Do 9 lipca br. roku trwa nabór prac do III edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Można zgłosić prace magisterskie obronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r.

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności stanowi dla studentów i absolwentów wspaniałą okazję do zaprezentowania wyników swoich prac magisterskich. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac obejmujących następujące zagadnienia: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji, oraz nowe podejście do zamówień publicznych.

Organizatorzy konkursu zachęcają do brania w nim udziału. Autorom najlepszych prac magisterskich wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uzyskają oni także możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców ze sfery nauki i biznesu. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, we wrześniu 2012 r. Wyniki prac laureatów zostaną zamieszczone w prasie i internecie oraz zaprezentowane podczas spotkań i konferencji, których uczestnikami będą przedsiębiorcy.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy do 9 lipca 2012 r. dostarczyć komplet dokumentów składający się z:

2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formatach .pdf i .doc, wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej
potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Dokumentację konkursową można złożyć osobiście lub wysłać na poniższy adres (decyduje data wpływu):

„Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”
c/o ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs magisterski „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

Konkurs jest częścią działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]