Korzystanie z kolektorów słonecznych nie jest w Polsce zbyt popularne, gdyż tylko 8 proc. respondentów potwierdziło, że używa takich urządzeń w celu poprawienia efektywności energetycznej w ich gospodarstwach domowych, wynika z raportu „Rynek energii słonecznej w Polsce, trendy, tendencje i finansowanie”, opracowanego przez analityków z ConQuest Consulting.

Badanie przeprowadzone przez ConQuest Consulting na grupie 800 respondentów dotyczyło podejścia Polaków do pomysłu instalowania kolektorów słonecznych i powodów, dla których mogliby taką możliwość rozważyć.

Według raportu 30 proc. ankietowanych deklaruje chęć zakupu kolektorów słonecznych. - Zwiększająca się świadomość dotycząca alternatywnych źródeł energii w polskim społeczeństwie daje dystrybutorom tych urządzeń szansę na zwiększenie sprzedaży. Niemniej jednak znacząca grupa, bo ponad połowa pytanych, nie wyraziła znaczącego zainteresowania tematem - wyjaśniają analitycy ConQuest Consulting.
W przypadku decyzji związanych z instalacją kolektorów słonecznych, duże znaczenie mają warunki życia. Badanie pokazało, że 37 proc. respondentów mieszkających na wsi planuje zainstalować w przyszłości urządzenia na dachach swoich domów, podczas gdy w miastach, w których liczba ludności przekracza 500 tys. mieszkańców - tylko 14 proc.
- Taka sytuacja wynika z faktu, iż 56% wskazało, że w ogóle nie ma takiej możliwości albo nie wie, czy kolektory są już zainstalowane na budynku, w którym mieszkają - podkreślają Agnieszka Masiuk i Krzysztof Sieradzki, autorzy raportu.
Większość respondentów (38 proc.) w ankiecie wykazała, że poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów są głównymi powodami, dla których rozważaliby instalację kolektorów słonecznych.
- Atrakcyjna cena została wskazana przez 12 proc. respondentów, co dowodzi, że w kwestii efektywności energetycznej dominuje wśród Polaków myślenie długookresowe. Świadomość dotycząca wpływu produkcji energii na środowisko jest także dość wyraźna, gdyż była to druga najczęściej wybierana odpowiedź (19 proc.) - podają analitycy ConQuest Consulting.
Zgodnie z danymi European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), cytowanymi w raporcie ConQuest Consulting, wartość polskiego rynku kolektorów słonecznych może rosnąć w najbliższym czasie w średniorocznym tempie na poziomie 30 proc. i osiągnąć 20 mln m2 zainstalowanych kolektorów do 2020 roku, co oznacza 0,5 m na osobę. Niemniej jednak, przewidywania rządu polskiego są mniej optymistyczne,gdyż szacunki wskazują, iż kolektory słoneczne mogą osiągnąć w tym samym okresie 14,7 mln m2.

- Powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w Polsce dynamicznie się zwiększa, szczególnie od roku 2004, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i otrzymała znaczące fundusze. Pomiędzy rokiem 2000 i 2010 omawiana powierzchnia wzrosła z 21 tys. m2 do 655 800 m2, czyli o ponad 3 000 proc. - wynika z analiz ConQuest Consulting

Zdaniem analityków potencjał wynikający z geograficznego położenia Polski jest także obiecujący. Powierzchnia kolektorów słonecznych zainstalowanych w krajach o podobnym nasłonecznieniu wskazuje, iż warunki do rozwoju sektora na tej szczerości geograficznej są wystarczające.

Źródło: wnp.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Program priorytetowy "Mój Prąd"
  2019-10-28

  Miliard złotych - to budżet programu "Mój Prąd". Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej. Teraz można to[...]

 2. ZAKOŃCZENIE III KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ - KOMUNIKAT
  2019-04-04

  Przyjęciem Uchwały zakończyły się 3 kwietnia br. w Warszawie dwudniowe obrady III Kongresu Elektryków Polskich. Kongres zwołało obchodzące w bieżącym roku 100-lecie swego powstania Stowa[...]

 3. Przygotowania do obchodów 100-lecia SEP
  2019-04-01

  Z udziałem podsekretarza stanu Tadeusza Skobla, pod nieobecność Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, odbyło się w siedzibie Ministerstwa inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorow[...]

 4. 100-LECIE POWSTANIA SEP
  2018-12-12

  Na uroczystym spotkaniu świąteczno-noworocznym w Warszawie (11.12.2018) Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zainaugurowało obchody jubileuszu 100-lecia swego powstania. Swoje 100-le[...]

 5. Posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP
  2018-11-28

  We wtorek, 27 listopada br. odbyło się w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady-Naukowo-Technicznej SEP (RNT). Rada jest organem koordynującym realizację zadań statutowych komitetów i c[...]

 6. Targi Energetyczne ENERGETICS 2018
  2018-09-25

  W dniach 13-15 listopada 2018 r.odbędzie się XI edycja Targów Energetycznych ENERGETICS(Targi Lublin, ul.Dworcowa 11). Targi ENERGETICS to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań przedstawicieli[...]

 7. Rada Firm SEP
  2018-03-26

  20 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie inauguracyjne Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pomysł powołania takiej [...]

 8. innogy dodaje energii na Sylwestra
  2017-12-07

  innogy Polska po raz drugi została Sponsorem Głównym Sylwestra miejskiego w Warszawie, którego organizatorem jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Tegoroczny Sylwester miej[...]

 9. Herkules wygrał przetarg GSM-R dla PKP PLK
  2017-11-16

  Herkules SA jest profesjonalnym dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych  oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Spółka świadczy również usługi budowlano-montażowe wiąz[...]

 10. Zasilanie dla metra
  2017-11-15

  Technologie ABB zapewnią zasilanie dla rozbudowywanej II linii metra w Warszawie. Systemy firmy ABB będą odpowiadać za dostawy energii elektrycznej do nowo budowanych stacji metra, a także linii trak[...]