Druga konferencja jest poświęcona gównie zagadnieniom związanych z optymalnym wykorzystaniem surowca. Wzrost cen oraz trudna sytuacja w branży mięsnej stawiają przed zakładami mięsnymi duże wyzwania, dlatego aby wygrywać na konkurencyjnym rynku, powinniśmy wykorzystywać najnowszą wiedzę nt. skutecznych metod ograniczania kosztów. Dobór tematów był konsultowany z praktykami oraz ekspertami z dziedziny zarządzania kosztami. Mając na uwadze trudny rok, jaki czeka zakłady mięsne, chcemy uświadomić i przekazać najnowszą wiedzę, dającą wymierne korzyści w postaci praktycznych umiejętności oraz zastosowania nowych rozwiązań w firmie

Na konferencji dowiesz się m.in.

1. Prof.dr hab. Andrzej Pisula:

Czynniki decydujące o jakości miesa

Zarówno w hodowli, obrocie zwierzętami, uboju, rozbiorze i przechowywaniu istnieje wiele punktów krytycznych decydujących o jakości mięsa kulinarnego i przerobowego. Poznanie ich oraz odpowiednie przestrzeganie jest niezwykle ważne do uzyskania wyrobów wysokiej i powtarzalnej jakości. Wady, którymi obciążone jest mięso, są jedną z przyczyn niższej jakości przetworów oraz strat ekonomicznych zakładów mięsnych.

2. Prof.dr hab. Edward Pospiech:

Przyczyny wad technologicznych mięsa

W prezentacji zostanie przedstawiony metabolizm przemian poubojowych oraz jego wpływ na powstawanie wad technologicznych. Podane zostaną mierniki tych zmian, którymi są: pomiar pH, przewodności elektrycznej, składowe barwy mięsa i ich graniczne wartości.

3. Dr hab. Kazimierz Dąbrowski:

Racjonalne wykorzystanie surowców mięsnych

Obecnie, oczekiwania wysokiej i powtarzalnej jakości produktów, a jednocześnie coraz wyższe ceny surowców mięsnych i kosztów przetwórstwa wymagają racjonalnego wykorzystania dostępnych surowców. W prezentacji przedstawiona będzie krótka charakterystyka podstawowych surowców mięsnych przeznaczonych do przetwórstwa. Dla tych grup surowców omówione będą wybrane postępowanie i zabiegi technologiczne dla kontroli kosztów i uzyskania pożądanych efektów jakościowych produktów, m.in. dotyczące doboru i standaryzacji zestawu surowców na poszczególne segmenty produktów, podniesienia funkcjonalności surowców mniej wartościowych, stabilizacji surowców kolagenowych i tłuszczowych.

4.Prof.dr hab. Mirosław Słowiński:

Możliwości wykorzystania mięsa z wadami technologicznymi w produkcji przetworów mięsnych

Możliwości technologiczne częściowego zniwelowania skutków wad technologicznych mięsa w procesie produkcji poszczególnych grup towarowych przetworów mięsnych.Wady, którymi obciążone jest mięso, są jedną z przyczyn niższej jakości przetworów oraz strat ekonomicznych zakładów mięsnych. Mięso obarczone wadami trudniej się pekluje, a wytworzone z niego przetwory cechują się niższą wydajnością i gorszą jakością organoleptyczną. Konsekwencje te można ograniczyć przez wybór właściwego kierunku wykorzystania jego surowca, a także dobór właściwych metod przetworzenia oraz dodatków funkcjonalnych. W referacie zostaną omówione konsekwencje technologiczne użycia w przetwórstwie mięsa obarczonego wadami oraz sposoby ograniczenia ich wpływu na jakość przetworów.

5. Mgr Paweł Kazimierczuk:

Audyt elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny zakładu przemysłowego jest skomplikowanym zagadnieniem technicznym. Koszty energii elektrycznej mają duży udział w sumie kosztów firmy. Należy dążyć do minimalizacji kosztów energii elektrycznej. Ma to znaczenie również szersze. Obniżenie kosztów pozwala nam zredukować szkodliwe oddziaływanie na środowisko. W celu obniżenia kosztów należy przeprowadzić audyt elektroenergetyczny systemu elektroenergetycznego, w rozumieniu całościowym.

Kontrola kosztów zakładu – system bilansowania mediów energetycznych.

Nie tylko uderzenie pioruna może być przyczyną uszkodzenia lub zakłóceń pracy wrażliwych urządzeń elektronicznych. Często nawet niewielki udar może okazać się wystarczającą przyczyną zaburzeń w pracy systemu. Przepięcia mogą również powstawać w wyniku włączania i wyłączania dużych odbiorów lub obwodów o charakterze indukcyjnym - tego rodzaju zakłócenia mogą powodować zaburzenia nawet w znacznej odległości od miejsca zdarzenia. Przepięcia łączeniowe są również powodem uszkodzeń urządzeń elektronicznych i komputerowych.

Ochrona urządzeń w zakładzie przemysłowym przed skutkami przepięć

System ma służyć do określenia wydajności i sprawności systemu energetycznego oraz zużycia mediów energetycznych w zakładzie. Wyniki uzyskane w czasie eksploatacji systemu mogą stanowią podstawę do rozwiązań technicznych optymalizujących produkcję i zużycie wyżej wymienionych mediów a co za tym idzie zmniejszenie kosztów.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Koszt szkolenia: dla członków SRW RP – 990 PLN + 23 % VAT
Dla pozostałych uczestników – 1 190 PLN + 23 % VAT,
Druga i każda następna osoba z firmy 20% rabatu w przypadku wyboru pokoju 2 i 3-osobowego.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja "Jak edukować Polaków...
  2019-11-22

  W imieniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Instytutu Żywności i Żywienia serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję "Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu?", która odbędzie się 27[...]

 2. Negocjacje między UE, a Mercosur
  2019-06-28

  Unijny sektor drobiarski przeciwny umowie Mercosur! Negocjacje w sprawie umowy handlowej między UE, a Mercosur weszły w finalną fazę. Stowarzyszenie AVEC, reprezentujące europejski[...]

 3. Air Products sfinalizowała przejęcie ACP
  2019-03-04

  Warszawa, 1 marca 2019 r. - Firma Air Products sfinalizowała proces przejęcia ACP Europe SA (ACP), największego niezależnego producenta dwutlenku węgla (CO2) w Europie. Wartość transakcj[...]

 4. Chr. Hansen na szczycie "Global 100"
  2019-01-30

  Chr. Hansen plasuje się na szczycie globalnego indeksu "Global 100" najbardziej zrównoważonych firm na rok 2019. Ranking ogłoszono podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Da[...]

 5. Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym
  2018-10-10

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym". 15 listopada 2018 r., Hotel Marriot[...]

 6. Biogazowanie produktów ubocznych
  2018-10-08

  Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel[...]

 7. KRD-IG CZŁONKIEM IPC
  2018-09-18

  W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) - organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w pr[...]

 8. Konferencja PFPŻ
  2018-09-17

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa" [...]

 9. PROMAR Z NOWOCZESNĄ SILOSOWNIĄ
  2018-09-12

  20 sierpnia 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Promar Zawiercie miała miejsce kolejna już uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego. Tym razem firma rozpoczęła budowę nowoczesnej silosowni [...]

 10. Badanie towarów spożywczych
  2018-09-05

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA wraz z Wiktorem Kubińskim, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespołem naukowców zaprezentowali nową książkę z towaroznawstwa i badania tow[...]