IJREL - International Journal of Research in E-learning (ISSN 2451-2583 (Print) ISSN 2543-6155 (Online))jest czasopismem naukowym poświęconym wykorzystaniu nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Nawiązuje do priorytetów Unii Europejskiej dotyczących modernizacji edukacji i wyrównywania szans dostępu do wiedzy bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny oraz kondycję fizyczną. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

IJREL uzyskał finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach I edycji konkursu Wsparcie dla czasopism naukowych w na lata 2019-2020.

Periodyk jest półrocznikiem, wydawanym od 2015 roku. Do roku 2020 ukazało się 7 zeszytów (Vol. 1(1) oraz Vol. 1(2) z 2015; Vol. 2(1) oraz Vol. 2(2) z 2016; Vol. 3(1) oraz Vol. 3(2) z 2017; Vol. 4(1)). 3 następne Vol. 4(2) z 2018; Vol. 5(1) oraz Vol. 5(2) z 2019 aktualnie w procedurze wydawniczej.

Treść czasopisma udostępniana jest on-line na podstawie licencji umożliwiającej wolny dostęp (licencja CC 4.0.) przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznaje się 20 punktów (na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.).

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach, takich jak Index Copernicus, ERIH PLUS, The Central and Eastern European Online Library, Google Scholar, Journal Factor oraz CEON. W najbliższym czasie przewiduje się aplikowanie o indeksację w bazie Scopus.

International Journal of Research in E-learning jest czasopismem międzynarodowym. Do jego powstania przyczyniła się międzynarodowa konferencja „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Nauczania na odległość” (DLCC), organizowana cyklicznie od 2009 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji (od 01.10.2019 roku – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji) Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei dzięki realizacji projektu unijnego projektu International Research Network (IRNet) (www.irnet.us.edu.pl) czasopismo pozyskało wielu autorów z uniwersytetów z Europy Zachodniej, Środkowej Wschodniej, Australii: UŚ PL, UT NL, UEx ES, UKF SK, LU PT, OU CZ, CU AU, BGKU UA, DSTU UA, HSPU RU, osiągając tym samym międzynarodowy zasięg.

Czasopismo jest indeksowane w:

ICI Journals Master List – Index Copernicus (97,08 pkt), ERIH PLUS, The Central and Eastern European Online Library CEEOL, Academic Research Index (https://www.researchbib.com/), Google Scholar, JIFACTOR.ORG, CEJSH, BazHum, PBN, Journal Factor, CEON. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o indeksację w Scopusie.

W skład Rady Redakcyjnej IJREL wchodzą: Laura Alonso Diaz (Uniwersytet Extremadura, Hiszpania), Martin Drlik (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja), Prudencia Gutierrez Esteban (Uniwersytet Extremadura, Hiszpania), Theo Hug (Uniwersytet w Insbruku, Austira), Anna Szafrańska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Olga Yakovleva (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. S. Herzena w Sankt Petersburgu, Rosja) Theodora Issa (Uniwersytet Curtin w Perth, Australia), Kateřina Kostolanyova (Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska), Ewa Ogrodzka-Mazur (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Tatiana Pavlova (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. S. Herzena w Sankt Petersburgu, Rosja), Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), David Richardson (Uniwersytet im. K. Linneusza, Szwecja), Maryna Romanyukha (Uniwersytet Techniczny Kraju Dnieprodzierżyńskiego, Ukraina), Magdalena Roszak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska ), Iryna Sekret (Uniwersytet Abant Izzet Baysal w Bolu, Turcja), Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Jolanta Szulc (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Anna Ślosarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Małgorzata Bortliczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Maciej Tanaś (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska), Zsolt Lavicza (Uniwersytet im. J. Keplera w Linz, Austria).

Do Rady Naukowej czasopisma należą tacy eksperci, jak: Xabier Basogain (Uniwersytet Kraju Basków, Hiszpania), Sixto Cubo Delgado (Uniwersytet Extremadura, Hiszpania), Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Bogdan Galwas (Politechnika Warszawska, Polska), Tomayess Issa (Uniwersytet Curtin w Perth, Australia), Jana Kapounova (Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska), Piet Kommers (Uniwersytet Twente, Holandia), Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, Polska), Josef Malach (Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska), Elspeth McKay (Uniwersytet RMIT, Australia), Nataliia Morze (Uniwersytet im. Borysa Grinchenki w Kijowie, Ukraina), Tatiana Noskova (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. S. Herzena w St. Petersburgu,Rosja), Norbert Pachler (Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania), Tatiana Pavlova ((Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. S. Herzena w St. Petersburgu, Rosja), Paulo Pinto (Uniwersytet Luisiada w Lisbonie, Portugalia), Antonio dos Reis (Instytut Graal, Portugalia), George Siemens (Uniwersytet Australii Południowej, Uniwersytet Teksański w Arlington, Uniwersytet Athabasca w Manitobie), Milan Turčani (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja), Pedro Veiga (Uniwersytet w Lisbonie, Portugalia), Halina Widła (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), Kazimierz Wenta (Politechnika Koszalińska, Polska ), Miroslav Zhaldak (Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy im. M. P. Dragomanova w Kijowie, Ukraina)

