Usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym uproszczenie procedur i ograniczenie rozstrzygnięć administracyjnych oraz podniesienie poziomu poszanowania ładu przestrzennego to podstawowe zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej na początku drogi do powstania Kodeksu budowlanego - powiedział podsekretarz stanu Janusz Żbik 9 maja 2012 r. w Gdańsku otwierając II Regionalną Konferencję konsultacyjną projektu Założeń do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako I etapu opracowania Kodeksu budowlanego.

Projekt został przygotowany przez Zespół do spraw opracowania projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany, pod przewodnictwem Wiceministra Janusza Żbika i zaopiniowany przez Radę Opiniodawczo-Doradczą do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany, działającą pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego SGH.

Podczas spotkania omówione zostały najistotniejsze propozycje rozwiązań i zmian dotychczasowych przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego, mające na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk związanych z budownictwem, a szczególnie inwestorów, stowarzyszeń branżowych, organizacji zawodowych, pracowników nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz przedstawiciele środowiska naukowego i samorządu.

Ze względu na dużą złożoność przygotowywanej ustawy konferencja w Gdańsku oraz konferencja w Rzeszowie (w dn. 23.04.2.12 r.) potraktowane zostały jako pilotażowe. Ich celem było zapoznanie uczestników z proponowanymi zmianami i zebranie opinii oraz uwag środowiska, w celu wykorzystania w dalszych pracach nad Założeniami. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie regionalnej konferencji konsultacyjnej we Wrocławiu (23 maja 2012 r.) oraz konferencji ogólnopolskiej w Warszawie (30 maja 2012 r.) Po przeanalizowaniu zgłoszonych podczas konferencji uwag i postulatów, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostanie opracowany dokument, który zgodnie z procedurami zostanie przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

W Konferencji w Gdańsku uczestniczył Wiceminister Janusz Żbik, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski i Członek Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra TBiGM ds. projektu Założeń do ustawy Kodeks budowlany, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. prof. UG Tomasz Bąkowski będący współorganizatorami konferencji.

Pierwsza regionalna konferencja konsultacyjna odbyła się 23 kwietnia br. w Rzeszowie, z udziałem Wiceministra Janusza Żbika, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniewa Rynasiewicza, prof. Zygmunta Niewiadomskiego oraz Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie prof. nadzw. dr hab. Jerzego Posłusznego, współorganizatora konferencji.

Źródło: http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1795280-p_1.htm

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]