System informacyjny WMO (WIS) zwiększa wymianę danych w obszarze ograniczania skutków katastrof i prognozowania oraz wspomaga świadczenie usług na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia.  

Genewa, dnia 31 stycznia 2012 roku, Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) - Uruchomiono nowy międzynarodowy system informacyjny w celu usprawnienia i rozszerzenia obecnego systemu wymiany danych meteorologicznych, klimatycznych i hydrologicznych oraz w celu ograniczenia kosztów jego funkcjonowania.  

System Informacyjny WMO ułatwi dostęp do obserwacji oraz produktów meteorologicznych,  
a także pozwoli na ich wymianę w szerszym niż dotychczas zakresie. Dane będą udostępniane  
m.in. środowiskom badawczym oraz związanym z redukcją ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych.
 

Nowa platforma stanowi rozszerzenie Globalnego Systemu Telekomunikacyjnego (GTS), należącego do Światowej Służby Pogody, który był podstawą wymiany informacji meteorologicznych  
przez ostatnie 40 lat i jest wykorzystywany m.in. do codziennego rozpowszechniania obserwacji pogody i prognoz, a także do wydawania ostrzeżeń o cyklonach i tsunami.
 

Sekretarz Generalny WMO, Michel Jarraud wyraził opinię, że “System Informacyjny WMO  
jest obecnie filarem naszej strategii w zakresie zarządzania i przesyłu danych dotyczących pogody, klimatu i wody. Ponadto, system obniży koszty wymiany informacji, jakie ponoszą Państwowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne (NMHSs) oraz zmaksymalizuje wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Co więcej, użytkownicy spoza społeczności meteorologicznych  
będą mieli po raz pierwszy swobodny dostęp do tego typu informacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż WMO oraz inne agendy ONZ, a także ich międzynarodowi partnerzy wdrażają projekt Globalnych Ram Służb Klimatycznych (GFCS), którego celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym podstawowych usług klimatycznych w zakresie bezpieczeństwa żywności, gospodarki wodnej, redukcji skutków katastrof oraz ochrony zdrowia.”
 

System Informacyjny WMO (WIS) łączy i integruje informacje z trzech rodzajów ośrodków danych. 

 • Narodowe Centra zbierają  oraz rozprowadzają dane na szczeblu krajowym.  
  Ponadto, opracowują one analizy kontroli jakości, produkty prognostyczne oraz usługi,  
  w tym klimatyczne dane historyczne. Państwowa Służba Meteorologiczna i Hydrologiczna koordynuje i wydaje zezwolenia krajowym użytkownikom na korzystanie z danych WIS.

 

 • Centra Gromadzenia lub Produkcji Danych spełniają podobną funkcję do Narodowych Centrów. Jednakże, specjalizują się one w gromadzeniu danych tematycznych, regionalnych bądź globalnych oraz tworzeniu ciągów danych, produktów prognostycznych, danych przetworzonych lub o wartości dodanej i świadczeniu usług archiwizacji danych.

 

 • Globalne Centra Systemu Informacyjnego łączą się ze sobą za pomocą prywatnej sieci  
  o dużej przepustowości. Błyskawicznie wymieniają one między sobą informacje przeznaczone do regularnego rozpowszechniania danych w skali globalnej. Informacje pochodzą  
  z ich Narodowych Centrów oraz z krajowych Centrów Gromadzenia lub Produkcji Danych. Ponadto, służą one jako ośrodki rozprowadzania danych w obszarze ich odpowiedzialności. Globalne Centra Systemu Informacyjnego dzięki ujednoliconym portalom oraz kompleksowym katalogom metadanych stanowią punkty wejścia dla każdego zapotrzebowania  
  na dane wymieniane w ramach WIS. Zapewniają one również dostęp do innych systemów informacyjnych, takich jak Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi.

 

Światowy Kongres Meteorologiczny, który jest najwyższym organem WMO zatwierdził  
kilka Globalnych Centrów Systemu Informacyjnego, które spełniają wymagane standardy.  
Trzy z nich, które znajdują się w Pekinie (Chiny), Tokio (Japonia) oraz w Offenbach (Niemcy) pracują w trybie przedoperacyjnym od połowy roku 2011, a przejdą oficjalnie w tryb operacyjny  
pod koniec stycznia 2012 roku. Wkrótce dołączą do nich pozostałe Centra.
 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.wmo.int  
 
 
 

Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem IMGW PIB jako źródła informacji. 
 
 

Biuro Prasowe IMGW

503122100

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]