Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna kontra konwencjonalna

Czytaj za darmo! »

Określenie "żywność ekologiczna" często bywa stosowane zamiennie z określeniem "zdrowa żywność". To wprowadzanie konsumenta w błąd, to częsty chwyt marketingowy stosowany przez firmy branży spożywczej, do określania swoich wyrobów. Nie wiąże się to jednak z żadnymi standardami określającymi warunki produkcji i sposobów ich kontroli. Pojęcie "żywność ekologiczna" nie jest tożsame ze "zdrową żywnością". Aby produkt spożywczy mógł znaleźć się w grupie określanej mianem ekologicznej, musi spełnić wiele wymagań, a przede wszystkim musi być certyfikowany. Moda na ekologię nieustannie rośnie. W dużych miastach powstają kolejne sklepy ze zdrową żywnością, można ją kupić nawet w Internecie. Polscy producenci ubiegają się i uzyskują międzynarodowe certyfikaty, jednak zazwyczaj najwięk[...]

Żywność ekologiczna trendy na rynku oraz wymagania prawne

Czytaj za darmo! »

Wywiad z Panią Mileną Zielińską - Kierownikiem Europejskiego Centrum Kompetencyjnego ds. Rynku Żywnościowego w firmie TÜV Rheinland Polska.Polscy konsumenci coraz częściej wybierają żywność ekologiczną. Co w rzeczywistości decyduje o tym, że dany produkt określany jest jako ekologiczny? W ostatnim czasie można zauważyć tendencję do nadużywania w mowie potocznej pojęcia ekologiczne. Termin ten stał się w pewnym sensie modny, nie tylko w kontekście żywności. Aby producent rolny, przetwórca, dystrybutor czy importer mógł zgodnie z prawem posługiwać się tym określeniem w odniesieniu do produktów spożywczych, towary muszą spełniać wiele bardzo restrykcyjnych przepisów prawa. Wytwórca produktów określanych jako ekologiczne musi zostać poddany szczegółowej kontroli, która wykaże, że spełnia wymagania przepisów prawa dla producenta żywności ekologicznej i innych uregulowań legislacyjnych dla artykułów rolno-spożywczych. Jeżeli produkt pozytywnie przejdzie [...]

Festyn promujący rolnictwo ekologiczne i jego produkty

Czytaj za darmo! »

W dniu 9 września bieżącego roku na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się festyn promujący rolnictwo ekologiczne i jego produkty, zorganizowany w ramach kampanii informacyjnej "Rolnictwo ekologiczne". Organizatorami festynu była Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Rynku Rolnego. Impreza ta była spotkaniem producentów i przetwórców ż[...]

Bio i eko - tylko dla żywności ekologicznej

Czytaj za darmo! »

1 stycznia 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Wspólnota Europejska uznała żywność ekologiczną za godną wyjątkowego traktowania i ochrony. W preambule do rozporządzenia czytamy: Ekologiczna metoda produkcji pełni podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyfi[...]

Żywność ekologiczna - ruszyła kampania informacyjna

Czytaj za darmo! »

Kampania jest adresowana do dwóch grup odbiorców: konsumentów i rolników. Pierwszych ma zachęcić do kupowania, drugich do produkcji. Zakłada się, że w wyniku kampanii także wśród przetwórców wzrośnie wiedza na ten temat i zainteresowanie tą produkcją.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Agencją Rynku Rolnego rozpoczęły w listopadzie 2006 r. kampanię informacyjną nt. rolnictwa i żywnoś[...]

Moda na ekologię

Czytaj za darmo! »

Wartość rynku żywności ekologicznej (produkowanej w zgodzie z naturą) rośnie 10-15% rocznie. Jak szacuje Instytut Uprawy Nawożenia i G leboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w ubiegłym roku wartość tego rynku przekroczyła 50 mln euro. Wciąż mniej w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie mieszkańcy wydają średn[...]

WYDARZENIA Polska - Unia - Świat

Czytaj za darmo! »

Podważanie opinii o wartości żywności ekologicznej Wiarą konsumentów żywności ekologicznej, przekonanych o jej znacznie wyższej wartości w porównaniu z żywnością produkowaną metodami konwencjonalnymi, poważnie zachwiał raport opublikowany przez renomowane czasopismo "The American Journal of Clinical Nutrition". Powołuje się ono na wyniki badań naukowców z London School of Higiene & Tropical Medicine przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiej rządowej agencji Food Standards Agency. Badacze przejrzeli ponad 50 tys. publikacji naukowych i artykułów z ostatnich 50 lat i nie znaleźli żadnych dowodów na to, że żywność ekologiczna ma większą wartość odżywczą niż żywność konwencjonalna. W podsumowaniu raportu znalazło się stwierdzenie: Nie ma dowodów na występowanie istotnyc[...]

 Strona 1  Następna strona »