- lepszy dostęp do informacji i łatwiejsze reklamacje.
Poziom ochrony, jaką unijne przepisy zapewniają europejskim konsumentom, należy do najwyższych na świecie. Jednak rynek nie przestaje się rozwijać: towary i usługi stają się coraz bardziej skomplikowane, a sprzedawcy stosują coraz to nowe strategie sprzedaży.

Z myślą o tych nowych wyzwaniach Komisja proponuje więc opracowanie bardziej wszechstronnego podejścia do ochrony praw konsumentów w całej UE. Wydatki konsumpcyjne stanowią ponad połowę unijnego PKB. Przyjęcie nowych zasad zwiększyłoby zaufanie konsumentów, a tym samym przyczyniłoby się do ożywienia gospodarki i pobudzenia konkurencji. W ciągu następnych dwóch lat strategia na rzecz zwiększenia zaufania i wzrostu zapewniłaby: wyższy poziom bezpieczeństwa konsumentów – dzięki surowszym przepisom i skuteczniejszemu monitorowaniu rynków lepszy dostęp do informacji na temat np. rzeczywistego kosztu kredytu konsumenckiego lub sposobu składania reklamacji sprawniejsze egzekwowanie przepisów i łatwiejsze dochodzenie swoich praw w przypadku problemów z zakupionym towarem lub usługą dostosowanie praw konsumentów do zmian społecznych – np. poprzez uwzględnienie w przepisach realiów ery cyfrowej oraz potrzeb konsumentów o słabszej pozycji, a także ułatwienie dostępu do towarów i usług zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia największy nacisk kładzie na wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa konsumentów przy kupowaniu żywności, rezerwowaniu podróży, wybieraniu dostawcy energii, zarządzaniu swoimi finansami i robieniu zakupów przez internet. Komisja zaproponowała już 16 środków dotyczących handlu elektronicznego i usług oferowanych online , dzięki którym chce do 2015 r. podwoić wartość sprzedaży detalicznej przez internet. Środki te zapewniają konsumentom lepszą ochronę, więcej informacji oraz większą możliwość wyboru.

Rozwiązywanie sporów ze sprzedawcami
Propozycje dotyczące sposobów pozasądowego rozstrzygania sporów ze sprzedawcami zostały przedstawione w zeszłym roku. Jeśli zostaną przyjęte, wszyscy konsumenci będą mieli dostęp do alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Oznacza to, że w sporach między konsumentami a sprzedawcami pośredniczyć będzie trzeci, bezstronny podmiot, którego zadaniem będzie proponowanie rozwiązań polubownych.

Rozstrzyganie sporów online
Propozycje zakładają również, że osoby, które dokonały zakupu przez internet od sprzedawcy z innego kraju UE, uzyskają dostęp do internetowego rozstrzygania sporów. Mechanizm ten funkcjonowałby podobnie jak poprzedni, lecz wszystkie czynności odbywałyby się w internecie.

Dzięki tym rozwiązaniom państwa członkowskie mogłyby zapewniać swoim obywatelom lepszą ochronę w przypadku sporów ze sprzedawcami z innych krajów UE. W przypadku roszczeń, których wartość nie przekracza 2000 euro, w UE już dziś korzystać można z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Znacząco skraca ono całą procedurę i ogranicza jej koszt. Od 2013 r. konsumenci będą mogli składać odpowiednie do tego celu formularze online, w portalu e-Sprawiedliwość, dzięki czemu zaoszczędzą jeszcze więcej czasu i pieniędzy.

Źródło: ec.europa.eu

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]