25 lipca 2019 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019. To spotkanie gromadzące projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż., wykonawców i inwestorów branży budowlanej, poruszających kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie wydarzenia rozpatrywane będą bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppoż. i zabezpieczeń technicznych budynków. Zaplanowano konfrontacje przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację, a także szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych. Odwiedzający będą mogli oglądać całodzienną wystawę światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Natomiast specjalnie dla projektantów i wykonawców dostępna będzie Strefa Fire i Security, a w niej rozwiązania z zakresu biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. HVAC, BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA. Plan kongresu obejmuje wykłady specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, a także liczne „case study” dotyczące najbardziej prestiżowych inwestycji budowlanych w kraju.

Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym, praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, osób zajmujących się prewencją oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny. Uczestnicy dodatkowo będą mogli zasięgnąć bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawidłowej interpretacji przepisów, prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów ppoż.

Nowości kongresowe to m.in.:

– projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

– rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe;

– wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych;

– wymagania w zakresie ewakuacji w kontekście zmian w przepisach;

– bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych, także w fazie budowy, studium przypadku: „Pożar budynku na budowie kompleksu The Warsaw Hub w Warszawie”;

– konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów – zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje;

– wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej;

– integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego;

– mity vs technologia: kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP;

– ratowanie w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne;

– projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad;

– integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu;

– praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich;

– projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe – rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście Eurokodów;

– bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi;

– próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja;

– BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego;

– system detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych;

– strategie procesu projektowego i wdrażania elementów infrastruktury ratowniczej w stanach zagrożenia;

– podmiot właściwy do wykonania i utrzymania pasów przeciwpożarowych oddzielających linie kolejowe od obszarów leśnych;

– bezpieczne rozwiązania dla elewacji, fasad i dachów m.in. budynków wysokich;

– aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji.

Więcej informacji: http://fire-expo.pl/

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Kongres Pożarnictwa już w czwartek
  2019-07-22

  W czwartek 25 lipca 2019 r. już po raz 16. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Kongres Pożarnictwa Fire Security Expo. W programie kongresu: specjalistyczne wykłady dla projektantó[...]

 2. Bezpieczeństwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie
  2019-07-12

  W dniach 8-9 października 2019 r. w Szczyrku odbędzie się VIII Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko - Zarządzanie", organizowana przez Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły [...]

 3. 5. Konferencja TOP automotive
  2019-07-11

  Tegoroczna edycja Konferencji TOP automotive będzie już piątą. Tym razem spotkamy się w dniach 27-29.11.2019 r.Będzie to doskonała okazja, aby rozwinąć dyskusję na temat najlepszych prak[...]

 4. Innowacje technologiczne w bhp
  2019-07-10

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn. "Novel technological innovations for occupational safety and health: [...]

 5. Depresja - wystawa plakatów
  2019-07-10

  W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie, można oglądać wystawę plakatów bezpieczeństwa pracy - tegoroc[...]

 6. Targi techniki świetlnej LUMENexpo
  2019-07-09

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Sosnowcu odbędą się Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej. Oba wydarzenia będą stanowić miejsce wymiany poglądó[...]

 7. Pracodawca jutra
  2019-07-08

  Rusza piąta edycja konkursu "Pracodawca Jutra", organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują i[...]

 8. III Forum Służby BHP
  2019-07-05

  W dniach 26-27 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Służby BHP pod nazwą "Bezpieczeństwo pracownika przyszłości", organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzysz[...]

 9. FIRE SECURITY EXPO 2019
  2019-07-04

  25 lipca 2019 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019. To spotkanie gromadzące projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż., wyko[...]

 10. Targi FachPack już we wrześniu
  2019-07-02

  FachPack, europejskie targi opakowań, procesów i technologii odbędą się w Norymberdze 24-26 września br. Około 1600 wystawców zaprezentuje swoje innowacje w 12 halach wystawowych. Wydarz[...]