Przed ubiegłotygodniową Nocą Muzeów, media obiegła informacja o problemach finansowych Muzeum Techniki NOT w Warszawie, wynikających ze wstrzymania dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacja ta wywołała szereg komentarzy. Pojawiło się także wiele, często nie mających pokrycia w faktach informacji.

Tradycje Muzeum Techniki sięgają 1876 r. Historia Polski nie szczędziła nam wydarzeń, w których nie tylko zniszczeniu, ale wręcz zagładzie ulegały obiekty, urządzenia oraz dokumenty i tradycje związane z dorobkiem technicznego dziedzictwa kraju.

Muzeum zostało reaktywowane w 1955 r. Jego prowadzenie zlecono NOT wraz z dofinansowaniem tej placówki przez państwo. Od powołania Muzeum ma swoją siedzibę w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki. Pod jego opieką znajduje się także kilka obiektów zlokalizowanych poza Warszawą – m.in. zabytkowe obiekty techniczne posiadające dużą wartość dokumentalną jak kuźnia wodna w Gdańsku — Oliwie, sięgająca początkami XVI w. czy huta w Chlewiskach z XIX wieku.

Organem prowadzącym Muzeum jest Naczelna Organizacja Techniczna, obecnie Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. FSNT NOT jest pozarządową organizacją będącą dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych, mającą w statucie zapis o sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej. Ten zapis NOT wielokrotnie potwierdzała swymi działaniami podejmowanymi na rzecz Muzeum. To dzięki Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, członka FSNT NOT, Muzeum pozyskało zbiory z Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie, dokumentujące wkład polskich inżynierów i techników w zwycięstwo aliantów nad faszyzmem. Całe przedsięwzięcie, od kwerendy w Londynie do zebrania materiałów i umieszczenia ich w zwartej formie w Muzeum Techniki finansowała NOT. W historii Muzeum Techniki kilkakrotnie dochodziło do problemów związanych z finansowaniem. Środki finansowe na działalność Muzeum przekazywały różne organy państwowe: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu, a od 2004 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kilka lat temu, już w nowej rzeczywistości ustrojowej, ówczesny wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT, senator Rzeczpospolitej Grzegorz Lipowski, zwołał w siedzibie Muzeum Techniki posiedzenie senackiej Komisji Handlu i Przemysłu, która zapoznała się z sytuacją Muzeum i rekomendowała - z pozytywnym skutkiem - zmianę decyzję władz administracyjnych.

Nie jest też prawdą, powtarzana często informacja, jakoby brak osobowości prawnej Muzeum uniemożliwiał finansowanie z innych niż państwowe źródeł. Osobowości prawnej nie posiadają takie agendy NOT jak Centrum Innowacji NOT realizujące Program Projektów Celowych, na które pozyskano w ostatniej – trzeciej umowie - kwotę 70 mln zł, czy Olimpiada Wiedzy Technicznej. To prawda, że Muzeum Techniki wymaga zmian. Zmienił się wokół świat, zmieniła gospodarka. W Muzeum jest prowadzona od lat praca oświatowa; odbywają się lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej. Ta forma działań oświatowych jest realizowana szczególnie intensywnie: w ubiegłym 2011 r. odbyło się 3 266 takich lekcji o tematach kompatybilnych z programami nauczania w szkołach. Muzeum gromadzi zbiory eksponatów muzealnych, zabytków o bezcennej wartości, które nie są imitacją, ani wyposażeniem parku rozrywki !

Zachowanie dziedzictwa narodowego wymaga środków. 110 tysięcy inżynierów i techników, członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, sfederowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej liczy, iż artykuł 6 Konstytucji RP, mówiący iż (pkt 1) Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju oraz (pkt 2) udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, nie pozostanie pustym zapisem, ale zobowiąże właściwe instytucje państwa do zagwarantowania środków na rzecz Muzeum Techniki NOT i jego działalności Bo pasjonaci chcący to robić są ! Są w szeregach Naczelnej Organizacji Technicznej i są wśród pracowników Muzeum !

Przygotował:

Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR FSNT NOT

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Pociągiem najbezpieczniej
  2020-01-22

  Kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ubiegły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat - prawie 30 niebezpiecznych zdarzeń mniej niż w 2018[...]

 2. Konferencja Przemysł 4.0
  2020-01-21

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania", która odbędzie się 4 marca 2020 w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoj[...]

 3. Polska Platforma Medyczna
  2020-01-20

  7 stycznia 2020 r. konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie [...]

 4. Światełko w kanałach
  2020-01-03

  Wraz z Nowym Rokiem ruszą przetargi na inwestycje związane z przebudową pięciu kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Cztery lata temu zarząd województwa podpisał porozumienie w t[...]

 5. Skuteczna promocja zdrowia
  2020-01-03

  Co piąty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pracodawca nie będzie lepiej dbał o jego zdrowie. Mało tego, blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że w przypadku zmiany pracy bę[...]

 6. Akademia Menadżera Innowacji PARP
  2019-12-23

  Do 20 lutego 2020 r. przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w "Akademii Menadżera Innowacji" mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu - 80 proc. [...]

 7. O przyszłości internetu
  2019-12-19

  Hologramy, w pełni autonomiczne auta czy wspólny koncert muzyków rozsianych po całym świecie to dopiero początek możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G. O aspektach tej technologii ora[...]

 8. Bezpiecznie przed świętami
  2019-12-18

  Chyba nikt nie wyobraża sobie bożonarodzeniowych świąt bez choinki. I choć coraz częściej odchodzimy od tradycji, czyli żywego drzewka dekorowanego własnoręcznie wykonanymi ozdobami i sł[...]

 9. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 10. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]