Uroczystym podsumowaniem w Warszawskim Domu Technika NOT zakończyła się 26 maja br. 44 edycja rozgrywanej w roku szkolnym 2017/2018, organizowana przez FSNT-NOT na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Olimpiada Wiedzy Technicznej.

30 laureatów wyłonionych spośród pond 7,5 tys. uczniów, którzy jesienią ubr. wzięli udział w zawodach szkolnych otrzymało nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrody otrzymali także ich opiekunowie.

Nagrody i wyróżnienia wręczali laureatom Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, prof. Stanisław Wincenciak – przewodniczący Komitetu Głównego OWT, prorektor Politechniki Warszawskiej i Marek Grzywacz – wiceprezes FSNT-NOT, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Spośród 7 915 uczniów reprezentujących 407 szkół ponadpodstawowych, którzy w październiku ubr. przystąpili do zawodów szkolnych, Komitet Główny OWT, w toku trzystopniowych eliminacji wyłonił
30 laureatów. 18 w grupie mechaniczno-budowlanej i 12 w grupie elektryczno-elektronicznej.

Co ciekawe, w grupie mechaniczno-budowlanej aż 15 laureatów to uczniowie liceów ogólnokształcących. Tylko trzech reprezentuje technika, na dodatek jeden z nich technikum z Zespołu Szkół … Elektrycznych !
Odwrotnie jest natomiast w grupie elektryczno-elektronicznej. Tu tylko jeden laureat, ale za to I lokaty, jest uczniem liceum, natomiast wszyscy pozostali reprezentują szkoły techniczne.

W obu grupach tematycznych laureaci I lokaty powtórzyli ubiegłoroczny sukces. Kolejny, bo prowadzony od samego początku spis laureatów, otwiera z numerem 875 uczeń Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Maciej Procyk. To nie tylko podwójny laureat OWT, ale także laureat Konkursu Fizycznego Politechniki Warszawskiej, zdobywca Złotego Indeksu AGH w Krakowie, finalista Olimpiady Fizycznej i laureat kujawsko-pomorskiego konkursu z fizyki. Chce studiować fizykę lub informatykę
na Uniwersytecie Warszawskim. I koniecznie trzeba dodać, że jego opiekunami byli panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wiśniewski.

Laureat I lokaty w grupie elektryczno-elektronicznej, także ubiegłoroczny laureat 43 OWT Michał Szaknis kończy w tym roku LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Laureat chce się wybrać
na informatykę ale na Politechnice Warszawskiej. Jego opiekunem, któremu zawdzięcza sukces
w Olimpiadzie jest pan Mirosław Gutowski.

Warto natomiast bliżej poznać laureatów II lokaty w grupie mechaniczno-budowlanej. Jest ich dwoje z tą samą ilością zdobytych w zawodach finałowych punktów. Dwoje, bo laureatką jest dziewczyna, jedna z 7 finalistek z Gdańska, uczennica dopiero II klasy słynnego XIII LO w Szczecinie, Natalia Dziadosz. Laureatka chce w przyszłości studiować na Politechnice Warszawskiej. Drugim laureatem II lokaty jest … zdobywca I lokaty w tegorocznej 67 Olimpiadzie Fizycznej, także zdobywca I lokaty w XX Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, a także ubiegłoroczny laureat XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej Łukasz Białas. Laureat jest również uczniem szczecińskiego XIII LO. Jego sukces jest tym bardziej godny podkreślenia, iż startował tego samego dnia w finałach Olimpiady Fizycznej i Wiedzy Technicznej ! Jak widać nie przeszkodziło to mu w podwójnym sukcesie. I koniecznie trzeba dodać, że opiekunem tych dwojga, a także kilku innych laureatów i finalistów tej i innych olimpiad jest profesor oświaty, Nauczyciel Roku, pan Marek Golka.

Niemal o każdym z pozostałych laureatów można napisać kilka podobnych zdań. Multiolimpijczycy, laureaci konkursów i turniejów z różnych dyscyplin wiedzy. Wielu jest aktywnych w różnych formach działalności publicznej. Jest wśród nich strażak z OSP, harcerze i lotnik z Aeroklubu.

Nagrody ufundowali: Urząd Patentowy RP, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., WTB Consulting, Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o., Stowarzyszenie Elektryków Polskich, prof. Barbara Oderfeld-Nencka, mgr inż. Anna Legwant.

Patronat medialny nad tegoroczną edycją Olimpiady sprawowało Polskie Radio S.A. i redakcja „Przeglądu Technicznego”

L A U R E A C I XLIV OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

rok szkolny 2017/2018

grupa mechaniczno-budowlana

Lp.

L A U R E A T

S Z K O Ł A

O P I E K U N

Pkt

Lok.


