W zakładce projektowej ISOK na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pojawiła się instrukcja podłączenia WMS ISOK w serwisie Geoportal.gov.pl. Usługa WMS - ISOK pozwala na odczytanie atrybutów opisujących bloki, dla których pozyskano dane z nalotu, takie jak numer bloku, ilość punktów na m2, planowaną datę dostępności danych w PZGIK czy datę nalotu. Użytkownicy do dyspozycji otrzymują pełen pakiet narzędzi pozwalający m.in. na zmianę przezroczystości wyświetlanych warstw, włączanie lub wyłączanie wyświetlania warstw i zmienianie kolejności wyświetlanych warstw danych.

Głównym celem projektu ISOK jest prognozowanie i wczesne ostrzeganie przed zjawiskami naturalnymi, które występują w atmosferze i hydrosferze oraz stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i życia ludzi, a także ich mienia. W ramach projektu powstaje dynamiczna baza danych, w której znajdują się informacje na temat rodzaju nadzwyczajnych zdarzeń naturalnych i technologicznych oraz ryzyka ich wystąpienia na określonym terenie. Projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest realizowany w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Instrukcja podłączenia WMS ISOK dostępna jest na stronie:
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/45718/Instrukcja-podlaczenia-warswy-ISOK-w-geoportalu.pdf

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]