System informacyjny WMO (WIS) zwiększa wymianę danych w obszarze ograniczania skutków katastrof i prognozowania oraz wspomaga świadczenie usług na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia.  

Genewa, dnia 31 stycznia 2012 roku, Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) - Uruchomiono nowy międzynarodowy system informacyjny w celu usprawnienia i rozszerzenia obecnego systemu wymiany danych meteorologicznych, klimatycznych i hydrologicznych oraz w celu ograniczenia kosztów jego funkcjonowania.  

System Informacyjny WMO ułatwi dostęp do obserwacji oraz produktów meteorologicznych,  
a także pozwoli na ich wymianę w szerszym niż dotychczas zakresie. Dane będą udostępniane  
m.in. środowiskom badawczym oraz związanym z redukcją ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych.
 

Nowa platforma stanowi rozszerzenie Globalnego Systemu Telekomunikacyjnego (GTS), należącego do Światowej Służby Pogody, który był podstawą wymiany informacji meteorologicznych  
przez ostatnie 40 lat i jest wykorzystywany m.in. do codziennego rozpowszechniania obserwacji pogody i prognoz, a także do wydawania ostrzeżeń o cyklonach i tsunami.
 

Sekretarz Generalny WMO, Michel Jarraud wyraził opinię, że “System Informacyjny WMO  
jest obecnie filarem naszej strategii w zakresie zarządzania i przesyłu danych dotyczących pogody, klimatu i wody. Ponadto, system obniży koszty wymiany informacji, jakie ponoszą Państwowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne (NMHSs) oraz zmaksymalizuje wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Co więcej, użytkownicy spoza społeczności meteorologicznych  
będą mieli po raz pierwszy swobodny dostęp do tego typu informacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż WMO oraz inne agendy ONZ, a także ich międzynarodowi partnerzy wdrażają projekt Globalnych Ram Służb Klimatycznych (GFCS), którego celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym podstawowych usług klimatycznych w zakresie bezpieczeństwa żywności, gospodarki wodnej, redukcji skutków katastrof oraz ochrony zdrowia.”
 

System Informacyjny WMO (WIS) łączy i integruje informacje z trzech rodzajów ośrodków danych. 

 • Narodowe Centra zbierają  oraz rozprowadzają dane na szczeblu krajowym.  
  Ponadto, opracowują one analizy kontroli jakości, produkty prognostyczne oraz usługi,  
  w tym klimatyczne dane historyczne. Państwowa Służba Meteorologiczna i Hydrologiczna koordynuje i wydaje zezwolenia krajowym użytkownikom na korzystanie z danych WIS.

 

 • Centra Gromadzenia lub Produkcji Danych spełniają podobną funkcję do Narodowych Centrów. Jednakże, specjalizują się one w gromadzeniu danych tematycznych, regionalnych bądź globalnych oraz tworzeniu ciągów danych, produktów prognostycznych, danych przetworzonych lub o wartości dodanej i świadczeniu usług archiwizacji danych.

 

 • Globalne Centra Systemu Informacyjnego łączą się ze sobą za pomocą prywatnej sieci  
  o dużej przepustowości. Błyskawicznie wymieniają one między sobą informacje przeznaczone do regularnego rozpowszechniania danych w skali globalnej. Informacje pochodzą  
  z ich Narodowych Centrów oraz z krajowych Centrów Gromadzenia lub Produkcji Danych. Ponadto, służą one jako ośrodki rozprowadzania danych w obszarze ich odpowiedzialności. Globalne Centra Systemu Informacyjnego dzięki ujednoliconym portalom oraz kompleksowym katalogom metadanych stanowią punkty wejścia dla każdego zapotrzebowania  
  na dane wymieniane w ramach WIS. Zapewniają one również dostęp do innych systemów informacyjnych, takich jak Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi.

 

Światowy Kongres Meteorologiczny, który jest najwyższym organem WMO zatwierdził  
kilka Globalnych Centrów Systemu Informacyjnego, które spełniają wymagane standardy.  
Trzy z nich, które znajdują się w Pekinie (Chiny), Tokio (Japonia) oraz w Offenbach (Niemcy) pracują w trybie przedoperacyjnym od połowy roku 2011, a przejdą oficjalnie w tryb operacyjny  
pod koniec stycznia 2012 roku. Wkrótce dołączą do nich pozostałe Centra.
 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.wmo.int  
 
 
 

Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem IMGW PIB jako źródła informacji. 
 
 

Biuro Prasowe IMGW

503122100

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Targi BHP w Katowicach
  2019-02-21

  Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 19 edycja Targów BHP, skierowana do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz produce[...]

 2. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 3. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 4. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 5. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 6. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 7. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 8. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 9. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 10. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]