W dniu 31 stycznia br., w stolicy Jordanii, Ammanie odbyło się  oficjalne spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu bliźniaczego „Enhancment of the Cadastral System in Jordan for the Department of Lands and Survey” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt realizowany jest przez szwedzko-polskie konsorcjum reprezentowane przez Agencję Geodezji, Katastru i Ksiąg Wieczystych (Lantmäteriet) ze Szwecji oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii a jego beneficjentem po stronie Jordańskiej jest Urząd Nieruchomości i Geodezji - DLS. 

W spotkaniu w stolicy Jordanii wzięli udział wysocy przedstawiciele wszystkich stron, między innymi:

Joanna Wronecka - Ambasador Delegatury Unii Europejskiej w Jordanii

Charlotta Sparre -  Ambasador Szwecji w Jordanii

Krzysztof Bojko - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Jordanii

Izz-Addin Kanakri - Sekretarz Generalny w Ministerstwie Finansów 

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju

Nedal Al-Saqarat - Dyrektor Generalny Urzędu Nieruchomości i Geodezji

Marwan Al-Refai - Kierownik Programu  „Administration Office” w Ministerstwie Planowania i Współpracy Zagranicznej

Lucia Santuccione - EC - Kierownik Projektu DEVCO Komisji Europejskiej

Christophe Ingels - EC - Kierownik Sektora Bliźniaczego - TAIEX – SIGMA, Dyrektoriatu Europejskiej Pomocy Sąsiedzkiej

Saqer Al-Maaytah - Zastępca Dyrektora Generalnego, Kierownik projektu z ramienia Urzędu Nieruchomości i Geodezji

Tommy Österberg - Kierownik projektu z ramienia Agencji Geodezji, Katastru i Ksiąg Wieczystych Szwecji 

Zgodnie z założeniami współpracy bliźniaczej, Szwecja i Polska wspierają Jordanię w procesie budowy nowoczesnego i zinformatyzowanego systemu katastralnego a zakładanym celem jest budowa systemu zarządzania bazami danych o nieruchomościach opartego na Systemie Informacji Geograficznej GIS, który zapewni pełne, dokładne i aktualne informacje przechowywane i dystrybuowane za pomocą narzędzi informatycznych o odpowiednio wysokim poziomie bezpieczeństwa.  
 
Obecnie w DLS prowadzone są dwa oddzielne rejestry: baza danych zawierająca informacje opisowe dotyczące praw własności i wyceny wartości nieruchomości oraz baza danych prezentująca graficzne odzwierciedlenie nieruchomości (kataster). 
 
Projekt realizowany będzie przez 21 miesięcy a intensywne prace rozpoczęto już 13 września 2011 roku.

 
Planowanym efektem końcowym prac będą:

- modernizacja i zintegrowanie systemu katastralnego oraz rejestru własności gruntów,

- rozbudowa systemu informatycznego obsługującego kataster oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzania i przepływu informacji pomiędzy biurami regionalnymi DLS a centralą,

- modernizacja i stworzenie systemu wyceny nieruchomości.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzmocnienie technicznych i administracyjnych możliwości Jordańskiego Urzędu ds. Nieruchomości i Geodezji. 

Po zakończeniu spotkania odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu sterującego projektu, na którym przedstawiono podsumowanie już zrealizowanych zadań. Strona jordańska z zadowoleniem oceniła rezultaty pracy polskich i szwedzkich ekspertów oraz poinformowała że projekt już na tym etapie wyprzedza wstępnie przyjęty harmonogram. 

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2012/inauguracja-projektu-blizniaczego-w-jordanii

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 2. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 3. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 4. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 5. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 6. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 7. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 8. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 9. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]

 10. Aranżujemy domowe SPA
  2018-04-26

  Łazienka przestała obecnie pełnić funkcję pomieszczenia typowo użytkowego i niezależnie od jej metrażu, stała się miejscem relaksu po intensywnym dniu. Gdy jej wielkość i układ nie są dla nas projek[...]