Urząd Ochrony Konkurencji I Konsumentów podsumował wstępne wyniki kontroli jakości przeprowadzonych w 2011 r. na stacjach paliw. W 5,5 proc. pobranych próbek naruszone zostały normy jakościowe. Badano także jakość LPG oraz biopaliw.

W 2011 r. łącznie do badań pobrano 1019 próbek paliw ciekłych, w tym 458 próbek benzyn i 561 próbek oleju napędowego. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej stwierdzili, że 56 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441), co stanowi 5,5 proc. zbadanych w tym zakresie.

U zbadanych próbkach oleju napędowego zakwestionowano: zawartość siarki (w 9 próbkach), temperatura zapłonu (16 próbek), skład frakcyjny (18 próbek). W próbkach z benzyną kwestionowano: różne punkty destylacji (4 próbki), badawcza liczba oktanowa (5 próbek), prężność par (7 próbek), motorowa liczba oktanowa (2 próbek), zawartość węglowodorów typu aromatycznego (3 próbek).

W 2011 r. łącznie do badań pobrano również 469 próbek gazu skroplonego (LPG). Na podstawie wyników badań laboratoryjnych inspektorzy stwierdzili, że 11 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych (2,35 proc. zbadanych). Aż w ośmiu przypadkach przekroczenie normy dotyczyło badania działania korodującego na miedź, dwukrotnie zawartości siarki i w jednym przypadku liczby motorowej oraz temperatura, w której względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa.

W roku 2011 na terenie całego kraju kontrolowano również jakość biopaliw ciekłych (103 próbki). W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że 6 próbek biopaliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 roku, co stanowi 5,83 proc. zbadanych.

Źródło: UOKiK

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 2. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 3. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 4. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 5. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 6. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 7. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 8. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 9. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 10. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]