Dodatkowe 360 mln euro na projekty wodno-ściekowe dla Polski. Kto ma szanse? Nowe umowy i nabór nowych projektów jeszcze przed kwietniem tego roku. Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdziła zaktualizowaną, rozszerzoną o 15 projektów, listę rankingową w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców). Łączna kwota dofinansowania dla tych piętnastu projektów wynosi prawie 400 mln zł. Obecnie na liście rankingowej dla VI konkursu znajduje się 56 projektów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 2 mld zł. Ogólnie na projekty wodno-ściekowe zostało podpisanych już niemal 200 umów o całkowitej wartości dofinansowania z funduszy unijnych w wysokości 11,4 mld zł. 

Dodatkowe środki pozwolą finansować również nowe inwestycje. Już w pierwszym kwartale tego roku Ministerstwo Środowiska ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków komunalnych. Do rozdysponowania na ten cel jest ok. 600 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy, ich związki oraz podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług wodno-ściekowych. 

Rozszerzenie listy rankingowej oraz ogłoszenie kolejnych konkursów jest możliwe dzięki decyzji Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2011 r. Kwota unijnego dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wzrosła i przekroczyła kwotę 5 mld euro.  

- Dzięki zmianie Programu Infrastruktura i Środowisko sektor środowiska zyskał blisko 360 mln euro na realizację  kolejnych projektów wodno-ściekowych oraz 50 mln euro na dofinansowanie działań dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – podkreśla Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w MŚ. 

Dzięki współfinansowaniu ze środków POIiŚ budowana jest infrastruktura komunalna na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę, co pozwala na nadrobienie wieloletnich zaniechań inwestycyjnych. Środki z Unii Europejskiej są przede wszystkim przeznaczane na rozbudowę infrastruktury przyczyniającej się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Temu celowi służy m.in. budowa kanalizacji, wodociągów oraz oczyszczalni ścieków, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji odpadów, a także unowocześnienie zakładów przemysłowych. Wspierane są również działania związane bezpośrednio z ochroną przyrody, np. ochrona siedlisk przyrodniczych, zachowanie różnorodności gatunkowej, edukacja ekologiczna promująca postawy ekologiczne. 

Na priorytety środowiskowe przewidziano ponad 5,05 mld euro. POIiŚ finansuje już ponad 550 projektów realizowanych na terenie całego kraju. W tym jest między innymi niemal 200 inwestycji wodno-ściekowych, których liczba dzięki zmianie Programu jeszcze wzrośnie. W wyniku realizacji projektów zostanie wybudowanych ponad 11 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ponad milion osób. Wybudowanych lub zmodernizowanych będzie również ponad 120 oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie uzyskało także ponad 20 przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami, kolejne poddawane są obecnie weryfikacji. Finansowane są również inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa, które mają za zadanie dostosowanie dotychczasowej działalności do wymogów środowiskowych, a także przedsięwzięcia hydrotechniczne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w zlewniach największych polskich rzek.  

Ministerstwo Środowiska w systemie wdrażania POIiŚ pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, koordynującej pracę 18 Instytucji Wdrażających: 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. 
 

***

Kontakt:

Magda Sikorska, rzeczniczka prasowa 
kom. (+48) 695 100 978 
mail:
rzecznik.prezydencji@mos.gov.pl

Biuro prasowe 
Prasa.prezydencja@mos.gov.pl 
tel. (+48 22) 57 92 878

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Jak podbić niemiecki rynek?
  2019-08-06

  Zbliżają się największe targi branży fashion w Polsce - Targi Mody Poznań. Prócz licznych kontraktacji, wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje, takie jak warszt[...]

 2. Wkrótce kolejne Targi Mody Poznań
  2019-07-17

  Już tylko ponad miesiąc do jesiennej edycji Targów Mody Poznań. Odbywające się dwa razy w roku największe święto mody w Polsce, to doskonała okazja dla osób z branży mody do zapoznania s[...]

 3. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 4. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 5. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 6. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 7. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 8. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 9. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 10. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]