Z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, miała miejsce 27 lutego 2019 r. uroczysta Gala podsumowująca XXV plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera "Przeglądu Technicznego" w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Najważniejszymi uczestnikami Gali było 25 laureatów – inżynierów: młodych, wyróżnionych, srebrnych, złotych, diamentowy oraz Honorowi, a także trzech Złotych Inżynierów Ćwierćwiecza plebiscytu.

Finał plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” był świętem środowiska technicznego, a rocznicowy czas dodał mu specjalnego znaczenia. Na łamach 153-letniego „Przeglądu Technicznego” niejednokrotnie opisywano sukcesy polskich inżynierów w różnych okresach historii, nie zapominając o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im działać. Praca zawodowa laureatów wszystkich edycji plebiscytu przypadła w trudnym czasie transformacji oraz uczenia się zasad wolnego rynku. Musieli szybko przechodzić kurs ekonomii i prawa. Często nauka ta była bolesna, ale też sukcesy sprawiały wielką satysfakcję. Wielu z nich ma już na swym koncie różnorodne odznaczenia, wyróżnienia i tytuły oddające ich ogromny dorobek zawodowy.

Każdego roku wręczając dyplomy i statuetki laureatom, wybranym przez Czytelników spośród kandydatów prezentowanych przez cały rok widać, że polscy inżynierowie bardzo dobrze nadążają za wręcz rewolucyjnymi zmianami w nauce, technice i gospodarce.

Od wielu też lat polscy inżynierowie, niezależnie od specjalizacji, dużą wagę przywiązują do ekologii i zrównoważonego rozwoju. Warto przypomnieć, iż w czasach gdy środowisko naturalne przegrywało z techniką, to właśnie inżynierowie zaczęli szukać rozwiązań ekologicznych. Idea zrównoważonego rozwoju, program EUROPA 2030 w wielu swych aspektach potwierdza, iż bez inżynierów nie można realizować programu rozwoju uwzględniającego czynniki ludzkie, kulturalne, ekonomiczne i techniczne.

Laureaci plebiscytu „Przeglądu Technicznego” swoją pracą potwierdzają, iż inżynierowie zdają sobie sprawę, że twórczość techniczna wykracza obecnie poza obszar czystej technologii. Natomiast tytuł „Honorowy Złoty Inżynier” dowodzi, iż wiedza ścisła i pragmatyzm inżynierski umożliwiają osiągnięcie sukcesów w innych zawodach. Honorowi Złoci Inżynierowie podkreślają, iż sposób myślenia, jakiego nauczyli się na studiach technicznych, jest niejednokrotnie pomocny w ich karierach. Będąc inżynierem można być sławnym śpiewakiem operowym, wybitnym lekarzem, satyrykiem, dziennikarzem, bankowcem, a nawet politykiem.

Patronem medialnym Gali XXV Plebiscytu Złoty Inżynier było Polski Radio SA

LAUREACI

MŁODY INŻYNIER

mgr inż. Adam GABRYŚ – absolwent Politechniki Warszawskiej, mechanik, zastępca dyrektora technicznego w spółce ASMET w Regułach k. Warszawy. Jego szef – Diamentowy Inżynier 2014 Andrzej Sajnaga, najbardziej docenia go za stworzenie nowoczesnego centrum logistyki w spółce.

dr hab. inż. Marcin HOŁUB – elektryk po Politechnice Szczecińskiej, który na swoim koncie ma już osiem patentów i stopień doktora habilitowanego. Prowadzi pracę z dziedziny energoelektroniki oraz technologicznych zastosowań systemów plazmy niskotemperaturowej.

mgr inż. Paweł MULARCZYK – mechanik specjalizujący się w urządzeniach pomiarowych w gazownictwie, absolwent Politechniki Śląskiej. Jest menedżerem Produktu w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. Opracował i uruchomił pierwszy w Polsce kompletny układ zasilania gazem turbiny parowej o mocy 460 MW.

WYRÓŻNIENI

dr inż. Katarzyna LESZCZYŃSKA-SEJDA - absolwentka Politechniki Śląskiej. Kieruje Zakładem Hydrometalurgii Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Niedawno odbierała nagrodę w Konkursie „Kobieta Wynalazca”, jako współautorka technologii odzysku renu w należącej do KGHM Hucie Głogów. Dzięki jej pomysłom Polska stała się trzecim producentem renu na świecie.

mgr inż. Zbigniew NOWIŃSKI - właściciel firmy AGROMAX Brodnica, mechanik po Politechnice Warszawskiej. Promotor ekologicznych rozwiązań w kujawskich domach. Nowoczesne kotły opalane ekogroszkiem wprowadził w gminie Brodnica zanim w wielkich miastach zaczęto o nich mówić.

mgr inż. Krzysztof ROSOŁOWSKI – absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie kierownik montażu w tyskim zakładzie spółki Fiat Chrysler Automobiles. Jest to kreatywny inżynier z zakresu cyfryzacji procesów montażu, technologii produkcji w formacie 3D oraz Przemysłu 4.0.

mgr inż. Krzysztof RÓŻEWICZ - absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) wyróżnienie w kategorii infrastruktura. Jest prezesem i dyrektorem zarządzającym w Instytucie Badawczym Ochronnych Systemów IBOS Sp. z o. o. w Inowrocławiu. Interdyscyplinarną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności menedżerskie wykorzystuje pracując na odpowiedzialnych stanowiskach.

