Skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz wdrażanych w przedsiębiorstwach programów prewencyjnych zależy od rozpoznania i opisania zjawisk towarzyszących powstawaniu strat w wyniku wydarzeń wypadkowych lub chorób zawodowych.

Wtedy tylko można badać, nadzorować i kształtować wpływ różnorakich czynników na wydarzenia, gdy ma się ich pełną świadomość. Efektywna koncepcja zapobiegania wypadkom powinna łączyć historię, teraźniejszość i przyszłość, czyli analizować i wyciągać wnioski z zeszłych wydarzeń, oceniać stan bieżący oraz antycypować zdarzenia przyszłe. Tym samym elementy tworzące sekwencje wypadkowe powinny być skorelowane z elementami tworzącymi ryzyko zawodowe. To postulat pierwszej wagi dla efektywnej prewencji. Z niego wynika konieczność zintegrowania systemów oceny ryzyka zawodowego i badań wypadków. Jest to konieczne także z tego względu, że nie można szacować poziomu ryzyka na oczekiwanym poziomie ufności bez wiarygodnych danych o wydarzeniach wypadkowych. Przecież ryzyko to drzemiący wypadek i w związku z tym zarówno ryzyko, jak i wypadek muszą zawierać te same elementy – jedne przedwypadkowe, drugie już powypadkowe. Tak sformułowana teza główna zarządzania bezpieczeństwem wymaga zrozumiałych, jasnych i akceptowalnych ustaleń elementarnych. Pojęcia, które powinny być filarami zarządzania bezpieczeństwem nie są zdefiniowane na rzecz ujednoliconej koncepcji kształtowania bezpieczeństwa. Dotyczy to kategorii podstawowych:

– prospektywnych (jak rozumieć, szacować i oceniać bezpieczeństwo i ryzyko zawodowe; co to znaczy ryzyko tolerowalne i akceptowalne i jakie przyjmować kryteria akceptacji bądź dyskwalifikacji; co to są zagrożenia i jak je przydatnie do oceny ryzyka identyfikować; jak przekładać oszacowany poziom ryzyka na cechy środków redukcji; jak łączyć cechy środków technicznych, proceduralnych i behawioralnych w akceptowalną całość?)

oraz

– retrospektywnych (co to jest wypadek i prawie wypadek; konieczność zbudowania uniwersalnego modelu powstawania wydarzeń wypadkowych, który powinien obejmować wszystkie istotne i sklasyfikowane czynniki oraz zjawiska towarzyszące tym wydarzeniom po to, aby umożliwić prognozowanie i minimalizowanie wydarzeń przyszłych).

Znajomość i rozumienie pojęć podstawowych jest nieodzowne w zarządzaniu bezpieczeństwem zawodowym na każdym poziomie decyzyjnym. Niestety ta dziedzina nie doczekała się jeszcze ustaleń podstawowych. Stąd pochodzą nieporozumienia, które wynikają z podejścia intuicyjnego, a nie ujednoliconych zasad podstawowych wynikających z badań naukowych i potwierdzeń praktycznych.

Na 12. konferencji ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy, która odbędzie się w Zegrzu w dniach 20-22 listopada br., zagadnienia te poruszy Stanisław Kowalewski podczas wykładu pt. „Ryzyko powinno być bezpieczne, czyli kilka kwestii związanych z pojęciami podstawowymi”.

Wykładowca: dr inż. Stanisław Kowalewski – prowadził prace naukowo-badawcze i edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy; przez wiele lat prowadził Zespół Bezpieczeństwa Maszyn w firmie ELOKON; wieloletni współpracownik Komitetów Normalizacyjnych CEN 114 i ISO 199 – Safety of Machinery; specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych we wszystkich obszarach zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków; autor wielu prac naukowo-badawczych, projektowych i eksperckich, a także podręczników, publikacji krajowych (w tym na łamach ATESTU) i zagranicznych; prowadzi wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty; laureat ZŁOTYCH SZELEK.

Więcej informacji i rejestracja na konferencję:https://www.atest.com.pl/konferencja

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Warsztaty bhp w trzech miastach
  2019-09-19

  Ruszyła kolejna edycja bezpłatnych warsztatów bhp organizowanych przez Prosave.pl w ramach Prosave Academy. W najbliższym czasie odbędą się w Poznaniu, Bydgoszczy oraz we Wrocławiu. <[...]

 2. Targi LUMENexpo w Sosnowcu
  2019-09-17

  Expo Silesia zaprasza do udziału w Targach Elektrotechniki LUMENexpo oraz Salonie Elektrotechniki Przemysłowej odbywających się w dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konf[...]

 3. Kogo szukają pracodawcy?
  2019-09-13

  Kompetencje związane z samodzielnością i terminowością to najbardziej pożądane cechy pracowników w opinii polskich pracodawców - wynika z najnowszej edycji "Bilansu Kapitału Ludzkiego". [...]

 4. O wypadkach w Zegrzu
  2019-09-09

  Skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz wdrażanych w przedsiębiorstwach programów prewencyjnych zależy od rozpoznania i opisania zjawisk towarzyszących powstawaniu st[...]

 5. Bezpieczeństwo pracy w służbie zdrowia
  2019-09-06

  Kaliski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojewódzki Szpital Z[...]

 6. Współpraca w służbie bhp
  2019-09-05

  Co młodzi behapowcy myślą o współpracy (bądź jej braku) ze starszymi kolegami? Co starsi stażem myślą o behapowskim narybku? Pracowników służby bhp zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety na ten t[...]

 7. Współpraca człowieka z robotem
  2019-09-04

  Roboty są stosowane w przemyśle w coraz większej liczbie. Pozwalają na ograniczenie ciężkiej pracy ludzkiej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ale stwarzają również zagrożenia dla prac[...]

 8. Mniej wypadków przy pracy
  2019-09-03

  W I kwartale 2019 r. doszło do prawie 16 tys. wypadków przy pracy. Nieznacznie spadł ogólny wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących). Zmniejszyła się liczba [...]

 9. Promują "zielone" produkty
  2019-09-02

  International Green Product Award to inicjatywa skierowana do firm, startupów i studentów, którzy wyróżniają się swoimi produktami i usługami pod względem wzornictwa, innowacji i zrównoważonego rozwoj[...]

 10. Kształtowanie kultury pracy i komunikacji
  2019-08-23

  Szybkość XXI wieku nie ułatwia nam komunikowania się ze sobą. Wszechobecny pośpiech, "dedlajny", multi-priorytety, zarządzanie matrycowe, informacje w czasie rzeczywistym z całego świata[...]