25 stycznia 2018 r. Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala B Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Energii i Ministerstwa Rozwoju. ELEKTROMOBILNOŚĆ NOWA ERA W TRANSPORCIE I ENERGETYCE WYZWANIA DLA PRZEMYSŁU I NAUKI POLSKIEJ

Celem Konferencji jest prezentacja aktualnych aspektów technicznych i prawnych w zakresie implementacji na rynku polskim elektromobilności. To między innymi pojazdy elektryczne, systemy ładowania oraz zarządzania energią. W dwóch panelach dyskusyjnych uczestnicy będą dyskutowali na temat potencjału polskiego przemysłu w odniesieniu do wytwarzania i eksploatacji pojazdów elektrycznych i związanej z tym infrastruktury. Drugim ważnym tematem będą wyzwania, stojące przed sektorem energetyki w zakresie dostarczania, zarządzania i dystrybucji energii elektrycznej dla transportu elektrycznego. Ramowy program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:


* Pojazdy elektryczne w transporcie zbiorowym: aspekty ekologiczne, ekonomiczne, kulturowe


* Elektryczne samochody osobowe, dostawcze, przemysłowe


* Podaż i popyt na energię w dobie rozwoju elektromobilności


* Zarządzanie systemem energetycznym


* Wyzwania dla sieci elektroenergetycznej i zadania dla operatorów


* Czy jest szansa na rozwój OZE?


* Magazynowanie energii


* Inteligentne systemy ładowania pojazdów

09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników


10.00 - 10.10 Otwarcie Konferencji – Ryszard Marcińczak -przewodniczący Komitetu N-T


Gospodarki Energetycznej NOT


Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes NOT


Piotr Szymczak – Prezes SEP


10.10 - 10.20 Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju


10.20 - 10.30 Przedstawiciel Ministerstwa Energii


10.30-12.40 Część I


10.30 - 10.50 Referat wprowadzający:


„Elektromobilność - szanse i zagrożenia dla polskiego przemysłu” – dr inż. Radosław Figura


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, członek


Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP


Blok tematyczny


10.50 - 11.00 Pojazdy elektryczne w służbie polskich przedsiębiorstw – Jędrzej Dąbrowski –


Ele- DriveCo Sp. z o.o.


11.00 - 11.10 Dlaczego miasto Jaworzno postawiło na tabor elektryczny – czy wpływ na to miał


przemysł energetyczny? - mgr inż. Zbigniew Nosal – Prezes Zarządu PKM Sp. z o.o.


w Jaworznie


11.10 - 11.20 Doświadczenia Spółki w redukcji niskiej emisji – oczekiwania w zakresie unifikacji


elementów złącznych (gniazd/wtyczek) do ładowania baterii - mgr inż. Jan


Kuźmiński – Prezes Zarządu MZA Sp. z o.o. w Warszawie


11.20 – 12.40 Dyskusja panelowa


„Polski przemysł motoryzacyjny na drodze do mobilności” - Moderator – dr inż.


Radosław Figura


Paneliści:


* dr inż. Andrzej Muszyński, ElectroMobility Poland S.A.


* Tomasz Detka, Kierownik Zakładu Elektromobilności, Przemysłowy Instytut Motoryzacji


* Anna Szadkowska, Prezes MOTORTEST - Dealer Hyundai


* Małgorzata Haller, Dyrektor ds. rozwoju, Warszawska Izba Gospodarcza


* Robert Karwacki, Z-ca dyr. ds. technicznych, MZK Zielona Góra


* Radosław Gutowski, Komitet Elektromobilności SEP


Tezy:


# Zapotrzebowanie w Polsce (podaż i popyt) na transport z zastosowaniem napędu elektrycznego,


# Charakterystyka transportu zbiorowego po przejściu w pełni na napęd elektryczny,


# Korzyści z przejścia transportu przemysłowego i pojazdów dostawczych na napęd elektryczny,


PROGRAM KONFERENCJI


ELEKTROMOBILNOŚĆ


NOWA ERA W TRANSPORCIE I ENERGETYCE


WYZWANIA DLA PRZEMYSŁU I NAUKI POLSKIEJ


# Jakie czynniki będą przemawiać za tym, aby trolejbusy i tramwaje zasilane tylko z sieci trakcyjnej


mogły przejść ewentualnie na równoczesne zasilanie z sieci i ze źródeł stałych energii,


zamontowanych w tych pojazdach,


# Korzyści ekonomiczne i użytkowe dla użytkowników samochodów osobowych po przejściu


z samochodu napędzanego silnikiem spalinowym na samochód elektryczny,


# Przykłady wprowadzenia transportu z zastosowaniem napędu elektrycznego


12.40 – 13.00 Przerwa kawowa


13.00- 15.10 - Część II


13.00 - 13.20 - Referat


„Elektromobilność jako główny impuls do rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego” –


dr hab. inż. Piotr Biczel prof. Politechniki Warszawskiej, Instytut Elektrotechniki


Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych Zakład Konstrukcji Urządzeń


Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP


Blok tematyczny


13.20 - 13.30 Systemy magazynowania energii - prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik - Politechnika


Częstochowska


13.30 - 13.40 Nowoczesne systemy ładowania - Grzegorz Koblak – Wiceprezes Horus-Energia Sp.


z o.o.


13.40 - 13.50 Zasobniki energii w sieci OSD – Łukasz Sosnowski – innogy Stoen Operator Sp. z


o.o.


13.50 - 15.10 Dyskusja panelowa


,,Zadania dla sektora energetycznego, związane z rozwojem elektromobilności” -


Moderator – dr hab. inż. Piotr Biczel prof. Politechniki Warszawskiej


Paneliści:


* doc. dr inż. Wiesław Brociek, Członek Zarządu OW SEP, Politechnika Warszawska


* prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska


* Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy


* Waldemar Olczak, Komitet Elektromobilności SEP


* dr inż. Wojciech Burdecki, Prezes BX WBURDECKI Sp. z o.o.


* dr Adam Olszewski, Dyrektor Energy Storage Management


* dr Jerzy Nadolski, Prezes Almides Sp. z o.o.


Tezy:


# Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (OZE) do ładowania akumulatorów samochodów


elektrycznych,


# Wpływ rozwoju elektromobilności na pracę, zarządzanie i eksploatację krajowego systemu


elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnych,


# Rola magazynów energii w rozwoju elektromobilności.


15.10 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji


15.30 - Lunch

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja na AGH
  2018-05-18

  28 września 2018 r. odbędzie się organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP konferencja "Bezpieczeństwo [...]

 2. ŚRODOWISKA TECHNICZNE W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ
  2018-05-16

  "Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z walką o niepodległość" - czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, skierowanym do ucze[...]

 3. Tydzień Bezpieczeństwa
  2018-05-15

  Gdy chodzi o bezpieczeństwo, dla trzynastu generalnych wykonawców nie ma znaczenia, że na co dzień konkurują ze sobą o nowe kontrakty i kolejnych klientów. Gdy mowa o ludzkim życiu, odkł[...]

 4. Pionier na SAWO
  2018-04-20

  Firma Pionier zaprasza na Targi SAWO 2018, odbywające się w dniach 23-26 kwietnia 2018 roku w MTP Poznań, w celu zapoznania się ze swoją ofertą w pawilonie 3A na stoisku 5. Pionier Workwear zajmuje si[...]

 5. O wypadkach w Rzeszowie
  2018-04-19

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w Rzeszowie ogólnopolską konferencję w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych. Współorganiz[...]

 6. Żywność a zdrowie
  2018-04-13

  "Żywność i żywienie a zdrowie. Dlaczego w mass mediach jest tak dużo błędnych informacji?" - pod takim tytułem 18 kwietnia br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędzie się prele[...]

 7. Ejendals na SAWO
  2018-04-03

  Na stoisku firmy EJENDALS podczas targów SAWO w Poznaniu (24-26 kwietnia br.) odbędzie się wiele prezentacji rozwiązań, które odpowiadają na zapotrzebowanie klientów i zmieniających się [...]

 8. O bhp w Luksemburgu
  2018-03-29

  Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP organizuje wyjazd studyjny do Luksemburga, który odbędzie się w dniach 3-7 lipca 2018 r. Partnerem tegorocznego wyjazdu studyjnego[...]

 9. III edycja FORUM JAKOŚĆ DOSTAWCÓW
  2018-03-28

  W dniach 22-24 maja 2018 r. w Olsztynie odbędzie się III edycja FORUM JAKOŚĆ DOSTAWCÓW. W programie spotkania m.in.: OPTYMALIZACJA PROCESÓW zarządzania jakością i rozwojem dostawców [...]

 10. T E C H N I C U S 2 0 1 8
  2018-03-27

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w Konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Nagrody Technicus [...]