Przed ubiegłotygodniową Nocą Muzeów, media obiegła informacja o problemach finansowych Muzeum Techniki NOT w Warszawie, wynikających ze wstrzymania dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacja ta wywołała szereg komentarzy. Pojawiło się także wiele, często nie mających pokrycia w faktach informacji.

Tradycje Muzeum Techniki sięgają 1876 r. Historia Polski nie szczędziła nam wydarzeń, w których nie tylko zniszczeniu, ale wręcz zagładzie ulegały obiekty, urządzenia oraz dokumenty i tradycje związane z dorobkiem technicznego dziedzictwa kraju.

Muzeum zostało reaktywowane w 1955 r. Jego prowadzenie zlecono NOT wraz z dofinansowaniem tej placówki przez państwo. Od powołania Muzeum ma swoją siedzibę w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki. Pod jego opieką znajduje się także kilka obiektów zlokalizowanych poza Warszawą – m.in. zabytkowe obiekty techniczne posiadające dużą wartość dokumentalną jak kuźnia wodna w Gdańsku — Oliwie, sięgająca początkami XVI w. czy huta w Chlewiskach z XIX wieku.

Organem prowadzącym Muzeum jest Naczelna Organizacja Techniczna, obecnie Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. FSNT NOT jest pozarządową organizacją będącą dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych, mającą w statucie zapis o sprawowaniu opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej. Ten zapis NOT wielokrotnie potwierdzała swymi działaniami podejmowanymi na rzecz Muzeum. To dzięki Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, członka FSNT NOT, Muzeum pozyskało zbiory z Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie, dokumentujące wkład polskich inżynierów i techników w zwycięstwo aliantów nad faszyzmem. Całe przedsięwzięcie, od kwerendy w Londynie do zebrania materiałów i umieszczenia ich w zwartej formie w Muzeum Techniki finansowała NOT. W historii Muzeum Techniki kilkakrotnie dochodziło do problemów związanych z finansowaniem. Środki finansowe na działalność Muzeum przekazywały różne organy państwowe: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu, a od 2004 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kilka lat temu, już w nowej rzeczywistości ustrojowej, ówczesny wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT, senator Rzeczpospolitej Grzegorz Lipowski, zwołał w siedzibie Muzeum Techniki posiedzenie senackiej Komisji Handlu i Przemysłu, która zapoznała się z sytuacją Muzeum i rekomendowała - z pozytywnym skutkiem - zmianę decyzję władz administracyjnych.

Nie jest też prawdą, powtarzana często informacja, jakoby brak osobowości prawnej Muzeum uniemożliwiał finansowanie z innych niż państwowe źródeł. Osobowości prawnej nie posiadają takie agendy NOT jak Centrum Innowacji NOT realizujące Program Projektów Celowych, na które pozyskano w ostatniej – trzeciej umowie - kwotę 70 mln zł, czy Olimpiada Wiedzy Technicznej. To prawda, że Muzeum Techniki wymaga zmian. Zmienił się wokół świat, zmieniła gospodarka. W Muzeum jest prowadzona od lat praca oświatowa; odbywają się lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej. Ta forma działań oświatowych jest realizowana szczególnie intensywnie: w ubiegłym 2011 r. odbyło się 3 266 takich lekcji o tematach kompatybilnych z programami nauczania w szkołach. Muzeum gromadzi zbiory eksponatów muzealnych, zabytków o bezcennej wartości, które nie są imitacją, ani wyposażeniem parku rozrywki !

Zachowanie dziedzictwa narodowego wymaga środków. 110 tysięcy inżynierów i techników, członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, sfederowanych w Naczelnej Organizacji Technicznej liczy, iż artykuł 6 Konstytucji RP, mówiący iż (pkt 1) Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju oraz (pkt 2) udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, nie pozostanie pustym zapisem, ale zobowiąże właściwe instytucje państwa do zagwarantowania środków na rzecz Muzeum Techniki NOT i jego działalności Bo pasjonaci chcący to robić są ! Są w szeregach Naczelnej Organizacji Technicznej i są wśród pracowników Muzeum !

Przygotował:

Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR FSNT NOT

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]