„Krajowy program zwiększania lesistości” zakłada, że do 2020 roku lesistości powinna być na poziomie 30%. Do osiągnięcia założonego celu brakuje już niewiele. Strategiczny dokumentem, na mocy którego prowadzi się zalesianie w Polsce jest „Krajowy program zwiększania lesistości” z 1995 r.. Głównym ilościowym założeniem programu jest osiągniecie lesistości na poziomie 30% w 2020 r. oraz 33% w 2050 roku. Informacja o stanie lasów oraz realizacji „Krajowego programu” w Polsce jest corocznie przedmiotem oceny rządu i parlamentu.

W 2010 r. lesistość wynosiła 29,2 proc. i choć brakuje nie wiele do osiągnięcia 30 proc., oznacza to kilkaset tysięcy hektarów.

W 2010 r. lesistość wzrosła bardziej niż w roku 2009, jednak stało się to głównie dzięki urealnieniu ewidencji gruntów, a nie dzięki zalesieniom. Te odbyły się na zaledwie 5 tys. ha, w dodatku w większości na gruntach nie będących własnością skarbu państwa. Przyczyną tego stanu jest konkurencyjność dwóch programów, w efekcie których rolnikom nie opłaca się zalesiać swoich gruntów, a Agencja Nieruchomości Rolnych nie przekazuje gruntów pod zalesienia Lasom Państwowym. Do tego dochodzą ograniczenia związane z programem Natura 2000. Z analiz Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że do 2020 r. uda się zalesić kilkadziesiąt tysięcy ha gruntów, co zwiększy lesistość Polski do 29,7 proc. Wiceminister podkreślił, że w Polsce jest jeszcze około 300 tys. ha gruntów, które są lasami, lecz nie są jako lasy zewidencjonowane. Rok 2010 r. był kolejnym, w który zwiększyła się zasobność lasów oraz średni ich wiek, wynoszący już ponad 60 lat. Aż o jedną czwartą zmniejszył się w 2010 r. obszar lasów liściastych, w których zaobserwowano zamieranie drzewostanów, nieznacznie zwiększył się natomiast obszar zamierających lasów iglastych. Obecnie w lasach wybucha coraz mniej pożarów, a ich powierzchnia jest coraz mniejsza.

Źródło: mos.gov.pl / lasy.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]