W Sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 27 stycznia br. odbyło się szkolenie dla członków olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Szkolenie poświęcone było obowiązkom pracodawcy wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (DzU nr 138, poz. 931). Szkolenie prowadził inspektor pracy OIP w Olsztynie Tomasz Grausz, autor wielu publikacji PIP. Inspektor poruszając poszczególne zagadnienia związane z obowiązkami pracodawców wynikające z rozporządzenia, zadawał uczestnikom pytania, które pozwalały w większym zakresie zrozumieć problemy związane z zapisami rozporządzenia (m.in. określaniem atmosfery wybuchowej czy sporządzaniem dokumentu zabezpieczenia). Uczestnicy szkolenia stwierdzili, że pewne zagadnienia można zrealizować samodzielnie i nie zawsze trzeba zwracać się o pomoc do specjalistów zewnętrznych (np. z Państwowej Inspekcji Pracy).

Podczas spotkania oddziału OSPSBHP prezes Elżbieta Bożejewicz przedstawiła też sprawozdanie finansowe za rok 2011, wyjaśniając przy tym szczegółowo źródła przychodów i zasadność wydatków. Każdy z członków miał możliwość wglądu do dokumentów księgowych oraz kartotek składek poszczególnych członków. Z uwagi na usprawiedliwione nieobecności członków komisji rewizyjnej, Grzegorz Kulkowski pełniący funkcję wiceprezesa zarządu odczytał protokół z kontroli. Komisja rewizyjna nie wnosiła uwag co do sposobu prowadzenia i rozliczania finansów.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]