Blisko trzy czwarte Europejczyków uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemu wody w Europie - wynika z opublikowanego sondażu Eurobarometru. Sondaż został przeprowadzony w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach od 5 do 7 marca 2012 r. W imieniu KE przeprowadzono rozmowy w języku macierzystym z około 25524 respondentami reprezentującymi różne grupy społeczne i demograficzne. Z sondażu wynika, że znaczna większość osób - 68 proc. – uważa, że problemy związane z wodą są poważne. Susze, powodzie i zanieczyszczenie chemiczne są postrzegane jako poważne wyzwania. 62 proc. obywateli twierdzi, że nie są wystarczająco poinformowani, zaś 67 proc. sądzi, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemów związanych z wodą byłoby poszerzenie wiedzy na ich temat. Respondenci wyrazili poparcie dla rozwiązań takich jak większe kary dla podmiotów zanieczyszczających, bardziej sprawiedliwa polityka cenowa lub zachęty finansowe (ulgi podatkowe lub dopłaty). 73 proc. Europejczyków wzywa do podjęcia dalszych działań na szczeblu UE w celu sprostania omawianym problemom. Obywatele są zaniepokojeni zarówno kwestią ilości wody, jak i jej jakości. W krajach śródziemnomorskich poważnym problemem są susze – uważa tak 96 proc. respondentów z Portugalii, 95 proc. z Hiszpanii i 94 proc. z Włoch.

Znacząca większość Europejczyków (79 proc.) uznaje powodzie za poważny problem, przy czym najwięcej osób uważa tak w Rumunii (96 proc.), Bułgarii (94 proc.) i Polsce (94 proc.).
Większość respondentów uważa, że w ostatnich dziesięciu latach jakość wody uległa pogorszeniu.
Według większości Europejczyków największym zagrożeniem dla zasobów wody jest zanieczyszczenie chemiczne, zmiana klimatu oraz zmiany ekosystemów wodnych. Chociaż obywatele podejmują niewielkie indywidualne kroki w celu oszczędzania i ochrony wody, poprzez np. ograniczenie ilości zużywanej wody lub stosowanie mniejszej ilości pestycydów w ogrodach. Obywatele chcą lepiej chronić zasoby wodne i dysponować informacjami potrzebnymi w tym celu.

Większość obywateli poparła ustalanie cen wody w oparciu o zużycie objętościowe, a także zgadza się, że ceny powinny rosnąć w miarę narastania skutków dla środowiska. Powyższe kwestie będą przedmiotem rozważań w przygotowanym przez Komisję Europejską planie dotyczącym ochrony zasobów wody w Europie, który powstanie w listopadzie 2012 r. W planie tym określone zostaną obecne niedociągnięcia i przyszłe priorytety oraz zaproponowane zostaną środki mające regulować rozwój polityki wodnej do 2020 r. Podstawę planu będzie stanowić analiza łącząca modelowanie gospodarcze i klimatyczne do 2050 r.

Źródło: europa.eu

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]