Nie każdy na hasło Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego myśli o bezpieczeństwie. KRUS kojarzy się raczej z emeryturami i rentami rolniczymi. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy, a także często innymi podmiotami, KRUS prowadzi działalność na rzecz promocji zdrowia oraz stosowania przepisów bhp w gospodarstwach rolnych.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl można znaleźć wiele raportów, poradników oraz biuletynów dotyczących prewencji wypadkowej. Na prewencję w rozumieniu KRUS składają się m.in. szkolenia rolników oraz młodzieży z obszarów wiejskich na temat bezpiecznego użytkowania sprzętu, stosowania środków ochrony indywidualnej, czy postępowania przy wypadkach w miejscu pracy. W styczniu takie szkolenia odbyły się m.in. w Tarnowie (23 stycznia) i Markowej (24 stycznia). Szkolenia to jednak tylko niewielka część zadań, jakie ma do wykonania kasa. Poza organizacją szkoleń, ważnym punktem jest oddziaływanie na rzecz bhp (np. znak bezpieczeństwa KRUS, działalność pozaszkoleniowa, nagrody prezesa KRUS, itd.) oraz promocja bezpieczeństwa przez konkursy. Ogólnopolski zasięg mają konkursy „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” oraz „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Pierwszy ma na celu popularyzowanie w mediach publikacji z zakresu zagrożeń i bhp w pracy rolników. Drugi, organizowany już od 10 lat, promuje ochronę zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Nad konkursem patronat objął Prezydent RP. Fakt, że KRUS organizuje konkurs już po raz dziesiąty, świadczy o tym, że praca nie idzie na marne. Co roku specjalna komisja kontroluje zgłoszone gospodarstwa pod względem stosowania zasad bhp, utrzymywania maszyn oraz całego inwentarza w dobrym stanie technicznym, bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz porządku i stosowania przepisów sanitarnych. Organizatorzy żywią nadzieję na faktyczną poprawę warunków pracy na polskiej wsi. Nasze rolnictwo pod względem bezpieczeństwa wciąż w większości odstaje od wysokich europejskich standardów. Formularze zgłoszeniowe, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/dzialalnosc-pozaszkoleniowa/konkurs-na-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2012/.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]