Tematyka artykułów publikowanych w IJREL obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę procesu uczenia się i nauczania z wykorzystaniem nowych technologii, w szczególności e-learningu. Główne obszary tematyczne czasopisma to:

 • teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty e-learningu oraz nauczania na odległość

 • wykorzystanie nowych technologii wspomagających uczenie się i nauczanie oraz szkolenie nauczycieli do ich wykorzystania e-learningu

 • wykorzystanie e-learningu w kształtowaniu kompetencji kluczowych

 • rola i zastosowanie multimediów w e-learningu oraz nauczaniu na odległość

 • kształtowanie kompetencji międzykulturowych a e-learning

 • prawne i społeczne aspekty e-learningu oraz nauczaniu na odległość w różnych krajach

 • alternatywne metody, formy i technologie e-learningu oraz nauczania na odległość

 • i inne tematy interdyscyplinarne.

Zgłaszanie tekstów do IJREL odbywa się przez platformę OJS dla czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Można to zrobić pod adresem https://www.journals.us.edu.pl/index.php/IJREL lub wysyłać bezpośrednio do redakcji ( ijrel@us.edu.pl).

Teksty podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji.

Zapraszamy wszystkich badaczy i praktyków zajmujących się wykorzystaniem nowych technologii w procesie edukacji do zgłaszania artykułów.

Więcej szczegółów dotyczących IJREL dostępnych jest na stronach: http://www.ijrel.us.edu.pl/

http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Prenumerata ATESTU + e-book szkoleniowy
  2020-02-28

  Wciąż jeszcze można zamówić prenumeratę miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy na 2020 r., począwszy od numeru 1/2020. Wszyscy nasi prenumeratorzy otrzymują przygotowanego specjalnie dla nic[...]

 2. Targi POWTECH India 2020
  2020-02-26

  Po udanej premierze dwa lata temu POWTECH India - wiodące targi dotyczące proszków, materiałów sypkich i technologii procesowych na subkontynencie indyjskim - w tym roku będą miały drugą[...]

 3. ENEX od jutra
  2020-02-25

  Elektromobilność, energooszczędność, fotowoltaika - to tylko wybrane zagadnienia, których dotyczyć będą XVIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. Zwiedzający będą mogli np. przetesto[...]

 4. Bezpieczeństwo na drogach
  2020-02-24

  Od 2007 r. Polska pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma jedną z najgorszych statystyk w Europie - na nasz kraj przypada 14% całkowitej liczby ofiar śmiertelnych, mimo że Polacy [...]

 5. Warsztaty ergonomiczne w Radomiu
  2020-02-21

  27 lutego w Radomiu odbędą się warsztaty ergonomiczne organizowane przez miejscowy oddział OSPSBHP we współpracy z Grupą Koncept. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i mocno angażuj[...]

 6. Źródłowe przyczyny wypadków
  2020-02-20

  22 kwietnia 2020 r. - podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO w Poznaniu - odbędzie się konferencja "Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe - źr[...]

 7. Dobre samopoczucie w pracy
  2020-02-19

  Wydarzenie zatytułowane "Workplace Wellbeing Show" odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 r. w ExCeL London i poruszać będzie tematykę związku między dobrym zdrowiem psychicznym w miejscu[...]

 8. 4 marca - Światowy Dzień Inżyniera
  2020-02-17

  Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera - święta, które podkr[...]

 9. Trudno o fachowców
  2020-02-17

  Na polskim rynku pracy najtrudniej o wykwalifikowanych pracowników fizycznych, takich jak elektrycy, spawacze i mechanicy. Czołówkę zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem pracowników[...]

 10. Szkolenie okresowe dla służby bhp
  2020-02-16

  Ośrodek Szkolenia OSPSBHP w Kaliszu organizuje szkolenie okresowe bhp dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, które odbędzie się w dniach 17-20 marca 2020 r. Celem sz[...]