Wyniki 1-10 spośród 1744 dla zapytania: suszenie

Innowacje produktowe firmy Nutrimix

Czytaj za darmo! »

Nucaro to grupa produktów b-karotenu (naturalnego i identycznego z naturalnym), które są wykorzystywane jako barwniki w artykułach spożywczych, farmaceutycznych oraz suplementach diety lub jako źródło prowitaminy A w żywności i dodatkach do żywności. Produkty Nucaro stosowane są między innymi w napojach, wyrobach cukierniczo-piekarskich, lodach i produktach tłuszczowych. Wszystkie produkty Nucaro charakteryzują się wysoką jakością i szerokim zakresem stosowania Przekąski warzywne suszone Duże zapotrzebowanie na niskotłuszczowe i wolne od tłuszczu przekąski jest siłą napędową dla przemysłu przekąsek [18].[...]

Suszenie pianowe nowe kierunki w suszeniu żywności


  Suszenie pianowe umożliwia uzyskanie w krótkim czasie sproszkowanej żywności o dobrych cechach jakościowych. Metodę tę wykorzystuje się zwłaszcza do suszenia soków i pulp z owoców lub warzyw. W ostatnich latach obserwuje się ponowne zainteresowanie suszeniem pianowym. Suszenie płynnych lub pastowatych surowców spienionych nie jest metodą nową. Wielu autorów, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych XX w., wykorzystywało ją do suszenia m.in. soków owocowych [4, 6, 7] czy mleka [1]. Istotnym wówczas problemem było przygotowanie piany stabilnej podczas suszenia, a wydajność procesu była niższa niż w przypadku innych metod suszarniczych. Obecnie ponownie podjęto próby wykorzystania tej technologii ze względu na jej niewątpliwe zalety, takie jak duża szybkość suszenia, dobre właściwości rekonstytucyjne czy zachowanie aromatów w suszu [34]. W wyniku suszenia soków owocowych i warzywnych uzyskuje się funkcjonalny produkt w proszku o szerokim zastosowaniu. Żywność w proszku, ze względu na małą masę, jest wygodna w dalszej obróbce oraz pakowaniu. Proszki owocowe i warzywne są wykorzystywane zarówno w formie suchej (sypkiej), jak i po rekonstytucji w produkcji napojów, zup, a także ciast [22], nadzień cukierniczych, lodów i jogurtów [23]. Zalety smakowo-zapachowe i żywieniowe proszków owocowych oraz warzywnych sprawiają, że są doskonałym składnikiem sosów, przekąsek, żywności dla dzieci czy ekstrudowanych produktów zbożowych [13, 27]. Suszenie pulp i przecierów owocowych i uzyskanie stabilnego proszku nie jest łatwe ze względu na obecność w pulpie substancji o małej masie cząsteczkowej, takich jak fruktoza, glukoza, sacharoza czy kwas cytrynowy. Suszenie pianowe jest polecane zwłaszcza do suszenia surowców o wysokiej zawartości cukru, dużej lepkości oraz wrażliwych na działanie wysokiej temperatury. Suszenie niespienionych pulp i koncentratów bez dodatku nośnika podwyższającego temperaturę przejścia fazowego prowadzi do uzyskania lepki[...]

21. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa (IDS 2018) DOI:


  Wstęp Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa IDS 2018 zostało zorganizowane na kampusie Politechniki w Walencji w Hiszpanii (11-14 września ub.r.). Organizacji sympozjum podjęła się Katedra Technologii Żywności Politechniki Walencji i Katedra Chemii Uniwersytetu Balearów. Przedstawiciele dwóch uczelni współprzewodniczyli 11-osobowemu Komitetowi Organizacyjnemu i 83-osobowemu (jedna osoba z Polski) Komitetowi Naukowemu IDS 2018. Faktycznego wsparcia udzielili organizatorom absolwenci Szkoły Inżynierii Rolniczej i Środowiska (ETSIAMN - ang. School of Agricultural Engineering and Environment), w której to salach odbywały się obrady sympozjum. Na kształt Sympozjów Suszarnictwa wpływa Międzynarodowy Komitet Doradczy IDS złożony z 43 osób z 33 krajów (w tym trzech osób z Polski), któremu przewodniczy ich założyciel i animator prof. Arun S. Mujumdar. To właśnie On, wraz z przewodniczącym IDS 2018 prof. Antonio Mulet (z Politechniki w Walencji; prace z zakresu modelowania, wykorzystania niekonwencjonalnych form energii w suszarnictwie, właściwości fizykochemicznych żywności), przygotowali wprowadzenie do materiałów konferencyjnych [1]. W trakcie sympozjum zostały przedstawione dwa wykłady plenarne, które dotyczyły: (1) znaczenia Międzynarodowego Sympozjum Suszarnictwa w aspekcie globalnego rozwoju tej dziedziny, w tym analizy jej siły, słabości, możliwości i zagrożeń (ang. SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats[...]

