Program budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej na lata 2012 – 2013 oraz Monitoring wdrażania INSPIRE w roku 2011 zdominowały program V posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się 7 maja br.  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Aktualny stan prac nad Programem budowy IIP w latach 2012 – 2013 omówił Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady. W trakcie prezentacji przedstawił główne zadania  i potrzeby wskazywane przez organy wiodące. Podkreślił także wysoki poziom merytoryczny przygotowanych opracowań. Do tej pory programy przekazało osiem z dwunastu organów wiodących. Na podstawie cząstkowych materiałów została opracowana pierwsza wersja Programu ramowego, który po uzupełnieniu, w kolejnej wersji, skierowany zostanie do zaopiniowania przez członków Rady i zgodnie z uchwałą nr 7 rady IIP z dnia 8 lutego przyjęty we wrześniu tego roku. W celu zmobilizowania do dalszych działań Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której zwraca się do resortów środowiska, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowia z prośbą o uzupełnienie brakujących materiałów.

 

Wyniki monitorowania wdrażania przez Infrastruktury Informacji Przestrzennej przedstawiła Ewa Surma z Biura Współpracy Zagranicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Monitoring wykonywany jest  w państwach członkowskich corocznie na podstawie Decyzji Komisji  z dnia 5 czerwca 2009 r.  - 2009/442/WE w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. W prezentowanym opracowaniu ujęto dane przekazane przez:

                    Centrum Informacji o Środowisku (w zakresie tematów Ministerstwa Środowiska),

                    Główny Urząd Statystyczny,

                    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

                    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

                    Ministerstwo Zdrowia,

                    Głównego Geodetę Kraju,

                    Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

                    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Na podstawie przekazanych danych widoczny jest postęp prac nad Infrastrukturą Informacji Przestrzennej a organy wiodące wykazywały także zbiory, które mogą być wykorzystywane dla innych niż przyporządkowane im tematów danych przestrzennych. Posiedzenie zamknęła prezentacja Dominika Kopczewskiego reprezentującego Biuro Współpracy Zagranicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dotycząca realizowanych przez organy wiodące projektów informatycznych.

 

Materiały z V posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej są dostępne na witrynie Rady w dziale Posiedzenia. Kolejne posiedzenie Rady zgodnie z planem pracy odbędzie się wrześniu br.

 

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2012/v-posiedzenie-rady-iip

 

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]