Pod koniec maja na Kielecczyźnie odbyły się dwa wydarzenia promujące bezpieczeństwo pracy wśród małych i średnich firm, wykonujących różne prace na rzecz dużych zakładów i organizacji. 29 maja odbyło się zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach szkolenie dla przedstawicieli kilkudziesięciu firm budowlanych terenu województwa świętokrzyskiego. Podczas szkolenia omówione zostały m.in. rola nadzoru w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań budowlanych, interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie, ocena ryzyka w budownictwie, działalność prewencyjna ZUS w ramach ubezpieczenia wypadkowego.

30 maja w Karsach koło Ożarowa odbyła się konferencja „Kampania bezpieczeństwa wykonawców” zorganizowana przez Grupę Ożarów S.A. – spółkę koncernu CRH, przy współpracy merytorycznej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Konferencja była podsumowaniem kampanii CRH Polska, mającej na celu usprawnienie systemu zarządzania w zakresie bhp przy współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, wykonującymi prace na rzecz spółek CRH. Kampania trwała od września 2011 r. do lutego 2012 r. Przeprowadzono szkolenia pracodawców i pracowników, udostępniono podwykonawcom materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń, dokonano weryfikacji przygotowania podwykonawców do pracy i sposobu realizacji zleconych im zadań. Uczestnikami konferencji byli m.in. pracodawcy z 40 firm zewnętrznych wykonujących prace budowlano-montażowe na terenie i na rzecz Grupy Ożarów S.A., zaproszeni goście reprezentujący: CRH, CRH Polska, GIP, CIOP, PIGR, ZUS, WOMP. Tematy referatów wygłoszonych podczas konferencji: „Kampania bezpieczeństwa wykonawców – podsumowanie kampanii CRH”, „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – program prewencyjny PIP”, „Ku bezpieczeństwu pracy – działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy firm budowlanych”, „Małe firmy budowlane – wybrane aspekty działalności związane z bezpieczeństwem pracy”, „Polska Izba Gospodarcza Rusztowań – jej rola, zadania i współpraca z na rzecz promocji bezpiecznego montażu i eksploatacji rusztowań”, „Działalność prewencyjna ZUS oddział Kielce w ramach ubezpieczenia wypadkowego”, „Działania na rzecz ochrony zdrowia pracujących prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na przykładzie Grupy Ożarów S.A.”. Podczas konferencji zorganizowano też stoiska informacyjne z materiałami instytucji, biorących w niej udział.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]