Kwestie zdrowotne stały się ważnym elementem, na który pracownicy zwracają uwagę podczas podejmowania decyzji o zatrudnieniu w danej firmie. W ostatnich latach stopa bezrobocia w Polsce bardzo się zmniejszyła – od maja 2015 r. do maja 2019 r. zanotowano znaczny spadek (z 10,7 do 5,4 proc.), co powoduje, że pracodawcom coraz trudniej zdobyć dobrego pracownika.
Firmy zaczęły konkurować między sobą i chcąc przyciągnąć pracowników coraz częściej oferują im dostęp do prywatnej opieki medycznej. Według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Medicover, w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku już 47 proc. pracodawców w Polsce w swoich ofertach obiecywało nowo zatrudnianym pracownikom benefit zdrowotny w postaci abonamentu medycznego. Dane zawarte są w raporcie „Zdrowy pracownik, zdrowy pracodawca” przygotowanym przez Grant Thornton i Medicover. Dla porównania, w analogicznym okresie 2015 roku było to tylko 22 proc. pracodawców, co oznacza, że popularność prywatnej opieki zdrowotnej oferowanej pracownikowi przez zakład pracy w ciągu czterech lat wzrosła dwukrotnie. Według badania abonamenty medyczne to obecnie najbardziej popularny wśród pracodawców benefit związany ze zdrowiem – wyprzedza pakiety sportowe (np. karty sportowe czy karnety na siłownie – oferowane są one w 2019 r. w 40 proc. ogłoszeń o pracę) czy darmowe owoce (10 proc.). Pakiety medyczne nie tylko są doceniane przez pracowników, jako atrakcyjny benefit, ale też zmniejszają absencję załogi w skali całej firmy, a więc podnoszą efektywność przedsiębiorstwa.

Z badania wynika jednak, że pracodawcy dużo częściej oferują abonamenty medyczne pracownikom umysłowym niż fizycznym. Obecnie 56 proc. firm oferuje pracownikom umysłowym benefit w postaci prywatnej opieki medycznej. Odsetek pracodawców proponujących taki benefit pracownikom fizycznym jest prawie dwa razy mniejszy i wynosi 30 proc. W 2015 r. różnica między obiema grupami zawodowymi była znacznie mniejsza – było to odpowiednio 24 i 20 proc. Taka różnica wydaje się nieuzasadniona, ponieważ obie te grupy w podobnym stopniu narażone są na utratę zdrowia. W przypadku pracowników umysłowych ryzyko związane jest przede wszystkim z pracą siedzącą, np. podwyższone prawdopodobieństwo zawału, udaru czy cukrzycy, natomiast w przypadku pracowników fizycznych – ryzyko wypadków przy pracy, ryzyko związane z pracą zmianową, a więc nieregularnym trybem życia, w tym pracą w nocy. Z raportu „Praca, zdrowie, ekonomia” opracowanego przez Medicover wynika wręcz, że to pracownicy fizyczni spędzają więcej czasu na zwolnieniach lekarskich niż pracownicy umysłowi, a więc to w tej grupie występuje większa przestrzeń do ograniczenia absencji w pracy. Z drugiej jednak strony, warto zwrócić uwagę, że pracodawcy pracownikom fizycznym częściej niż abonamenty medyczne oferują pakiety sportowe.

Odsetek pracodawców oferujących nowym pracownikom abonament prywatnej opieki medycznej jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Benefity te częściej są proponowane w firmach zajmujących się usługami i budownictwem niż w przedsiębiorstwach produkcyjnych – odpowiednio 58 proc. do 39 proc. Również wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie. Firmy większe oferują prywatną opiekę medyczną dwukrotnie częściej od firm małych i mikro – w przypadku dużych jest to 52 proc., średnich – 40 proc. a w przypadku firm małych i mikro ten odsetek wynosi już tylko 31 proc. Wpływ ma również pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa. Według badania 55 proc. firm z kapitałem zagranicznym oferuje swoim pracownikom abonament medyczny, a w przypadku firmy z polskim kapitałem jest to 39 proc. Następnie wpływ na atrakcyjność oferty pracy ma też lokalizacja firmy. 53 proc. przedsiębiorstw w dużych miastach oferuje nowym pracownikom prywatną opiekę medyczną. W samej Warszawie odsetek pracodawców proponujących takie pakiety wynosi ponad 65 proc. Z kolei w mniejszych miejscowościach jedynie 21 proc. przedsiębiorstw oferuje tego typu benefity. Ponadto pakiet prywatnej opieki medycznej jest najczęściej proponowany przyszłym pracownikom na stanowiskach kierowniczych – odsetek firm z takimi ofertami wynosi 74 proc. Niemal połowa (48 proc.) przebadanych ofert pracy na stanowiska specjalistyczne również zawiera informację o dostępie do abonamentu medycznej. Najrzadziej proponują pakiet medyczny pracownikom na stanowiskach niższych – odsetek takich firm wynosi tylko 27 proc.

Raport do pobrania na: https://grantthornton.pl/publikacja/firmy-kusza-pracownikow-zdrowiem/

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 2. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 3. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 4. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 5. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 6. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 7. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 8. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 9. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 10. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]