21 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie ogólnopolskich Sygnatariuszy Listu Intencyjnego, Partnerów Programu i Partnerów Honorowych Programu „Bezpieczne  Praktyki  i  Środowisko”

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Głównego Inspektora Pracy, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Forum Uczelni Technicznych oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.
Gospodarzem spotkania byli członkowie Zarządu FSNT-NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny, wiceprezesami Januszem Dyduchem i Tadeuszem Pawłowskim oraz przedstawiciele Głównej Komisji Młodzieży FSNT-NOT z jej przewodniczącym Arturem Badydą oraz przewodniczącym Zespołu ds. programu Bezpieczne Praktyki Romanem Długim  

Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół. Szereg działań podejmuje w tym zakresie środowisko inżynierski, mając na względzie zagrożenia oraz świadomość swojej misji dla rozwoju gospodarki. Jednym z nich jest właściwe przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika i inżyniera.
 
Członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych sfederowanych w NOT uczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych poprzez przekazywanie swojej wiedzy i swoich doświadczeń młodszym pokoleniom, pomoc w organizowaniu praktyk studenckich w zakładach produkcyjnych, pozyskiwania fundatorów stypendiów oraz pomoc
w doborze tematów prac przejściowych i dyplomowych mających predyspozycje do ich praktycznego zastosowania.

Stała współpraca Zespołu FSNT-NOT ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko z władzami oraz studentami szkół wyższych technicznych i rolniczych nakierowana jest na rzeczowe i bezpieczne przygotowanie uczniów i studentów do praktyk zawodowych i dyplomowych.

Wzorem poprzednich lat, ósma edycja szkoleń poświęcona będzie tematyce:
- Prawa Pracy,
- Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- ochronie przeciwpożarowej,
- organizacji bezpiecznej pracy,
- pomocy przedmedycznej,
- zagadnieniom urządzeń poddozorowych.
 
Wykłady prowadzić będą wybitni specjaliści i praktycy z:
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- regionalnych Urzędów Pracy,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędu Dozoru Technicznego,
- Urzędu Górniczego,
- Urzędu Regulacji Energetyki,
- Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim.
Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko objęty jest patronatem wielu krajowych, regionalnych i lokalnych instytucji oraz uczelni wyższych.

Realizując idee Listu Intencyjnego z października 2006 r. w sprawie „Współdziałania na rzecz praktycznej nauki zawodu młodzieży i studentów szkół technicznych” w 2012 r. realizowane będą szkolenia i warsztaty w trzynastu miastach kraju: w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Łodzi oraz Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile. Programem przygotowującym do bezpiecznego wykonywania praktyk i staży, zainteresowanych zostanie blisko 4000 uczniów i studentów.


Opracował:
Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR
FSNT-NOT

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]