Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – oddział stołeczny w Warszawie 10 maja organizują seminarium szkoleniowe pn. "Działania kontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie warunków i organizacji pracy". Seminarium odbędzie się w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Celem seminarium szkoleniowego jest przybliżenie zasad kontroli terenowych organów Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie warunków i organizacji pracy, wskazanie obszarów występowania powszechnych błędów w czynnościach z zakresu zapewniania bezpiecznej i higienicznej pracy, a także ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy, omówienie sprawdzonych zasad budowania środowiska bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie na podstawie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. Seminarium szkoleniowe skierowane jest w szczególności do: pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników służby ochrony przeciwpożarowej, pracodawców, a także wszystkich osób chcących podnieść poziom wiedzy specjalistycznej z zakresu tworzenia bezpiecznych warunków i organizacji w pracy w przedsiębiorstwie (zakładzie pracy).

Zakres tematyczny seminarium:

1.Wpływ warunków i organizacji pracy na bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych.
2. Budowanie środowiska bezpieczeństwa pracy w zakładzie prac.
3.Kontrola warunków i organizacji pracy terenowych organów Państwowej Straży Pożarnej w praktyce.
4.Zasady prawidłowego opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – praktyczne wytyczne, najczęstsze błędy.
5. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji - przygotowanie, realizacja i dokumentacja.
6. Podręczny sprzęt gaśniczy, techniczne systemy zabezpieczeń ppoż. - praktyczne wytyczne do kontroli i dokumentacji.
7. Kontrola warunków i organizacji pracy jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce.
8. Wypadki przy pracy i w drodze do/ z pracy – pomiędzy teorią a praktyką.

Uczestnikom warsztatów przekazane zostaną materiały konferencyjne zawierające zbiór referatów w formie zwartej (książkowej).

Ze względów organizacyjnych konieczne jest nadesłanie w terminie do 20 kwietnia 2012 r. (drogą pocztową, elektroniczną, fax) czytelnie wypełnionej KARTY zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za udział w Seminarium, w kwocie 270 złotych (dla członków SITP 240zł). Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Więcej informacji:

Waldemar Jaskółowski email: wjaskolowski@sgsp.edu.pl, tel. (22) 56 17 526
Paweł Gromek email: pgromek@sgsp.edu.pl, tel. (22) 56 17 355
http://www.sgsp.edu.pl/aktual/2012/sem_bhp/seminarium_bhp.php

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]