22 marca, w czasie seminarium zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie i olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, odbywającego się w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków i Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Prewencja wypadkowa”, przedstawiciel Expom S.A., firmy z branży metalowej z Kurzętnika (woj. warmińsko-mazurskie), zaprezentował przyjętą w tym przedsiębiorstwie strategię zarządzania bezpieczeństwem.

Wystąpienie Krzysztofa Wrzoska, głównego specjalisty ds. bhp w firmie Expom, odbyło się w ramach prezentacji dobrych praktyk w tej dziedzinie. W ramach prezentacji dobrych praktyk bhp oprócz Expom S.A. zaprezentowały się firmy: Michelin Polska S.A., Dekorglass Działdowo S.A. oraz Bastek Coffee&Tee sp.j. Wystąpienie Krzysztofa Wrzoska z Expom S.A. spotkało się z dużym zainteresowaniem i uzyskało pozytywne opinie. „Jesteśmy dumni z faktu, iż poziom bezpieczeństwa pracy w naszej firmie został tak wysoko oceniony, że poproszono nas o zaprezentowanie naszej strategii bhp na tak ważnym seminarium” – komentuje Jacek Banach, prezes zarządu Expom. –„Obecność wśród takich liderów rynku, jak np. Michelin Polska S.A. stawia nas w czołówce polskich firm pod względem bhp.” – dodaje Banach.

Expom S.A. to firma z długimi tradycjami. Jej korzenie sięgają roku 1952, kiedy to powstał Państwowy Ośrodek Maszynowy. Spółka natomiast powstała w roku 1991 w wyniku jego przekształcenia. Od tego czasu firma przeszła szybki rozwój, także w dziedzinie bhp. W roku 2008, w celu poprawy organizacji pracy, wdrożono system organizacji miejsca pracy „Program 5S”, dzięki czemu poprawiło się również bezpieczeństwo i ergonomia na stanowiskach pracy. Obecnie firma w swojej działalności wspiera się Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ) zbudowanym na podstawie norm: zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009, zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN 18001:2004, OHSAS 18001:2007.

Doskonalenie ZSZ prowadzone jest zgodnie z cyklem (kołem) Deminga. Ważnym elementem systemu zarządzania bhp jest zgłaszanie i analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych. W ramach zespołowej pracy nad ciągłą poprawą bezpieczeństwa odbywają się co miesięczne „Spotkania bhp” z kadrą kierownicza wyższego szczebla, a także z brygadzistami. W ich trakcie omawiane są bieżące problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Ich celem jest również kształtowanie bezpiecznych nawyków pracy wśród pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Działaniami systemowymi objęte zostały także osoby niebędące pracownikami firmy, tj. goście oraz pracownicy firm kooperacyjnych. Gościom przekazywana jest ulotka informująca o zagrożeniach oraz obowiązujących zasadach bezpieczeństwa; wyposażani są oni również w zatyczki chroniące słuch. Z kolei przed rozpoczęciem współpracy z kooperantem, którego pracownicy wykonują pracę na terenie Expom S.A., zawierane jest pomiędzy firmami porozumienie w zakresie bhp, w którym wyznacza się również koordynatora ds. bezpieczeństwa. Pracownicy firm kooperujących przed rozpoczęciem pracy w EXPOM przechodzą instruktaż stanowiskowy oraz zapoznawani są z ryzykiem zawodowym.

W ramach prewencji w Expom S.A. realizowanych jest szereg działań. Jedno z nich to popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy za pomocą plakatów CIOP. Plakaty tematyczne zostały rozmieszczone na stanowiskach pracy stosownie do występujących zagrożeń. Na tablicach informacyjnych umieszczane są np. instrukcje zakładania półmasek przeciwpyłowych czy informacje na temat szkodliwego wpływu hałasu na organizm. Z kolei w kwartalniku firmowym wydawanym w Expom S.A. umieszczane są artykuły z zakresu bhp i ppoż.

Ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo pracy w firmie jest odpowiedni dobór odzieży roboczej i ochronnej. Pracownicy wyposażani są w obuwie posiadające podnoski ochronne. Osoby zajmujące się obróbką skrawaniem i mające kontakt z wiórami wykorzystują obuwie z wkładkami antyprzebiciowymi. Pracownicy wykonujący prace spawalnicze otrzymują trzewiki spawalnicze z podeszwą odporną na wysokie temperatury (do 300°C), w których specjalna konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia. W roku 2011 w Expom S.A. wdrożony został system rentalu odzieży roboczej dla pracowników, której rodzaj został dostosowany do wykonywanej pracy. Odzież robocza dla spawaczy, dzięki swej konstrukcji – obszyciu w przedniej części skórą, spełnia również wymogi odzieży ochronnej.

W firmie występują stanowiska pracy, na których pracownicy mają kontakt z elementami wirującymi, gdzie używanie rękawic ochronnych mogłoby prowadzić do wypadków. Aby chronić dłonie pracowników wdrożony został „Trzypunktowy program ochrony skóry rąk”, na który składa się – zapobieganie, mycie oraz pielęgnacja. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego kremu ochronnego dłonie pracownika są zabezpieczone, a jednocześnie unika się ryzyka pochwycenia ręki przez elementy wirujące. W transporcie wewnętrznym działanie prewencyjne polega na zastosowaniu przy wózkach jezdniowych sygnalizatora świetlnego, który informuje osoby znajdujące się w pobliżu o ruchu wstecznym wózka. Aby zapobiec upadkom z wysokości podczas produkcji obecnie wykonywanych konstrukcji posiadających znaczne gabaryty, stanowiska pracy zostały wyposażone w stosowne drabiny oraz podesty.

W ramach działań prewencyjnych wdrażany jest outsourcing środków ochrony indywidualnej (śoi), w tym między innymi wyposażenie pracowników w ochrony dróg oddechowych wspomagane nawiewem. Outsourcing śoi jest kolejnym elementem przyjętej strategii zarządzania firmą. Natomiast decyzja o wprowadzeniu ochron dróg oddechowych wspomaganych nawiewem została podjęta po pomyślnym przeprowadzeniu testów zestawów przystosowanych do prac ślusarskich lub spawalniczych. Dzięki zestawom, w które zostaną wyposażeni pracownicy zwiększy się ich bezpieczeństwo a zarazem poprawi komfort pracy.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 2. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 3. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 4. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 5. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 6. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 7. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 8. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 9. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]

 10. Mistrzostwa Kadry BHP - ostatnia szansa na udział
  2019-05-23

  Tylko do niedzieli 26 maja można wziąć udział w I etapie V Mistrzostw Kadry BHP, w których wystartowało już prawie 700 osób. Na zwycięzcę czeka tytuł Mistrza Kadry BHP i atrakcyjne nagro[...]