Sejm przyjął nowelizacje ustawy o ochronie środowiska. Dostosowuje ona polskie prawo do unijnych przepisów w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza. Nowe regulacje dotyczą drobnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz innych substancji, takich jak: benzen, dwutlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony PM10, tlenek węgla oraz ozon.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowana został w związku z koniecznością transponowania do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych w ogłoszonej w dniu 11 czerwca 2008 r. w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1), zwanej dalej „Dyrektywą CAFE”. Wskazuje, jak zarządzać jakością powietrza w aglomeracjach i powołuje strefy oceny poziomu zanieczyszczeń.

Strefę stanowi:

1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
2) miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy;
3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji.

Minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców i aglomeracji;
2) sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;
3) sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

Nowelizacja nakłada na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska obowiązek dorocznego określania dla każdej ze stref poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane są dopuszczalne poziomy i docelowe wskaźniki ich zawartości w powietrzu. Do obniżenia poziomów zanieczyszczeń mają doprowadzić programy ochrony powietrza opracowywane przez zarządy województw. Wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego będą zobowiązane do powiadamiania społeczeństwa o przekroczeniu poziomów zanieczyszczeń.

Zgodnie z zapisami przyjętej przez Sejm nowelizacji, do 1 stycznia 2015 r. można wydłużyć terminy osiągnięcia dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przy czym zgodę na takie przesunięcie musi wydać Komisja Europejska.

Źródło: gazetaprawna.pl / PAP

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nowa norma ISO 45001
  2019-04-23

  Według ekspertki ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i szefowej organizacji RoSPA Scotland Karen McDonnell organizacje powinny robić więcej niż dotychczas, aby zapewnić swoim pracownikom [...]

 2. Wypadki w budownictwie
  2019-04-23

  W ubiegłym roku w polskich firmach doszło do 84 tys. wypadków przy pracy, w tym 209 śmiertelnych – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane [...]

 3. VII edycja Manufacturing & Logistic Awards
  2019-04-19

  CEO Manufacturing Magazine i wiodący magazyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym EuropaProperty.com zapraszają do Warszawy dnia 13 czerwca 2019 r. na VII edycję Manufactur[...]

 4. FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE 21-23.05.2019 r.
  2019-04-19

  MOVIDA zaprasza na IV FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, które odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 roku > . Tematem przewodnim spotkania będzie rozwój fir[...]

 5. Dla miłośników motoryzacji
  2019-04-17

  Niedawno w Turynie zostało otwarte centrum Heritage HUB, w którym prezentowane jest motoryzacyjne dziedzictwo włoskich marek należących do Grupy Fiat Chrysler Automobiles. Odbywa się tam[...]

 6. O pracy w Dreźnie
  2019-04-11

  W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Dreźnie (Niemcy) odbędzie się szósta europejska konferencja na temat normalizacji, testowania i certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,[...]

 7. Historia Akademii Górniczej
  2019-04-09

  W poniedziałek 8 kwietnia w budynku głównym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy pt. "In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć - his[...]

 8. Zielone pakowanie
  2019-04-05

  Chociaż tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego są ważnym składnikiem zrównoważonej gospodarki, nadal stanowią jedynie niewielką część rynku opakowań. Na szczęście z biegiem czasu ic[...]

 9. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
  2019-04-04

  1 kwietnia 2019 r. ruszył ŁUKASIEWICZ - trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, sieć przedstawi [...]

 10. Raport MOP
  2019-04-03

  Jak podaje raport Międzynarodowej Organizacji Pracy, ponad połowa ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Wprawdzie nastąpił [...]