Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpocznie prace pogłębiarskie na Wiśle w okolicach Płocka. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Pieniądze na realizację projektu „Przywrócenie drożności koryta rz. Wisły w km 590 - 596, 599 - 608, 625 - 640 po przejściu fali wezbraniowej - roboty pogłębiarskie” RZGW w Warszawie uzyskał z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Jest to kwota 4 291 tys. PLN. Pogłębiany będzie odcinek rzeki na wysokości Popłacina (powiat Płock), dokładnie 634+500 do 636 km. Planowane jest wydobycie około 350 tys. m³ piasku, który będzie odkładany w lewej części zbiornika, poza głównym korytem, na wysokości Popłacina. Zbiornik w tym miejscu pogłębiony zostanie do około 4 m.

Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono w marcu br. Do 12 kwietnia br. wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki była oferta złożona przez firmę Szuwarek z Nasielska. Umowa z wykonawcą została podpisana 19 kwietnia br. Prace muszą się rozpocząć do 3 maja br., a zakończyć do 15 czerwca br.

Prace pogłębiarskie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Płocka i miejscowości wzdłuż całego Zbiornika Włocławskiego. Zlikwidowane zostaną miejsca zatorogenne, co będzie istotne dla swobodnego spływu lodu podczas okresu zimowego.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej finansuje działania nadzwyczajne związane z usuwaniem skutków powodzi w Polsce z maja i czerwca 2010 roku. Beneficjentami końcowymi są Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej nadzorowani przez Prezesa KZGW. Organem odpowiedzialnym za wykorzystanie i rozliczenie grantu jest Minister Środowiska, a organem odpowiedzialnym za koordynację wykorzystania środków Minister Spraw Wewnętrznych. Prace zmierzają do odtworzenia stanu sprzed powodzi z 2010 roku. RZGW w Warszawie otrzymał środki z FSUE na kolejne dwa zadania: „Zabudowa wyboju na poszurze Stopnia Wodnego Włocławek” (140 tys. PLN) i „Popowodziowa likwidacja zatorów i wycinka drzew rz. Jeziorka w km 5+800-19+300” (69 tys. PLN).

* * *

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni 111,47 tys. km2 (ok. 1/3 powierzchni Polski). Obejmuje on dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie.

Do głównych zadań RZGW w Warszawie należy utrzymywanie wód i urządzeń wodnych (nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi, prace regulacyjne, ochrona brzegów, roboty pogłębiarskie), ochrona przeciwpowodziowa (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie planów zagospodarowania, ograniczanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków powodzi), zarządzanie gospodarowaniem wodami, zarządzanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi, wyznaczanie i oddawanie obwodów rybackich, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną, gromadzenie informacji w katastrze wodnym.

Znaczące obiekty utrzymywane przez RZGW w Warszawie to: Stopień Wodny Dębe na Narwi, Stopień Wodny Włocławek na Wiśle, Zbiornik Wodny Brody Iłżeckie na Kamiennej, Zbiornik Wodny Wióry na Świślinie, Zbiornik Wodny Sulejów na Pilicy, Kanał Żerański, Kanał Augustowski, obiekty piętrzące w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. RZGW w Warszawie administruje 29 rzekami o łącznej długości 3 001,36 km.

RZGW w Warszawie jest państwową jednostką budżetową działającą na podstawie przepisów Prawa wodnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (z 27.06.2006r., Dz.U.Nr 126, poz.878) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska 22.12.2006r. Do realizacji statutowych działań wykorzystuje środki finansowe z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków UE.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Tomoń
Rzecznik Prasowy
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: (22) 58 70 239
mail: rzecznik@warszawa.rzgw.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nowa norma ISO 45001
  2019-04-23

  Według ekspertki ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i szefowej organizacji RoSPA Scotland Karen McDonnell organizacje powinny robić więcej niż dotychczas, aby zapewnić swoim pracownikom [...]

 2. VII edycja Manufacturing & Logistic Awards
  2019-04-19

  CEO Manufacturing Magazine i wiodący magazyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym EuropaProperty.com zapraszają do Warszawy dnia 13 czerwca 2019 r. na VII edycję Manufactur[...]

 3. FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE 21-23.05.2019 r.
  2019-04-19

  MOVIDA zaprasza na IV FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, które odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 roku > . Tematem przewodnim spotkania będzie rozwój fir[...]

 4. Dla miłośników motoryzacji
  2019-04-17

  Niedawno w Turynie zostało otwarte centrum Heritage HUB, w którym prezentowane jest motoryzacyjne dziedzictwo włoskich marek należących do Grupy Fiat Chrysler Automobiles. Odbywa się tam[...]

 5. O pracy w Dreźnie
  2019-04-11

  W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Dreźnie (Niemcy) odbędzie się szósta europejska konferencja na temat normalizacji, testowania i certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,[...]

 6. Historia Akademii Górniczej
  2019-04-09

  W poniedziałek 8 kwietnia w budynku głównym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy pt. "In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć - his[...]

 7. Zielone pakowanie
  2019-04-05

  Chociaż tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego są ważnym składnikiem zrównoważonej gospodarki, nadal stanowią jedynie niewielką część rynku opakowań. Na szczęście z biegiem czasu ic[...]

 8. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
  2019-04-04

  1 kwietnia 2019 r. ruszył ŁUKASIEWICZ - trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, sieć przedstawi [...]

 9. Raport MOP
  2019-04-03

  Jak podaje raport Międzynarodowej Organizacji Pracy, ponad połowa ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Wprawdzie nastąpił [...]

 10. III KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ
  2019-04-02

  Z udziałem Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii, a także Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz prof. Andrzeja Zybertowic[...]