Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna kontra konwencjonalna

Czytaj za darmo! »

Określenie "żywność ekologiczna" często bywa stosowane zamiennie z określeniem "zdrowa żywność". To wprowadzanie konsumenta w błąd, to częsty chwyt marketingowy stosowany przez firmy branży spożywczej, do określania swoich wyrobów. Nie wiąże się to jednak z żadnymi standardami określającymi warunki produkcji i sposobów ich kontroli. Pojęcie "żywność ekologiczna" nie jest tożsame ze "zdrową żywnością". Aby produkt spożywczy mógł znaleźć się w grupie określanej mianem ekologicznej, musi spełnić wiele wymagań, a przede wszystkim musi być certyfikowany. Moda na ekologię nieustannie rośnie. W dużych miastach powstają kolejne sklepy ze zdrową żywnością, można ją kupić nawet w Internecie. Polscy producenci ubiegają się i uzyskują międzynarodowe certyfikaty, jednak zazwyczaj najwięk[...]

Żywność ekologiczna trendy na rynku oraz wymagania prawne

Czytaj za darmo! »

Wywiad z Panią Mileną Zielińską - Kierownikiem Europejskiego Centrum Kompetencyjnego ds. Rynku Żywnościowego w firmie TÜV Rheinland Polska.Polscy konsumenci coraz częściej wybierają żywność ekologiczną. Co w rzeczywistości decyduje o tym, że dany produkt określany jest jako ekologiczny? W ostatnim czasie można zauważyć tendencję do nadużywania w mowie potocznej pojęcia ekologiczne. Termin ten stał się w pewnym sensie modny, nie tylko w kontekście żywności. Aby producent rolny, przetwórca, dystrybutor czy importer mógł zgodnie z prawem posługiwać się tym określeniem w odniesieniu do produktów spożywczych, towary muszą spełniać wiele bardzo restrykcyjnych przepisów prawa. Wytwórca produktów określanych jako ekologiczne musi zostać poddany szczegółowej kontroli, która wykaże, że spełnia wymagania przepisów prawa dla producenta żywności ekologicznej i innych uregulowań legislacyjnych dla artykułów rolno-spożywczych. Jeżeli produkt pozytywnie przejdzie [...]

Festyn promujący rolnictwo ekologiczne i jego produkty

Czytaj za darmo! »

W dniu 9 września bieżącego roku na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się festyn promujący rolnictwo ekologiczne i jego produkty, zorganizowany w ramach kampanii informacyjnej "Rolnictwo ekologiczne". Organizatorami festynu była Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Rynku Rolnego. Impreza ta była spotkaniem producentów i przetwórców ż[...]

Bio i eko - tylko dla żywności ekologicznej

Czytaj za darmo! »

1 stycznia 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Wspólnota Europejska uznała żywność ekologiczną za godną wyjątkowego traktowania i ochrony. W preambule do rozporządzenia czytamy: Ekologiczna metoda produkcji pełni podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyfi[...]

Ekożywność zdrowa żywność w XXI wieku? DOI:


  Rolnictwo ekologiczne staje się coraz popularniejszą metodą produkcji żywności. Niewątpliwie jest to związane ze zmianą wymagań współczesnych konsumentów i wzrostem popytu na tego typu żywność. Wynika to głównie ze zmiany stylu życia, sposobu odżywiania, dbałości o kondycję fizyczną oraz promowania i podejmowania różnego rodzaju działalności proekologicznej. Jest to trend, który staje się coraz bardziej popularny wśród ludzi zarówno starszych, jak i młodych. Jednak mogą sobie na to pozwolić jedynie osoby o określonym statusie finansowym, ponieważ niejednokrotnie zakup ekożywności wiąże się z dodatkowymi kosztami, które w produkcji konwencjonalnej nie występują [25]. Należy jednak zaznaczyć, że producenci ekożywności borykają się z licznymi problemami, w tym z nieuczciwą konkurencją, która, nie mając certyfikatu rolnictwa ekologicznego, próbuje promować żywność konwencjonalną jako ekologiczną. EKOLOGICZNY - CZYLI JAKI? Żywność ekologiczna, nazywana także bio lub organic, to żywność wyprodukowana w gospodarstwach i przetwórniach objętych specjalnym urzędowym systemem kontroli i certyfikacji w celu przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. [34]. Główne zasady rolnictwa ekologicznego dotyczą: ??wykluczenia stosowania w produkcji roślinnej nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz pestycydów innych niż wymienione w zał. I i II rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008; ??zakazu stosowania stymulatorów wzrostu lub produktywności i hormonów, a także syntetycznych witamin w produkcji zwierzęcej; ??wykluczenia stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i wyprodukowanych z nich lub z ich zastosowaniem produktów w żywności i paszach; ??produkcji żywności, w tym stosowania dodatków i środków pomocniczych, zgodnie z zasadami dobrych praktyk produkcyjnych (GMP); ??stosowania jedynie dopuszczonych produktów oraz substancji używanych do produkcji żywności pr[...]

Żywność ekologiczna - ruszyła kampania informacyjna

Czytaj za darmo! »

Kampania jest adresowana do dwóch grup odbiorców: konsumentów i rolników. Pierwszych ma zachęcić do kupowania, drugich do produkcji. Zakłada się, że w wyniku kampanii także wśród przetwórców wzrośnie wiedza na ten temat i zainteresowanie tą produkcją.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Agencją Rynku Rolnego rozpoczęły w listopadzie 2006 r. kampanię informacyjną nt. rolnictwa i żywnoś[...]

Moda na ekologię

Czytaj za darmo! »

Wartość rynku żywności ekologicznej (produkowanej w zgodzie z naturą) rośnie 10-15% rocznie. Jak szacuje Instytut Uprawy Nawożenia i G leboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w ubiegłym roku wartość tego rynku przekroczyła 50 mln euro. Wciąż mniej w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie mieszkańcy wydają średn[...]

 Strona 1  Następna strona »