8 marca weszła w życie specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Trzy dni później Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że powodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2 choroba COVID-19 została uznana za pandemię. Coraz więcej pracodawców wysyła pracowników na tzw. „home office”.

11 marca rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na okres dwóch tygodni. Oznacza to, że ponad 2 mln dzieci poniżej 8. roku życia zostało w domach. Ich rodzice dzięki specustawie zyskali prawo do 14 dni dodatkowego płatnego wolnego. Wolne przysługuje też rodzicom do 14. roku życia, którzy mają prawo do zasiłku opiekuńczego równego 80 proc. wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od 8 marca br. pracodawcy mogą wydawać wiążące polecenia pracy zdalnej (i w razie niedostosowania się do nich rozwiązać umowę o pracę). Taki zapis jest zgodny z Kodeksem pracy, który podaje, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (art. 207 par. 1), a pracownik ma obowiązek dostosowania się do wiążących poleceń pracodawcy.

„Home office” często jest mylony z telepracą. Ta druga forma zgodnie z Kodeksem pracy polega na stałym wykonywaniu pracy poza firmą, gdzie pracownik przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki określone w dziale dziesiątym Kodeksu pracy „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Wyłączeniem jest obowiązek dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Podobnie jest w wypadku wykonywania pracy w trybie „home office”. Jako że ta forma pracy nie jest określona w powszechnie obowiązującym prawie, z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć jeszcze swobodniejszą interpretację odnośnie do obowiązków pracodawcy wobec pracowników pracujących zdalnie.

Jeśli chodzi o ewentualne wypadki przy pracy zdalnej, okoliczność, że wypadek zdarzył się w czasie przeznaczonym na pracę (związek czasowy) i w miejscu pracy (związek miejscowy), stwarza domniemanie związku przyczynowego z pracą, chyba że zachodzą okoliczności wykluczające istnienie takiego związku. Kodeks pracy nie wskazuje wprost, jak należy postępować, kiedy do wypadku dojdzie podczas pracy zdalnej. Pojawia się zatem pytanie, jak zakwalifikować np. przypadki oparzenia kawą, upadku ze schodów czy poślizgnięcia się w kuchni? Niestety pracownik musi mieć świadomość, że tego typu zdarzenia nie zawsze będą kwalifikowane jako wypadek przy pracy. Uznanie za taki danego przypadku będzie wymagało przeprowadzenia szczegółowego postępowania, w czasie którego będzie ustalany związek zaistniałego zdarzenia z wykonywaną pracą. Dlatego w interesie zarówno pracodawców, jak i pracowników ważne jest precyzyjne opisanie zakresu i sposobu wykonywania zadań przez każdego pracownika zdalnego.

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. W czasie epidemii ułatwiamy pracę zdalną
  2020-04-02

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych czytelników, w tym szczególnym dla nas Wszystkich czasie, Wydawnictwo SIGMA-NOT umożliwi Państwu BEZPŁATNY DOSTĘP do zasobów PORTALU INFORMACJI TECHNICZNE[...]

 2. Zobacz ofertę #tarczadlaecommerce
  2020-04-01

  W tym trudnym czasie wspieramy Przedsiębiorców! Zdajemy sobie sprawę, że zaistniała sytuacja jest ciężka dla osób prowadzących własne firmy. Chcemy Ci pomóc przetrwać ten trudny czas i d[...]

 3. Branża budowlana a koronawirus
  2020-03-31

  Tego kryzysu nie można było przewidzieć, a co za tym idzie – przygotować się do niego. Pandemia koronawirusa uderzyła w krótkim czasie w zasadzie we wszystkie branże, w tym branżę [...]

 4. Wdrażanie nowych pracowników
  2020-03-30

  Ograniczenia mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 z dnia na dzień zwiększyły liczbę osób pracujących zdalnie. W konsekwencji proces związany z wdrożeniem nowej osoby do[...]

 5. Laser niszczy komórki rakowe krążące we krwi
  2020-03-29

  Na horyzoncie pojawia się nowe leczenie raka: urządzenie z wiązką laserową, które wykrywa i zabija na miejscu komórki rakowe krążące w naszej krwi. W badaniu opublikowanym przez Science [...]

 6. Weekend zmiany czasu
  2020-03-28

  z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca, czeka nas zmiana czasu na letni. Wciąż powtarzamy, że przesuwamy zegarki, ale tak naprawdę, kiedy ostatnio robiliśmy to sami? Zrobią to za nas komputery, smart[...]

 7. Świecąca ścieżka rowerowa
  2020-03-27

  Pierwsza w Polsce ścieżka rowerowa, która nocą oddaje nagromadzone światło słoneczne, jest już dostępna dla rowerzystów. Ta wyjątkowa innowacja powstała w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego,[...]

 8. Zagrożeni kurierzy
  2020-03-27

  Pandemia to wyzwanie dla niemal wszystkich sektorów polskiej gospodarki. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitar[...]

 9. Podziwiaj Tatry w Internecie
  2020-03-26

  Zbliża się kwiecień, a wraz z nim - krokusy, które co roku cieszą się ogromną popularnością. Tym razem będą zakwitać w samotności. Szlaki w Tatrzańskim Parku Narodowym pozostają zamknięte, a my apeluj[...]

 10. Koronawirus a inwestycje unijne
  2020-03-26

  Koronawirus wpływa nie tylko na nasze zdrowie. Zdajemy sobie sprawę, że może też wpływać na inwestycje unijne. W tej chwili ponad 23 tysiące obywateli, firm i instytucji prowadzi 60 tysięcy [...]