Portal pracanazdrowie.pl opublikował raport pt. "Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce". Został przygotowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z dwóch badań przeprowadzonych przez centrum w 2017 r. wśród pracodawców z zakładów pracy w Polsce. Pierwsze z nich to reprezentatywne, ilościowe badanie zrealizowane w grupie 1000 średnich i dużych firm. Drugie – o charakterze jakościowym – miało formę wywiadów zogniskowanych, w których wzięło udział 64 pracodawców reprezentujących zakłady z różnych branż, o odmiennych formach własności i wielkości. Wyniki badań zostały dodatkowo wzbogacone wypowiedziami ważnych reprezentantów zakładów pracy, które angażują się w promowanie zdrowia pracowników w kontekście starzenia się personelu. Są to następujące firmy/organizacje: CEMEX Polska Sp. z o.o., EmiTel S.A., ING Bank Śląski S.A., Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, SITECH Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Według raportu GUS z 2014 r. w latach 2013-2050 liczebność populacji w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 7,8 mln osób. W jej ramach zwiększy się udział osób w wieku 45-60/65 lat. Z biegiem czasu kurczenie i starzenie się zasobów ludzkich będzie stanowiło kłopot dla zakładów pracy. W związku z tym pracodawcy już teraz podejmują działania zapobiegawcze – jedną z ważnych strategii radzenia sobie z problemem są działania nakierowane na zdrowie. Jest to jeden z istotnych czynników jak najdłuższego zachowywania zdolności do pracy przez personel. Sprawdzoną metodą realizacji takich przedsięwzięć jest promocja zdrowia oraz zarządzanie zdrowiem personelu. Jak dowodzi reprezentatywne badanie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi z 2017 r., około co trzecia średnia i duża firma w Polsce zwiększa zaangażowanie w sprawy zdrowia załogi w skali kilku ostatnich lat, przy czym blisko połowa pracodawców deklaruje, że powodem tego jest ograniczanie skutków starzenia się załogi. Jednakże w rzeczywistości zakłady pracy nie przygotowują się do sprostania wyzwaniom wynikającym z problemu starzenia się, ani nie reagują w dostatecznym stopniu na jego pierwsze symptomy. Okazuje się, że 7% firm nie zna choćby przybliżonego udziału osób 55+ wśród ogółu pracowników (tj. czy stanowią mniej niż ćwierć, od jednej czwartej do połowy, a może większość załogi). W ciągu 2 lat przed badaniem w blisko 3/4 zakładów na spotkaniach kadry zarządzającej w ogóle nie poruszano problemu zmian demograficznych. Tylko co około szósta organizacja analizuje dane o sytuacji zdrowotnej swoich pracowników lub zbiera informacje na temat subiektywnych potrzeb zdrowotnych pod kątem różnic między młodszą i starszą generacją personelu. Takie podejście obniża efektywność promocji zdrowia oraz zarządzania zdrowiem w podtrzymywaniu zdolności do pracy. Uwzględnienie potrzeb różnych generacji personelu w nieobligatoryjnych działaniach prozdrowotnych firm jest zatem istotnym wyzwaniem dla pracodawców w Polsce.

Raport do pobrania ze strony: https://pracanazdrowie.pl/raporty-z-badan/

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja ANTYKOROZJA
  2019-12-30

  W dniach 25-27 marca 2020 r. odbędzie się XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA 2020 Referaty i postery konferencji (w formie publikacji) są recenzowane i [...]

 2. "Ochrona przed Korozją" patronem medialnym
  2019-12-12

  Czasopismo "Ochrona przed Korozją" patronem medialnym Konferencji KONTRA 2020. Konferencja KONTRA - Trwałość budowli i ochrona przed korozją, która odbędzie się 27-29 maja 2020 roku [...]

 3. VI Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze
  2019-10-30

  Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze, 5-6.11.2019, Zamek w Mosznej Przed nami VI Międzynarodowe Sympozjum Cynkownicze, które REMIX S.A. już po raz kolejny organizuje wspólnie ze STOCKM[...]

 4. W Sosnowcu o oświetleniu
  2019-10-23

  Dzisiaj, 23 października 2019 r., rozpoczyna się dwudniowe spotkanie branży oświetleniowej i elektrotechnicznej - Targi Techniki Świetlnej. Organizator zaprasza do Centrum Targowo-Konfer[...]

 5. ETCC2020 Kraków, 2-4 września 2020
  2019-10-10

  ETCC2020 należy do najbardziej prestiżowych i najważniejszych wydarzeń naukowo-technicznych o zasięgu światowym. Organizowany tradycyjnie od 70 lat stanowi platformę spotkań przemysłu z [...]

 6. Nowa sonda chloru całkowitego
  2019-07-24

  Endress+Hauser kontynuuje rozwój czujników do kontroli procesów dezynfekcji. Nowa sonda chloru całkowitego - Memosens CCS120D wspiera bezpieczną i efektywną dezynfekcję wody procesowej, [...]

 7. Współczesne technologie przeciwkorozyjne
  2019-06-12

  Polskie Stowarzyszenie Korozyjne organizuje kolejną Konferencję Naukowo-Techniczną "Współczesne technologie przeciwkorozyjne". Konferencja odbędzie się w Hotelu Windsor w Jachrance. Co[...]

 8. "Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów"
  2019-05-20

  W dniu 24 maja 2019 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbędzie się XII ogólnopolskie Sympozjum "Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów", organizowane przez Instyt[...]

 9. Eurocorr 2019-rejestracja do 16 maja
  2019-05-06

  Eurocorr 2019, wiodący europejski Kongres Korozyjny, odbędzie się w dniach 9-13 września, w Sevilli, (Hiszpania). Kongres EUROCORR obejmuje szeroko pojętą tematykę zagadnień korozji i ochrony przed [...]

 10. 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej
  2019-04-24

  Światowa Organizacja Korozyjna (World Corrosion Organization) po raz pierwszy ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej w 2010 roku. W tym dniu w wielu krajach organizowane są imprezy pr[...]