Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele branży mięsnej i biogazowej, na czele z Wiesławem Różańskim - prezesem Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Sylwią Koch-Kopyszko - prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Na spotkaniu przedstawiono aktualne pracami rząd, najbardziej aktualne i procedowane przepisy mające fundamentalny wpływ na branżę biogazową. W dyskusji podkreślono istotne znaczenie dla branży mięsnej przerobu ubocznych produktów poprodukcyjnych, ich znaczenie energetyczne dla samego procesu produkcji, a w konsekwencji jego rentowność.

Walory produktów ubocznych (kat. II i III), jako substratu do biogazowania omówił dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz mgr inż. Marek Barys - główny technolog firmy TARPOL. Wymiana opinii i prezentacja przykładu realizacji biogazowania produktów ubocznych w Zakładach Mięsnych KIER przyległych do miejsca konferencji, potwierdziła zasadność takiej inwestycji. Całość wytwarzanego biogazu kierowana jest do kotłowni zakładu, zabezpieczając w 100% potrzeby opałowe związane z ogrzewaniem zakładu, produkcją wrzątku i pary technologicznej. Według symulacji tego typu inwestycje zwracają się po 3-4 latach eksploatacji. W zwiedzanym zakładzie w całości wyeliminowany został problem utylizacji odpadów, a powstały po biogazowaniu poferment okazał się doskonałym nawozem, po którego odbiór zapisują się okoliczni rolnicy.

Podczas spotkania zaprezentowano nowatorską technologię biogazowania substratów S-MBP (Self-Mixing Biogas Plant), efekt kilkuletniej pracy, która została przez firmę TARPOL zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP, a której skuteczność działania mogli oglądać uczestnicy właśnie w Zakładzie KIER. Rewelacją tej technologii jest to, że praca bioreaktora nie wymaga żadnych zewnętrznych napędów i użycia energii do mieszania w nim substratu. Cała masa we wewnątrz mieszana jest z wykorzystaniem wydzielającego się biogazu. Daje to już na wstępie oszczędność i zwiększenie wydajności biogazowni o kilkanaście procent. Mało tego, specyfika zastrzeżonego sposobu mieszania powoduje dodatkowo samooczyszczanie się biogazu i przez to daje rewelacyjne wyniki produkcyjne bioreaktora dochodzące do 80% czystego metanu.

Zainteresowanie uczestników konferencji technologią firmy TARPOL było bardzo duże, szczególnie w trakcie zwiedzania instalacji. Na liczne pytania odpowiadali autorzy wynalazku, a była to pierwsza oficjalna prezentacja skuteczności tej technologii. Już na miejscu w trakcie konferencji zostały uzgodnione trzy realizacje biogazowni w rewelacyjnej technologii S-MBP!

Więcej informacji o technologii i firmie TARPOL na stronie www.tarpol.org.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym
  2018-10-10

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym". 15 listopada 2018 r., Hotel Marriot[...]

 2. Biogazowanie produktów ubocznych
  2018-10-08

  Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel[...]

 3. KRD-IG CZŁONKIEM IPC
  2018-09-18

  W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) - organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w pr[...]

 4. Konferencja PFPŻ
  2018-09-17

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa" [...]

 5. PROMAR Z NOWOCZESNĄ SILOSOWNIĄ
  2018-09-12

  20 sierpnia 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Promar Zawiercie miała miejsce kolejna już uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego. Tym razem firma rozpoczęła budowę nowoczesnej silosowni [...]

 6. Badanie towarów spożywczych
  2018-09-05

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA wraz z Wiktorem Kubińskim, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespołem naukowców zaprezentowali nową książkę z towaroznawstwa i badania tow[...]

 7. SPOSÓB NA POGODĘ I UDANE UPRAWY
  2018-08-22

  Sezon prac polowych w pełni. Na terenach upraw i w sadach trwają prace, których efekty gospodarze ocenią po zebranych plonach. O ile na większość czynników rolnicy mają wpływ[...]

 8. BRANŻA DROBIARSKA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ
  2018-06-26

  15 czerwca 2018 podczas konferencji pn. "Polska Branża Drobiarska obliczu nowych wyzwań", zorganizowanej przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, wiodący euro[...]

 9. BAKEPOL 12-14 września 2019 w Krakowie
  2018-06-20

  Prezentacja najnowszej oferty i rozwiązań technologicznych, fantastyczna biznesowa atmosfera i szansa na wzmocnienie pozycji rynkowej - tak można najkrócej scharakteryzować T[...]

 10. Piotr Kulikowski Prezesem KRD - IG
  2018-06-18

  14 czerwca 2018 r. w Józefowie pod Warszawą podczas Walnego Zgromadzenia Członków Piotr Kulikowski został powołany na Prezesa Zarządu KRD-IG. Na stanowisku tym zastąpił Rajmunda Paczkowskiego, który o[...]