Komisja Europejska zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko, aby ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie projekty budowlane wywierają na środowisko. Pierwotną wersję dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy EIA) oraz jej kolejne trzy przeglądy połączono w jedną, bardziej zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję. 17 lutego weszła ona w życie.

Celem dyrektywy EIA jest zagwarantowanie, że projekty, które prawdopodobnie wywrą wpływ na środowisko, zostały odpowiednio ocenione przed ich zatwierdzeniem. Oznacza to, że wszelkie możliwe skutki tych projektów dla środowiska będą określone i ocenione, zanim podjęta zostanie jakakolwiek decyzja o zatwierdzeniu projektów. Wykonawcy mogą wtedy odpowiednio dostosować swoje projekty, ograniczając do minimum ich negatywne skutki jeszcze przed ich pojawieniem się, lub też właściwe organy mogą włączyć środki łagodzące te skutki podczas zatwierdzania projektów.

Zmiany dyrektywy Parlament Europejski i Rada przyjęły ujednoliconą wersję dyrektywy EIA w dniu 13 grudnia 2011 r., a jej tekst opublikowano w dniu 28 stycznia 2012 r. jako Dyrektywę 2011/92/UE.

Zmiany miały na celu uproszczenie formy tej dyrektywy poprzez uczynienie jej bardziej zrozumiałą z prawnego punktu widzenia, dostępniejszą i łatwiejszą do wdrożenia. Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą gwarantującą, że skutki wywierane na środowisko przez projekty budowlane, jak np. zapory wodne, autostrady, lotniska, fabryki i projekty z zakresu energetyki, będą poddane ocenie oraz uwzględnione, zanim właściwe organy państwa członkowskiego zatwierdzą dany projekt.

Przegląd dyrektywy EIA zostanie zakończony w 2012 r., kiedy Komisja przedstawi swój wniosek w sprawie przeglądu ujednoliconej dyrektywy. Kolejne zmiany będą dotyczyły raczej treści dyrektywy niż jej formy.

Źródło: europa.eu

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]