Zapowiadane zmiany prawa dotyczące wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków, zostaną zaprezentowane zaraz po zakończeniu prac koncepcyjnych – w kwietniu tego roku.

Do końca 2011 roku rozpoczęto wiercenie 22 otworów z czego 18 zostało zakończonych, 4 odwierty są w toku. Dane z tych odwiertów, przekazywane organowi koncesyjnemu, uzupełniają rozpoznanie budowy geologicznej i pozwolą lepiej oszacować potencjalne zasoby.
W 2012 r. zgodnie z zobowiązaniami firm przyjętymi przez Ministra Środowiska w decyzjach koncesyjnych, wykonanych zostanie 49 nowych odwiertów poszukiwawczych za gazem ziemnym z łupków. 38 odwiertów wykonają firmy z kapitałem zagranicznym, 11 – polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa. Od początku 2012 roku rozpoczęto już 10 wierceń, w tym 9 wierceń rozpoczęły firmy zagraniczne.

Łączna kwota inwestycji na obszarze wszystkich koncesji sięga 2 mld złotych według stanu na koniec marca 2012 roku. Firmy przewidują dalsze inwestycje w podobnej wysokości do końca procesu poszukiwawczego. Do Ministra Środowiska napływają dalsze wnioski koncesjonariuszy o rozszerzenie zakresu prac poszukiwawczych.
W kwietniu tego roku mają zostać zaprezentowana zapowiadane zmiany prawa dotyczące wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków. Zmiana uregulowań jest konieczna dla poprawienia warunków inwestowania oraz dla zmniejszenia ryzyka ponoszonego przez Państwo, związanego z długoterminową działalnością wydobywczą o znacznej skali w kraju.
Zmienione zostaną zasady podziału i wysokość łącznej renty surowcowej należnej Państwu. Uwzględniony będzie przy tym długofalowy cykl inwestycji w przemyśle wydobywczym. Wszystkie zmiany podatków i opłat dotyczyć będą tylko wydobywania węglowodorów i – choć znane co do wysokości i zapisane już teraz w prawie - wejdą w życie dopiero za kilka lat. Wymiar obciążeń nie będzie wysoki, ponieważ bierze pod uwagę kapitałochłonny charakter i ryzyko inwestycji w sektorze wydobywania węglowodorów. Przychody z tytułu renty surowcowej będą należne Skarbowi Państwa i samorządom lokalnym - przede wszystkim gminom.

Prace nad projektem kompleksowych zmian są na ukończeniu.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]