Janusz ZALARSKI, kategoria high-tech. Technik przetwórstwa spożywczego, właściciel firmy Płatek w Nowej Wsi Szlacheckiej k. Krakowa. Odbierał już wiele nagród za troskę o jakość polskich wędlin, oddającą smak z przeszłości. stosując nowe technologie, dba jednocześnie o zachowanie tradycji ojców i dziadków.

SREBRNY INŻYNIER

prof. dr hab. inż. Kazimierz BANASIK - kategoria nauka. Absolwent SGGW, prorektor tej uczelni ds. rozwoju. Opracował model matematyczny sedymentogramu, zwiększającego dokładność obliczania zanieczyszczeń, który umożliwia szybsze i tańsze uzdatnianie wód w rzekach po groźnych powodziach.

mgr inż. Janusz BAŃKOWSKI – leśnik po Akademii Rolniczej w Poznaniu, dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Projektuje funkcjonowanie lasów tak, żeby zachować jego walory przyrodnicze i produkcję surowca. Aktywny działacz Ligii Ochrony Przyrody.

dr inż. Krzysztof BRODZIK - kategoria high-tech. Chemik po Politechnice Wrocławskiej, kierownik Zakładu Materiałoznawstwa, sekretarz Rady Naukowej – Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku Białej, którego właścicielami są jego pracownicy. W badaniach aut wdrożył wiele nowych technologii.

dr hab. inż. Tomasz CHMIELEWSKI - mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, profesor tej uczelni. Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji. Opracował i wdrożył wiele innowacyjnych rozwiązań w spawalnictwie, otrzymał dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnictwa.

mgr inż. Waldemar ŻÓŁCIK - rolnik po SGGW, prezes rodzinnej spółki ACTiV w Belsku Dużym blisko Grójca. Prezesuje także grupie producenckiej sadowników, posiadających ok. 1000 ha sadów. Tę grupę stworzył nie przewidując embarga Rosji na owoce z Polski. Dzięki produkcji soków producenci jabłek uniknęli kłopotów po jego wprowadzeniu.

dr inż. Henryk ŻURAWSKI – wyróżniony za jakość. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, spożywca, dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nakle n. Notecią. Dr Żurawski działając z myślą o zdrowiu, poprawia jakość polskich wędlin. Tradycyjną saletrę (azotany) zmienia na serwatkę.

ZŁOTY INŻYNIER

inż. Krzysztof Grządziel - ceramik po AGH, który, gdy w POLMOS-ach zabrakło zakrętek na butelki, uruchomił ich produkcję w hali upadłej fabryki. Laury otrzyma podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie.

dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ - kategoria nauka za eliminację drgań w kilku modelach samolotów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce. Mechanik po Politechnice Warszawskiej, pasjonat techniki modelarskiej, kierownik pracowni w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

dr inż. Benedykt ROŹMIAREK – kategoria jakość. Absolwent wydziałów leśnych w Warszawie i Poznaniu, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza. Łączy kilka pasji: leśnika – miłośnika przyrody, muzealnika zatroskanego o zabytkowy pałac, edukatora młodzieży i propagatora szeroko pojętej jakości.

mgr inż. Jan SIWIŃSKI – kategoria ekologia. Energetyk po Politechnice Warszawskiej, prezes zarządu Ecoenergia Sp. z o.o. w Warszawie. Wspólnie z twórcą tej firmy, wynalazcą Andrzejem Kulpą wdrażają proekologiczne technologie ograniczające emisje tlenków azotu i innych szkodliwych substancji w polskiej energetyce węglowej. Służą pomocą tym, co produkują tzw. zieloną energię.

Elektryk Józef SZTORC - Kategoria nauka. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, od dwóch lat Członek Ukraińskiej Akademii Nauk. Jest twórcą, zatrudniających osoby Niepełnosprawne, Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego TAREL w Tarnowie. Ponadto to główny współwłaściciel znanych zakładów POLAM Nakło oraz HORTINO Leżajsk.

