Realizowany w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii projekt ISOK „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” przyczyni się do ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców południowej Polski. Dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego między innymi pozyskiwane w ramach projektu ISOK są istotnym elementem map zagrożenia i ryzyka powodziowego a także kluczowym elementem modelowania hydrodynamicznego i planowania przestrzennego wskazując obszary potencjalnie zagrożone powodziami oraz pozwalając oszacować straty, zagrożenia i konsekwencje decyzji związanych z inwestycjami na zagrożonych obszarach. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, 27 lutego odbyło się posiedzenie Regionalnego Zespołu do spraw "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły", w którym udział wzięli Jacek Jarząbek p.o. Głównego Geodety Kraju oraz Piotr Woźniak – kierownik projektu ISOK.

Uchwałę w sprawie ustanowienia "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" Rada Ministrów przyjęła 9 sierpnia 2011 r. Tego samego dnia przyjęto rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. programu, którym jest wojewoda małopolski, Jerzy Miller. Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" objęte zostało prawie całe województwo małopolskie (96,9 proc.) i podkarpackie (98,2 proc.), 64,4 proc. powierzchni województwa świętokrzyskiego, 36,5 proc. województwa śląskiego i 11,2 proc. województwa lubelskiego.

Program obejmuje prace przygotowawcze dotyczące oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz działania na rzecz ograniczenia zasięgu i skutków powodzi, m.in. przez powiększanie przepustowości koryta rzeki, budowę kanałów, modernizację i rozbudowę systemu obwałowań oraz zabudowę i lokalne umocnienia rzek oraz potoków. Program został rozpisany na lata 2011-2020 (pierwsza część) i 2021-2030 – druga. W projekcie znajduje się lista 39 zadań inwestycyjnych w ramach 3 osi zadaniowych:

- 6 dotyczy zabezpieczenia doliny górnej Wisły przed zagrożeniem powodziowym,
- 8 - zabezpieczenia przed powodzią aglomeracji miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców (Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów i zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec),
- 25 - obniżenia zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym.

Całkowity koszt szacowany jest na 13 mld 151 mln zł, a źródłem finansowania programu będą środki publiczne (w tym budżet państwa) i fundusze Unii Europejskiej.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2012/gugik-w-programie-ochrony-przed-powodzia-w-dorzeczu-gornej-wisly

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]