych, literaturę zdominowała tematyka grafenu. Ten materiał o bardzo dobrym przewodnictwie elektrycznym i cieplnym oraz ogromnej wytrzymałości jest przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych na świecie, gdzie prowadzi się badania nad udoskonalaniem jego otrzymywania i zastosowania. Możliwości jego stosowania są bardzo szerokie. W elektronice jego zastosowania obejmują m.in. urządzenia elektroniczne o wysokiej częstotliwości, bardzo szybkie procesory, ekrany dotykowe, superczułe czujniki, nanoukłady elektromechaniczne (NEMS), układy fotoniczne, itd.; w energetyce - baterie i superkondensatory do magazynowania i transportu en[...]

Miód w dolinie węglowej


  Tym razem Nobel w dziedzinie fizyki nagrodził odkrycie, które zachwiało... fizyką. Najpierw w rzeczywistym świecie powstało coś, czego istnieniu zaprzeczała teoria. Potem w tworzenie rzeczy niemożliwych zaangażowali się polscy naukowcy.Duże przedsięwzięcia naukowe przynoszą bonus w postaci zaskakujących działań ubocznych. Trzy i pół roku temu rozpoczął się koordynowany przez prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, duży projekt badawczy z udziałem kilkunastu jednostek naukowych z całej Polski. Rzecz dotyczyła wytwarzania węglika krzemu z myślą o jego zastosowaniach w elektronice. Do realizacji projektu zakupiono m.in. urządzenie do epitaksji węglika krzemu (proces tworzenia pojedynczych warstw monokryształu na istniejącym podłożu krystalicznym). A skoro już taki aparat znalazł się w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w kierowanej przez dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego Pracowni Epitaksji Związków Półprzewodnikowych, to może przy okazji warto byłoby popracować nad grafenem - podpowiedział prof. Andrzej Wysmołek, prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Teoria mówi nie. Jeszcze 6 lat temu fizyka teoretyczna (wsparta, a jakże, symulacją komputerową) istnienia grafenu po prostu nie przewidywała. Najwięksi fizycy teoretycy twierdzili, że w ziemskich warunkach dwuwymiarowa płaska forma węgla nie ma prawa istnieć. A nawet gdyb[...]

Grafenowe naleśniki


  Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Piotrem Kul ą, kierownikiem Instytutu Inżynierii Materiałowej i prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. innowacji, koordynatorem projektu "Grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego magazynowania wodoru".Wodór jest tanim, ekologicznym i praktycznie niewyczerpywalnym paliwem, dlaczego więc jeszcze nie jeździmy samochodami "na wodę"? Główną barierą rozwoju pojazdów napędzanych wodorem jest bezpieczny sposób magazynowania paliwa i jego dystrybucja w dużych miastach. Wodór można magazynować jako sprężony gaz lub w postaci ciekłej, są to jednak bardzo ryzykowne metody, gdyż w przypadku jakiejkolwiek kolizji zbiornik może ulec rozszczelnieniu, grożąc wybuchem. Bezpiecznym sposobem na przechowywanie wodoru jest wykorzystanie złoża, które w określonych warunkach potrafi zaabsorbować bardzo duże ilości wodoru. Wodór uwalania się ze złoża w kontrolowany sposób, gdy zadziała nań odpowiedni bodziec termodynamiczny. Skąd pomysł, by absorbentem wodoru był grafen? Jest to kontynu[...]

Powłoki nanokompozytowe nikiel-grafen wytwarzane metodą redukcji elektrochemicznej DOI:10.15199/28.2015.3.3