Maciej PROCYK

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mariusz KAMIŃSKI
Maciej WIŚNIEWSKI

98

I


Łukasz BIAŁAS

XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie

Marek GOLKA

96

II


Natalia DZIADOSZ

XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie

Marek GOLKA

96

II


Tomasz CHEDA

VI LO im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu

Sławomir LICHOTA

94

III


Robert Filip

ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

V LO im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie

Anna MAZURKIEWICZ

94

III


Maciej Sławomir

CHLEBNY

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Grzegorz MATUSIAK

92

IV


Radosław JURECKI

I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Kamil KAMIŃSKI

92

IV


Paweł Krzysztof

GÓRECKI

Zespół Szkół Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim

Tomasz WARDENGA

90

V


Krzysztof DRUCIAREK

XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie

Marek GOLKA

88

VI


Michał ROMANOWSKI

VI LO im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu

Sławomir LICHOTA

87

VII


Filip Bronisław

MAZUR

I LO im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Hanna JAROSZ

85

VIII


Adrian MATUSIAK

ZS Elektrycznych
Technikum nr 7
w Gorzowie Wielkopolskim

Teresa PASZKOWSKA Ryszard MICHNO

85

VIII


Wojciech SĘK

XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Marian BĄK

84

IX


Kornel KSIĘŻAK

XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie

Marek GOLKA

83

X


Paweł DRABAREK

II LO im. Mieszka I
w Szczecinie

Ryszard PLIŃSKI

82

XI


Marcel SKROK

Technikum nr 3 w ZS nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Piotr LEŚNIEWSKI

81

XII


Wojciech PODMOKŁY

I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Kamil KAMIŃSKI

80

XIII


Patryk SAFFER

II LO im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wojciech STUDZIEŻBA

80

XIII

grupa elektryczno-elektroniczna

Lp.

L A U R E A T

S Z K O Ł A

O P I E K U N

Pkt

Lok.


Michał SZAKNIS

LO im. Stefana Żeromskiego
w Bartoszycach

Mirosław GUTOWSKI

77

I


Piotr ŚLADOWSKI

ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Andrzej ŁANUSZKA

71

II


Bartłomiej CZYŻ

Techniczne Zakłady Naukowe
im. gen. Władysława Sikorskiego

W Częstochowie

Robert BĄBKA

68

III


Mateusz TYL

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Sławomir BARAŃSKI

67

IV


Arkadiusz ĆWIKŁA

ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Andrzej ŁANUSZKA

67

IV


Krzysztof Józef SIEDLECKI

ZS Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie

Grażyna MROZIŃSKA-HOTLOŚ
Teresa NOWOSAD

66

V


Radosław KOPEĆ

ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

Andrzej ŁANUSZKA

64

VI


Mateusz DIONIZY

ZS Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Stefania PAWŁOWSKA

64

VI


Jakub PIECH

ZS Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Stefania PAWŁOWSKA

64

VI


Kamil Krzysztof

GROŃ

ZS Elektryczno-Mechanicznych
im. gen. Józefa Kustronia
w Nowym Sączu

Andrzej KOŚCIÓŁEK

64

VI


Mateusz Joachim GARWOL

ZS Elektryczno-Mechanicznych
im. gen. Józefa Kustronia
w Nowym Sączu

Andrzej KOŚCIÓŁEK Józef POMIETŁO

61

VII


Krzysztof BABICKI

ZS Elektryczno-Mechanicznych w Żywcu

Janusz JANIK
Elżbieta BURLAGA
Leszek SZPILA
Andrzej KAPUSTA

60

VIII

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernicze obchody 100-lecia Niepodległości
  2018-12-03

  Stulecie odzyskania niepodległości inspiruje do refleksji i podsumowań dotyczących rozwoju gospodarczego Polski na przestrzeni tych lat. Jedną z takich inicjatyw było zorganizowanie przez Stowarzyszen[...]

 2. TVP 3, 18 listopada, godz. 13.00
  2018-11-16

  Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowanym przez FSNT-NOT był uroczysty koncert ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Je[...]

 3. Ćwiczenia na lotnisku
  2018-11-13

  Brygada strażacka na wiedeńskim lotnisku regularnie organizuje szkolenia dla austriackich i zagranicznych strażaków. Instruktorzy prowadzący szkolenia na lotnisku noszą odzież ochronną w[...]

 4. Przejdź na e-faktury od SIGMA-NOT
  2018-11-09

  Szanowni Państwo, W dobie powszechnej informatyzacji niemal zasadą stało się wystawianie faktur elektronicznych, w miejsce dotychczas stosowanej formy papierowej. Zwracamy się z p[...]

 5. LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018
  2018-11-09

  Organizatorem Konkursu "Laur Innowacyjności" jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, a realizatorem Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NO[...]

 6. Bezpieczne miejsce nauki
  2018-11-05

  Każdemu konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów organizowanemu przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy towarzyszy tematycznie związany[...]

 7. Laboratorium Omron w Tychach
  2018-11-05

  W Tychach, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zostało otwarte pierwsze w Polsce Omron Innovation Lab. Należy ono do stworzonej przez firmę Omron sieci laboratoriów innowacji. Inicj[...]

 8. Bezpieczeństwo pracy - nowe kierunki
  2018-11-01

  Katowicki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zaprasza na konferencję "Bezpieczeństwo pracy - nowe kierunki", która odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Hotelu M[...]

 9. Akala Faraone w konkursie Głosu Szczecińskiego
  2018-10-29

  Akala Faraone uczestniczy w tegorocznym konkursie Głosu Szczecińskiego pt. NASZE DOBRA Z POMORZA 2018. Konkurs jest organizowany od 11 lat. Promuje firmy oraz ich produkty z województwa [...]

 10. Nagrodzeni pracodawcy
  2018-10-29

  Konkurs "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" to propozycja dla kreatywnych przedsiębiorców, odpowiedzialnie podchodzących do biznesu, podejmujących nowe wyzwania i wp[...]