Kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ubiegły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat - prawie 30 niebezpiecznych zdarzeń mniej niż w 2018 r. Ze wstępnych szacunków wynika również, że miernik wypadkowości (stosunek liczby wypadków do pracy eksploatacyjnej) osiągnął w 2019 r. najniższy dotychczas notowany poziom – 2,3.

W ubiegłym roku na sieci kolejowej doszło do 579 wypadków i poważnych wypadków. To o 28 (4,6%) mniej w porównaniu do 2018 r. Liczba niebezpiecznych zdarzeń na bocznicach kolejowych spadła o 9 (8,8%) i wyniosła 114. Kolej jest bezpieczna i potwierdzają to dane zbierane przez Urząd Transportu Kolejowego. Możemy cieszyć się z najniższego miernika wypadkowości od lat i mniejszej liczby wypadków, jednak wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach na przejazdach i przejściach. Dlatego w tym roku z inicjatywy UTK zostanie poddany testom nowy system monitorowania przejazdów kategorii D, przygotowany został również film edukacyjny dla kierowców i kandydatów na kierowców, a dzieci edukowane są w ramach kampanii Kolejowe ABC. Wypadki na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych oraz z udziałem osób znajdujących się na torach w miejscach niedozwolonych stanowiły 69,1% wszystkich zdarzeń na sieci kolejowej. W 2019 r. zarejestrowano 205 wypadków na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych (o 10 mniej niż w 2018 r.). W ubiegłym roku doszło też do 195 sytuacji, w których pojazd kolejowych najechał na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach, czyli w miejscach niedozwolonych. W porównaniu z 2018 r. zdarzeń takich było o 8 mniej. Liczba potrąceń na tzw. dzikich przejściach może się jeszcze zmienić, ponieważ trwają postępowania prokuratorskie. Największy wzrost liczby ofiar śmiertelnych w tej grupie wypadków odnotowano w związku z najechaniem pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory lub przejściu (1 ofiara w 2018 r., 14 ofiar w 2019 r.). Kwestia ta będzie przedmiotem pogłębionej analizy Prezesa UTK w ramach działań dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Niewątpliwie obszarem wymagającym dalszej poprawy ze strony przewoźników kolejowych są zdarzenia związane z pominięciem sygnału „Stój” lub uruchomieniem pojazdu kolejowego bez zezwolenia. Wypadków tego rodzaju odnotowano o 5 mniej (-14,29%), natomiast incydentów o 1 mniej (-1,16%). Nadal jednak liczba tego rodzaju zdarzeń oscyluje w granicach ok. 120 rocznie. Ich ograniczenie jest niezbędne z uwagi na potencjalnie bardzo niebezpieczne skutki. W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano także wyraźny wzrost liczby zgłaszanych incydentów klasyfikowanych jako „złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. obrzucenie pociągu kamieniami, ułożenie przeszkody na torze, dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w urządzenia)”. Wzrost ten sięgnął niemal 100% – ze 132 do 252 incydentów (+90,91%). Prezes UTK wspólnie z przedstawicielami rynku kolejowego przeanalizuje przyczyny istotnego zwiększenia się liczby tego rodzaju zdarzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Targi POWTECH India 2020
  2020-02-26

  Po udanej premierze dwa lata temu POWTECH India - wiodące targi dotyczące proszków, materiałów sypkich i technologii procesowych na subkontynencie indyjskim - w tym roku będą miały drugą[...]

 2. ENEX od jutra
  2020-02-25

  Elektromobilność, energooszczędność, fotowoltaika - to tylko wybrane zagadnienia, których dotyczyć będą XVIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. Zwiedzający będą mogli np. przetesto[...]

 3. Bezpieczeństwo na drogach
  2020-02-24

  Od 2007 r. Polska pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma jedną z najgorszych statystyk w Europie - na nasz kraj przypada 14% całkowitej liczby ofiar śmiertelnych, mimo że Polacy [...]

 4. Warsztaty ergonomiczne w Radomiu
  2020-02-21

  27 lutego w Radomiu odbędą się warsztaty ergonomiczne organizowane przez miejscowy oddział OSPSBHP we współpracy z Grupą Koncept. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i mocno angażuj[...]

 5. Źródłowe przyczyny wypadków
  2020-02-20

  22 kwietnia 2020 r. - podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO w Poznaniu - odbędzie się konferencja "Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe - źr[...]

 6. Dobre samopoczucie w pracy
  2020-02-19

  Wydarzenie zatytułowane "Workplace Wellbeing Show" odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 r. w ExCeL London i poruszać będzie tematykę związku między dobrym zdrowiem psychicznym w miejscu[...]

 7. 4 marca - Światowy Dzień Inżyniera
  2020-02-17

  Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera - święta, które podkr[...]

 8. Trudno o fachowców
  2020-02-17

  Na polskim rynku pracy najtrudniej o wykwalifikowanych pracowników fizycznych, takich jak elektrycy, spawacze i mechanicy. Czołówkę zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem pracowników[...]

 9. Szkolenie okresowe dla służby bhp
  2020-02-16

  Ośrodek Szkolenia OSPSBHP w Kaliszu organizuje szkolenie okresowe bhp dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, które odbędzie się w dniach 17-20 marca 2020 r. Celem sz[...]

 10. Targi POWTECH 2020
  2020-02-13

  Technologia obróbki mechanicznej jest podstawą prawie wszystkich produktów codziennego użytku. W 2020 r. wiodące targi przetwarzania, przeładunku i analizy proszków i materiałów sypkich [...]