  Prace badawcze nad zastosowaniem grafenu do elektroosadzania niklowych powłok kompozytowych były pierwszą próbą wykorzystania i oceny zalet tego materiału w niklowych powłokach kompozytowych pod kątem zwiększenia ich odporności na zużycie przez tarcie. W pracy do osadzania powłok kompozytowych nikiel-grafen użyto kąpiel typu Wattsa z obniżonym stężeniem jonów niklu, dodatki organiczne i grafen jako cząstki dyspersyjne. Badano zawartość cząstek w powłoce metodą miareczkową. Chropowatość powłok mierzono profilografem TR 100. Mikrotwardość mierzono sposobem Vickersa, stosując obciążenie 0,01 kG. Badania tribologiczne wykonano w warunkach tarcia ze smarowaniem na maszynie Amslera. Kompozytowe powłoki nikiel-grafen wytworzone w tych badaniach odznaczały się znacznie lepszymi właściwościami tribologicznymi od powłoki niklowej. Słowa kluczowe: nikiel, kompozyt, elektroosadzanie, odporność na zużycie.1. WPROWADZENIE Celem pracy było uzyskanie nowych jakościowo warstw powierzchniowych o właściwościach przeciwzużyciowych. Prace badawcze nad zastosowaniem grafenu do elektroosadzania niklowych powłok kompozytowych są pierwszą próbą wykorzystania i oceny zalet tego materiału w niklowych powłokach kompozytowych pod kątem zwiększenia ich odporności na zużycie ścierne i korozję. Unikatowe właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne, jakimi mogą odznaczać się kompozytowe powłoki Ni-grafen, to: -- właściwości antyadhezyjne zapobiegające przywieraniu do powierzchni powłok takich materiałów jak guma, stopione tworzywa, kleje, tworzące się osady i nagary, występujące w elementach zawieszeń, -- właściwości ślizgowe umożliwiające pracę pokrytych elementów w warunkach tarcia z ograniczonym smarowaniem lub nawet bez smarowania — elementy silnika spalinowego i węzłów tarcia występujących w zespołach zawieszeń, -- duża trwałość, odporność na zużycie umożliwiająca pracę elementów pokrytych powłoką w warunkach narażenia na ścieranie i przy dużych nacis[...]

Grafen szansą dla mikroinstalacji OZE


  Świat boryka się z problematyką energii rozproszonej. Sukces rynku mikroinstalacji OZE jest zdeterminowany przez produkty innowacyjne. Zdaniem naukowców kołem zamachowym polskiej energetyki prosumenckiej może stać się grafen, który sam w sobie może służyć np. za baterię słoneczną. Okazuje się, że rodzima technologia jego wytwarzania jest jedną z wiodących w skali światowej.Fizyka czy polityka koła zamachowego? Brzmi to paradoksalnie, ale rozwój gospodarczy sprzyja, a nie szkodzi ochronie klimatu. Epoka kamienia łupanego nie skończyła się z powodu braku kamienia, lecz dlatego, że 5 tysięcy lat temu ktoś wpadł na pomysł, by połączyć miedź z cyną - tak zaczęła się era brązu. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy usłyszymy kolejne budzące grozę historie o końcu epoki ropy naftowej, o granicach wzrostu gospodarczego i apokaliptyczne wizje katastrofy klimatycznej. W dyskusjach o przyszłości gospodarki niskoemisyjnej nie brak przenośni wziętych z mechaniki. Jedną z nich jest "koło napędowe". Twierdzi się, że dana dziedzina może odegrać rolę dźwigni ekorozwoju. O co właściwie chodzi w takim postulacie? Rzadko spotykamy się z jasnym określeniem. Zwolennicy kół napędowych zapewne zakładają, że sama metafora wszyst[...]

Czy Nanocarbon pomoże grafenowi

Czytaj za darmo! »

4 listopada 2011 r. podpisano akt założycielski powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA spółki celowej Nanocarbon, która będzie poszukiwać produktów rynkowych wykorzystujących grafen wytwarzany według polskiej technologii.Metodę wytwarzania wyjątkowo dużych płytek grafenu o najwyższej jakości opatentowali naukowcy z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME). Na razie jest to jednak tylko surowiec, ale właściwości grafenu sprawiają, że jego potencjalne zastosowania są bardzo duże: od półprzewodników (szybkie układy scalone i pamięci o "wiecznej" trwałości), przez ekrany dotykowe o wysokiej trwałości, ogniwa słoneczne nowej generacji, superkondensatory będące alternatywą ci[...]

 Strona 1  Następna strona »