DIAMENTOWY INŻYNIER

mgr inż. Józef Siwiec – ceramik po Akademii Górniczo-Hutniczej wybitny menedżer, prezes zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce SA w Ropczycach. Prezesem firmy produkującej materiały ogniotrwałe dla hutnictwa został, gdy polskie huty przestawały być polskie, a w tych, co pozostały, produkcje wygaszano lub ograniczano. Wyszukał jednak inwestora strategicznego dla spółki, wprowadził jej akcje do obrotu publicznego i znalazł nabywców na specyficzne produkty w 40 krajach świata.

HONOROWY INŻYNIER

dr inż. Jerzy KWIECIŃSKI – absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych po MBA. Od 1993 r. zajmuje się programami finansowanymi z funduszy europejskich. W latach 2003-2005 prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. W 2005 r. obejmuje funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Od 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju.

prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz PAWLICKI - Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczeń prof. Cezarego Pawłowskiego, asystenta Marii Skłodowskiej-Curie. Twórca kierunku studiów „inżynieria biomedyczna". Wieloletni konsultant krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Inżynierii Medycznej. Współpracownicy i wychowankowie mówią żartobliwie o Profesorze, że to najlepszy lekarz wśród inżynierów i jednocześnie najlepszy inżynier wśród lekarzy.

ZŁOTY INŻYNIER ĆWIERĆWIECZA

Z racji jubileuszowego roku Plebiscytu Złoty Inżynier wręczono wyjątkowe statuetki – Złoty Inżynier Ćwierćwiecza.

prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER – absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Matematyk, informatyk, mechanik, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki. Minister Nauki w latach 2001-2005, Prezes PAN w latach 2007-2015, Członek Kapituły Orła Białego. Autor kilkuset publikacji naukowych i kilku książek poświęconych zastosowaniom nowoczesnych metod komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie.

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚMIESZEK - Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny naukowiec i menedżer, specjalista metalurg, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 1975-2018, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Za swą działalność naukową został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i towarzystw naukowych.

mgr inż. Andrzej SAJNAGA - absolwent Politechniki Warszawskiej, prezes Zarządu i główny właściciel Grupy ASMET w Regułach k/Warszawy. Menedżer który udowodnił, że polska firma może z powodzeniem konkurować na rynku globalnym jakością dostarczanych wyrobów i świadczonych usług. Niestety, z powodu grypy nie odebrał statuetki. Otrzyma ją podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nietypowi mówcy na targach bhp
  2019-03-22

  Na targach Safety & Health Expo, które odbędą się w dniach 18-20 czerwca 2019 r. w Londynie, zaplanowano wystąpienia trojga tzw. mówców motywacyjnych, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadcze[...]

 2. Packaging Innovations w Warszawie
  2019-03-22

  Już niebawem, w dniach 2-3 kwietnia w EXPO XXI Warszawa, odbędą się 11. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations. To wydarzenie o ugruntowanej pozycji na rynku, które każdego [...]

 3. Konkurs "NUMERUS PRIMUS INTER PARES"
  2019-03-21

  Towarzystwo Kultury Technicznej zaprasza Państwa Redakcję do udziału w XXXII konkursie "NUMERUS PRIMUS INTER PARES". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2018 ro[...]

 4. Na torze wyścigowym
  2019-03-19

  Firma MASCOT, znana z projektowania i wytwarzania ubrań roboczych dla pracowników zatrudnionych m.in. w rzemiośle, budownictwie, przemyśle, zaznacza również swoją obecność w segmencie sportów motorowy[...]

 5. SMART trendy na targach ITM Polska 2019
  2019-03-13

  Idea SMART jest jednym z najszybciej rozwijających się trendów technologicznych, który wkracza w coraz więcej dziedzin życia - tak zawodowego, jak i prywatnego. Jesteśmy obecnie świadkami rewolucji, [...]

 6. Edukacja z zakresu bhp
  2019-03-11

  W ramach międzynarodowego partnerstwa, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+, powstaje projekt platformy e-learningowej służącej poszerzaniu wiedzy z zakresu bhp. W zespole proje[...]

 7. AGH w kryminale
  2019-03-08

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w oryginalny sposób postanowiła uczcić swój jubileusz 100-lecia i ogłosiła konkurs na opowiadania kryminalne zawierające motyw uczelni. Najciekawsze, trzymające w[...]

 8. 10 mln na inwestycje w gospodarkę odpadami
  2019-03-05

  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST od 29 marca br. będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju[...]

 9. ZŁOTY INŻYNIER W PAŁACU PREZYDENCKIM
  2019-02-28

  Z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, miała miejsce 27 lutego 2019 r. uroczysta Gala podsumowująca XXV plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera "Przeglądu Techn[...]

 10. 100 lat AGH!
  2019-02-26

  W nocy 21 lutego 2019 r. żaglowiec szkoleniowy STS Pogoria przepłynął trasę w kształcie napisu "100 AGH" na wodach Morza Śródziemnego. Frazę można było zobaczyć dzięki zapisom sygnału GPS. Ślad zaobse[...]