Rok 2011 był dla Agencji Nieruchomości Rolnych dobry i ważny. Przede wszystkim widoczny stał się efekt prac na rzecz przyspieszenia prywatyzacji państwowej ziemi, jakie realizowane są od kilku lat. W 2011 roku Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha gruntów, czyli o 30% więcej w porównaniu do 2010 roku. Jednocześnie jest to wynik najlepszy od 9 lat. Oprócz sprzedaży, Agencja w 2011 roku trwale rozdysponowała, głównie poprzez nieodpłatne przekazanie uprawnionym podmiotom, ponad 14 tys. ha. Ogółem z zasobów ziemi państwowej ubyło w minionym roku niemal 140 tys. ha.

W 2011 roku Agencja przeprowadziła ponad 93,5 tys. przetargów, w tym ponad 92,5 tys. na sprzedaż. Dla porównania warto odnotować, że w 2008 roku liczba przetargów była prawie o połowę mniejsza – wyniosła niecałe 52 tys. Agencja zwiększyła także ofertę w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawców i byłych właścicieli nieruchomości. Procedury sprzedaży objęły w minionym roku ponad 300 tys. ha państwowych gruntów.

Dzięki korzystnym cenom zbytu większości produktów rolnych w okresie ostatnich dwóch lat, w rolnictwie znalazły się środki na zakup ziemi. Popyt wspierany był także przez preferencyjne kredyty na zakup ziemi z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, a także przez wykorzystywanie przez ANR możliwości sprzedaży gruntów na raty.

Spore zainteresowanie zakupem ziemi od Agencji skutkowało wzrostem cen. W roku 2010 średnia cena 1 ha wynosiła ok. 15,3 tys. zł. Agencja szacuje, że w 2011 roku średnia cena wzrośnie o kilkanaście procent i przekroczy 17 tys. zł za 1 ha.

Dobre rezultaty sprzedaży przełożyły się także na najlepszy w historii wynik finansowy Agencji. W efekcie ANR odprowadziła do kasy państwa za 2011 rok ponad 2 mld zł. Rok 2011 był dla Agencji ważny również ze względu na datę 3 grudnia. W tym dniu weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przewidująca m.in. wyłączenie z większych obszarowo dzierżaw 30% użytków rolnych i ich przeznaczenie do sprzedaży głównie na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. W pierwszym półroczu 2012 roku Agencja wysyłać będzie dzierżawcom propozycje wyłączeń. Następnie wyłączone grunty będą przygotowywane do sprzedaży (podziały geodezyjne i wycena). Pierwsze grunty z wyłączeń pojawią się w sprzedaży na rynku w 2013 roku.

Agencja będzie dążyć do tego, by czynności związane z realizacją nowych przepisów nie wyhamowały osiągniętego tempa prywatyzacji. Dlatego w 2012 roku przygotowana zostanie oferta ziemi do sprzedaży podobna do tej z roku 2011. Należy więc przypuszczać, że jeśli nie zmieni się koniunktura w rolnictwie, kolejne ponad 100 tys. ha państwowych gruntów zasili prywatne gospodarstwa rolne.

Według stanu na koniec 2011 roku w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostało ok. 1,96 mln ha, z tego prawie 1,47 mln ha (75% powierzchni Zasobu) znajduje się w dzierżawie. Największe powierzchnie w dzierżawie są zlokalizowane na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Do rozdysponowania pozostaje nieco ponad 310 tys. ha, w postaci ok. 500 tys. działek. Największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Gdańsku. Cały proces sprzedaży i dzierżawy gruntów realizowany jest przez 16 oddziałów terenowych i filii Agencji.

Źródło: http://www.anr.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]