Około stu uczestników z Polski i zagranicy wzięło udział w warsztatach „Obserwacje Satelitarne – wsparcie w sytuacjach kryzysowych”, które odbyły się w dniach 16-18 maja w Warszawie (SGSP). Warsztaty zorganizowane w ramach Dni Technik Satelitarnych 2012 mogły odbyć się dzięki współpracy Zespołu Obserwacji Ziemi CBK PAN z Secure World Foundation oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Sektor obserwacji satelitarnych jest w Polsce w fazie rozwoju. Aby wykorzystać jego potencjał potrzebne są szkolenia i działania na rzecz zwiększenia świadomości użytkowników rozwiązań jakie daje teledetekcja. Jest to jeden z celów projektu GEO Network for Capacity Building (Geonetcab), który był patronem imprezy. Trzydniowe warsztaty podzielone zostały na uzupełniające się części teoretyczne i praktyczne.

Pierwszego dnia uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach i zastosowaniach teledetekcji, kierunkach rozwoju tej dziedziny oraz wyzwaniach nie tylko technicznych, ale i organizacyjnych, które stoją przed polską administracją publiczną w związku z rozwojem europejskiego programu GMES. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje o źródłach pozyskania danych satelitarnych i kosztach z tym związanych. Dyskusja o usprawnieniu systemów zarządzania kryzysowego wskazała m.in. na problem braku współpracy między instytucjami publicznymi przy wykorzystaniu i dostępie do danych przestrzennych. Przedstawiciele firm obalili mity związane z czasem dostępu do danych, które obecnie można otrzymać już po 24 godzinach.

Wiedzę zdobytą w czasie pierwszego dnia można było praktycznie sprawdzić podczas gry symulacyjnej „Alicja w Krainie Czarów”. Uczestnicy zostali podzieleni na sześć zespołów: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, krajowe i wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, zagraniczne organizacje pozarządowe, decydentów oraz media. Wszyscy walczyli w „Krainie Czarów” (przypominającej Polskę) z katastrofalną powodzą – ewakuowali mieszkańców, rozkładali polowe szpitale, oczyszczali wodę, zapewniali żywność i starali się sprostać niespodziewanym obrotom akcji. Nad wydarzeniami czuwali dociekliwi dziennikarze, którzy na bieżąco przekazywali zdobyte informacje społeczeństwu. Walkę z żywiołem wspomagał system Alicja, który był wspólnym środowiskiem wymiany informacji geoprzestrzennej, w czasie rzeczywistym. Nawet jeśli tylko przed komputerami i odgrywając wydarzenia, uczestnicy gry mogli uświadomić sobie jak duże problemy napotykają w rzeczywistości poszczególne strony zaangażowane w taką akcję. Wspólny dostęp do aktualnych danych przestrzennych, sprawna komunikacja i współpraca między zespołami były podstawą podejmowania właściwych decyzji.

W ostatnim dniu imprezy (Workshop on Use of Space Applications in Humanitarian Operations) wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego świata. Spotkanie w formie dyskusji dotyczyło wsparcia misji międzynarodowych i operacji humanitarnych przez techniki satelitarne. Ocenie poddana została użyteczność wspólnego interfejsu do wymiany informacji przestrzennych, wykorzystywanego w czasie gry symulacyjnej. Uczestnicy poruszyli problemy związane z częstym brakiem dostępu do podstawowych danych np. o pokryciu terenu, infrastrukturze drogowej czy liczbie ludności, w miejscach gdzie stara się dotrzeć pomoc międzynarodowa. Wszyscy zgodzili się, że aby poradzić sobie z kryzysem niezbędne jest przygotowanie na długo przed nim, poprzez stały monitoring danego terenu oraz szkolenia osób, które w swojej pracy potrzebują korzystać z danych przestrzennych. Kluczem do sukcesu w radzeniu sobie z akcją jest też prostota procedur operacyjnych, systemów geoinformatycznych i samych map, w tym satelitarnych.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Blok 1 - Wprowadzenie do obserwacji satelitarnych
Prezentacje programu GMES – perspektywy wykorzystania satelitów Sentinel i korzyści dla użytkowników. Szanse Polski po przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
(prof. Marek Banaszkiewicz, CBK PAN)

Podstawowe informacje o teledetekcji - prezentacja możliwości, ale i ograniczeń technik satelitarnych. Jak włączyć dane satelitarne do procesu zarządzania kryzysowego?
(dr Edyta Woźniak, CBK PAN)

Światowe trendy w wykorzystaniu danych satelitarnych. Jaki jest polski potencjał rynku obserwacji Ziemi?
(Regina Kozyra, CBK PAN)

Blok 2 - Obserwacje satelitarne – przykłady wykorzystania

Wykorzystanie danych satelitarnych w Polsce – zastosowanie w kartografii, geodezji, planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska i meteorologii.
(prof. Stanisław Lewiński, CBK PAN)

Przykład doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej w wykorzystaniu danych obserwacyjnych podczas powodzi w 2010 r.
(Arkadiusz Kaniak, KM PSP w Zielonej Górze)

Jak to wygląda od drugiej strony? Doświadczenia Zespołu Obserwacji Ziemi CBK PAN i instytucji współpracujących w dostarczaniu produktów powodziowych w 2010 r.
(Jakub Ryzenko)

Produkty kryzysowe wykorzystywane podczas międzynarodowych ćwiczeń EU Carpathex 2011.
(dr Andrzej Kotarba, CBK PAN)

Dane satelitarne jako źródło informacji o zagrożeniach: pożarach, powodziach oraz nadmiernym uwilgotnieniu/niedoborze wody – doświadczenie Instytutu Geodezji i Kartografii.
(prof. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, IGIK)

Możliwości obrazowania zagrożeń związanych z ruchami ziemi.
(prof. Marek Graniczny, dr Anna Piątkowska, Państwowy Instytut Geologiczny PIB)

Blok 3 - Geoinformacja dostępna dla każdego – dziś i jutro

ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.
(Łukasz Woźniak, IMGW-PIB)

Dostęp do danych i produktów satelitarnych na co dzień oraz w sytuacjach kryzysu. Źródła pozyskiwania darmowych oraz odpłatnych danych.
(dr Andrzej Kotarba, CBK PAN)

Możliwości zwiększania kompetencji w dziedzinie GIS i obserwacji Ziemi.
(Michał Krupiński, CBK PAN)

Zdjęcia i prezentacje dostępne są na stronie: http://gmes.cbk.waw.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]