Dobre, bo suszone

Czytaj za darmo! »

Suszenie jest popularnym i zdrowym sposobem utrwalania żywności i przedłużania jej trwałości. Chroni ją przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów, jak: bakterie, pleśnie lub grzyby.S uszenie polega na usunięciu części wody z produktów przez jej odparowanie. Hamuje to rozwój drobnoustrojów oraz spowalnia przemiany biochemiczne, sprzyjające psuciu się żywności. Dzięki temu suszone produkty mają dłuższą przydatność do spożycia, niż produkty utrwalane innymi metodami. Ponadto, zachowują naturalny smak i zapach oraz składniki odżywcze. Produkty poddawane suszeniu wymagają obróbki wstępnej, polegającej m.in. na rozdrabnianiu i blanszowaniu surowców oraz zabiegach dyfuzyjnych. Rozdrabnianie produktów ułatwia suszenie, gdyż poprawia wymianę ciepła podczas odparowywania wody z surowca. Celem blanszowania jest zachowanie pierwotnej barwy surowców oraz zapobieganie ługowaniu składników rozpuszczalnych w wodzie, szczególnie węglowodanów i witamin. Blanszowanie [...]

termoaktywny system suszenia (TAS) makaronu - firmy Pavan

Czytaj za darmo! »

W czasie pobytu na seminarium szkoleniowym w firmie Pavan S.r.l. miałem okazję zapoznać się z jednym z najnowocześniejszych systemów suszenia makaronu, który firma nazwała "Termoaktywnym systemem suszenia" ( w skrócie tAS). W artykule przedstawiono schematycznie zasady budowy i działania oraz korzyści wynikające ze stosowania tego systemu. Na rys. 1 przedstawiono schemat instalacji produkcj[...]

Oznaczanie wyrobów konfekcyjnych i sposobu ich konserwacji

Czytaj za darmo! »

System symboli graficznych do oznaczania sposobu konserwacji wyrobów tekstylnych utworzony został przez organizację GINETEX (International Association for Textile Care Labelling). Symbole te, zarejestrowane jako międzynarodowe znaki towarowe zostały za zgodą GINETEX wykorzystane do opracowania normy międzynarodowej EN ISO 3758:2005.Istnieje ona w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej) i obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a zawarty w niej system symboli konserwacji jest jedynym dopuszczalnym do stosowania na obszarze Wspólnoty.Polską wersję tej nomy - PN EN ISO 3758:2006 Tekstylia - System oznaczania sposobu konserwacji w postaci symboli graficznych zatwierdzono 22 maja 2006 r. Ma ona ten sam status, co wersje oficjalne i zastępuje dotych[...]

Wpływ stopnia uszkodzenia skrobi w semolinie i niektóych parametrów procesu produkcyjnego na własności makaronów

Czytaj za darmo! »

Nowe tendencje w technologii produkcji makaronów opierają się na wykorzystaniu kaszek o drobniejszej granulacji (0-350 µm). Przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń tego typu, surowiec pozwala skrócić czas miesienia ciasta z 15-20 minut według tradycyjnej technologii do 20 sekund. Dzięki temu w mniejszym stopniu zachodzą w cieście procesy prowadzące do rozkładu barwników, a produkt końcowy charakteryzuje się bardziej pożądaną barwą. Wykrywanie domieszek produktów przemiału miękkich odmian pszenicy w surowcach z pszenicy durum nie stanowi obecnie problemu, chociaż metody służące do tego celu są stosunkowo kosztowne. Wykrywanie domieszek nie jest więc przeszkodą w zastosowaniu drobniejszych kaszek. Dowiedziono również, że zwiększona zawartość mąki w kaszkach- semolinie makar[...]

Suszenie żywności w niskiej temperaturze

Czytaj za darmo! »

Suszenie jest jedną z metod utrwalania żywności. Ma ono na celu zapewnienie trwałości mikrobiologicznej przez zmniejszenie dostępności wody koniecznej do rozwoju drobnoustrojów zagrażających zdrowiu konsumenta oraz zwolnienie lub zahamowanie przebiegu reakcji chemicznych i przemian fizycznych. Podczas suszenia następuje zmniejszenie masy i objętości suszonych materiałów, co obniża koszty pa[...]

Warunki i procesy zachodzące w trakcie suszenia makaronu


  Podczas suszenia makaronu możemy wyróżnić dwa podstawowe etapy:  suszenie wstępne, gdy makaron ma postać plastyczną i kiedy woda może być szybko usuwana z makaronu,  suszenie właściwe, w którym makaron przybiera postać elastyczną (sprężystą) i gdzie szybkie usuwanie wody nie jest już możliwe. Zmiana jednej postaci w drugą następuje wraz ze zmianą wilgotności produktu i jego temperatury, a wstępna równowaga obu faz ustala się przy 20-18% wilgotności. Suszenie wstępne W tym pierwszym okresie suszenia można drastycznie zredukować wilgotność produktu i dokonać tego w stosunkowo krótkim czasie, dzięki odparowywaniu wody z powierzchni makaronu pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Jednoczesny obieg powietrza wokół produktu pozwala odprowadzać wilgoć, gdyż inaczej odparowywanie zostałoby najpierw spowolnione, a potem całkiem zahamowane wskutek nasycenia powietrza parą wodną. Ciepło i wentylacja (owiew) są więc czynnikami decydującymi o specyfice suszenia wstępnego makaronu. Odpowiedzi na pytanie: ile ciepła i ile wentylacji? - może być wiele, lecz jedna zasada powinna być koniecznie przestrzegana: na koniec wstępnego suszenia produkt makaronowy powinien mieć wilgotność 21-19%, a nawet mniej. Oznacza to, że np. ze 100 kg produktu o wilgotności 30-32% należy usunąć z jego powierzchni przez odparowywanie 9-13 kg wody. W związku z tym pojawia się też pytanie: ile ma trwać ten etap suszenia? Oczywiście zależy to od ilości dostarczonej energii cieplnej i intensywności owiewu, których wzrost skraca potrzebny czas suszenia. Lecz do zagadnienia tego musimy podchodzić ostrożnie, gdyż mamy tu do czynienia nie ze zwykłym odparowywaniem wody z naczynia, lecz wody zawartej w makaronie stanowiącym specyficzny kompleks fizyczny, chemiczny i biochemiczny. W tym miejscu warto poświęcić kilka zdań procesowi odparowywania. Powierzchnia płynu lub wilgotnego ciała stałego oddaje wodę do otaczającego powietrza w posta[...]

 Strona 1  Następna strona »