12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujących pracownikami w budownictwie. Wybrane obowiązki inwestora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prac na budowie. Nadzór i koordynacja prac na placu budowy", prowadzone przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie: Dariusza Kuleszę, Marcina Kortę oraz Roberta Pasikowskiego.

Seminarium obejmuje następujące tematy:

– istota koordynacji oraz nadzoru nad pracami budowlanymi w oparciu o obowiązujące regulacje prawne,

– rola, odpowiedzialność i obowiązki inwestora w procesie inwestycyjnym,

– nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp,

– organizacja prac budowlanych – wymagania dla podwykonawców,

– ustanowienie koordynatora ds. bhp – zakres obowiązków, odpowiedzialność i uprawnienia koordynatora ds. bhp,

– techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie – najczęstsze nieprawidłowości na wybranych przykładach,

– organizacja pracy operatorów żurawi wieżowych – wybrane wymagania dla kierownika budowy, pracodawcy, odpowiedzialność za ewakuację,

– eksploatacja urządzeń energetycznych na budowach.

Szkolenie opierać się będzie na aktualnych przepisach prawa i wielu przykładach praktycznych – wyroki, akty oskarżenia, wypadki oraz przykłady dobrych praktyk i gotowych rozwiązań w zakresie organizacji prac budowlanych, wnoszących znaczną poprawę w kwestii bezpieczeństwa na placu budowy. Seminarium kierowane jest do pracodawców, inwestorów, osób sprawujących samodzielne funkcję techniczne w budownictwie, pracowników nadzoru na budowie, koordynatorów bhp i służby bhp.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w seminarium.

Kontakt w sprawie szkolenia: szkolenia@prawobhp.pl, tel. 795-420-141

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 2. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 3. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 4. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 5. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 6. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 7. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 8. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 9. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 10. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]