Wyjątkowo aktualna była tematyka XV Forum Inżynierskiego, które pod hasłem "Technika w recyklingu" odbyło się 5 czerwca br. podczas targów Innowacje - Technologia - Maszyny w Poznaniu.

Tegoroczne Forum odbyło się po raz 15, zgodnie z Uchwałą XXIII Kongresu Techników Polskich z 2002 r. Celem XV Forum było pokazanie praktycznych działań w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Podczas trzech sesji panelowych zostały zaprezentowane innowacyjne technologie recyklingu, pozwalające na efektywne odzyskiwanie surowców i materiałów do ponownego ich wykorzystania, a także skuteczna współpraca polskich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi w tej dziedzinie. Zostały także przedstawione nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej.

Patronat nad XV Forum objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Uczestników Forum powitała Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT. Jako gospodarz miejsca i współorganizator wydarzenia wystąpił Przemysław Trawa – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystąpienie wprowadzające do tematyki tegorocznego Forum wygłosił Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT-NOT.

Następnie, odbyły się trzy sesje panelowe.

Pierwszy panel nosił tytuł „Praktyczne Doświadczenia Recyklingu”. Najpierw Katarzyna Błachowicz - Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system Sp. z o. o. zaprezentowała funkcjonowanie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Następnie swoje firmy i ich działalność przedstawili: Kamil Saługa ze spółki Unimetal Recykling, która zajmuje się odzyskiem metali szlachetnych z katalizatorów; Przemysław Zaprzalski - Dyrektor ds. Rozwoju RECYKL Organizacja Odzysku S.A., który pokazał wartość dodaną w przetwórstwie gumy z recyklingu opon i Bartosz Kubicki - Prezes Zarządu spółki Elektrorecykling - recykling małego AGD.

Kolejny panel „Nowoczesne Technologie w Recyklingu” dotyczył współpracy nauki z przemysłem. W jego ramach przedstawiciele Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprezentowali: Danuta Kukielska - wytwarzanie lekkich kruszyw sztucznych z wykorzystaniem odpadów komunalnych; Jarosław Stankiewicz - technologie bezodpadowego zagospodarowania Surowców skalnych, w szczególności frakcji trudno zbywalnych; Leszek Majewski - termoizolacyjne zaprawy tynkarskie wykorzystujące Surowce wtórne, w tym otrzymywane w procesach recyklingu.

W tym panelu dostępne techniki przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych zawierających SZWO i F-GAZY zaprezentował Robert Wawrzonek - Członek Zarządu spółki REMONDIS Electrorecycling, a Andrzej Kopeć - Prezes Zarządu spółki Feniks Recykling - innowacyjne podejście do odpadów oraz produktów (odpady jako zasoby).

W trzecim panelu pn. „Źródła i formy wsparcia badań i rozwoju nowoczesnych technologii recyklingu” (środki wsparcia na dalsze badania naukowe i wdrożenia nowoczesnych technologii, metod i systemów, prowadzących do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) omówiła Katarzyna Kamińska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Adrianna Pawlik z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami XV Forum były: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie merytoryczne zapewniły: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Krajowa Izba Gospodarcza, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT-NOT Poznań oraz firmy przemysłowe, których przedstawiciele wystąpili w sesjach panelowych.

Forum zgromadziło ok. 160 uczestników. Byli to przedsiębiorcy i menadżerowie polskich firm przemysłowych oraz przedstawiciele jednostek naukowych i uczelni technicznych oraz dyrektorzy i przedstawiciele Instytutów Badawczych, a także reprezentanci stowarzyszeń skupionych w FSNT-NOT i delegaci z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT. Tradycyjnie, uczestnicy Forum otrzymali bilet wstępu na Targi ITM.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernicze obchody 100-lecia Niepodległości
  2018-12-03

  Stulecie odzyskania niepodległości inspiruje do refleksji i podsumowań dotyczących rozwoju gospodarczego Polski na przestrzeni tych lat. Jedną z takich inicjatyw było zorganizowanie przez Stowarzyszen[...]

 2. TVP 3, 18 listopada, godz. 13.00
  2018-11-16

  Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowanym przez FSNT-NOT był uroczysty koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Je[...]

 3. Ćwiczenia na lotnisku
  2018-11-13

  Brygada strażacka na wiedeńskim lotnisku regularnie organizuje szkolenia dla austriackich i zagranicznych strażaków. Instruktorzy prowadzący szkolenia na lotnisku noszą odzież ochronną w[...]

 4. Przejdź na e-faktury od SIGMA-NOT
  2018-11-09

  Szanowni Państwo, W dobie powszechnej informatyzacji niemal zasadą stało się wystawianie faktur elektronicznych, w miejsce dotychczas stosowanej formy papierowej. Zwracamy się z p[...]

 5. LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018
  2018-11-09

  Organizatorem Konkursu "Laur Innowacyjności" jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, a realizatorem Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NO[...]

 6. Bezpieczne miejsce nauki
  2018-11-05

  Każdemu konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów organizowanemu przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy towarzyszy tematycznie związany[...]

 7. Laboratorium Omron w Tychach
  2018-11-05

  W Tychach, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zostało otwarte pierwsze w Polsce Omron Innovation Lab. Należy ono do stworzonej przez firmę Omron sieci laboratoriów innowacji. Inicj[...]

 8. Bezpieczeństwo pracy - nowe kierunki
  2018-11-01

  Katowicki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zaprasza na konferencję "Bezpieczeństwo pracy - nowe kierunki", która odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Hotelu M[...]

 9. Akala Faraone w konkursie Głosu Szczecińskiego
  2018-10-29

  Akala Faraone uczestniczy w tegorocznym konkursie Głosu Szczecińskiego pt. NASZE DOBRA Z POMORZA 2018. Konkurs jest organizowany od 11 lat. Promuje firmy oraz ich produkty z województwa [...]

 10. Nagrodzeni pracodawcy
  2018-10-29

  Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" to propozycja dla kreatywnych przedsiębiorców, odpowiedzialnie podchodzących do biznesu, podejmujących nowe wyzwania i wp[...]